din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4763 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii pentru fiecare zi de intarziere

Transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii pentru fiecare zi de intarziere

  Publicat: 16 Oct 2012       7139 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamantul domiciliat in a chemat in judecata pe paratul solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii in cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de intirziere incepind cu data raminerii definitive a hotaririi pana la punerea efectiv in posesie evaluata la l5.000 lei ( la momentul formularii cererii ) si in continuare pana la realizarea dreptului material cu cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin sentinta civila nr. pronuntata de definitiva si irevocabila prin decizia nr. s.a dispus reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de 36,2450 ha teren situat pe raza comunei


Arata ca prin sentinta civila nr. definitiva si irevocabila s-a admis cererea ,a fost obligata sa procedeze la eliberarea titlului de proprietate , comisia locala la punerea in posesie si primarul de a executa de indata punrea in posesie cu suprafata de 36.2450 ha sub sanctiunea de daune cominatorii in cuntum de 50 lei pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data ramanerii definitivea hotaririi si punerea efectiva in posesie .


Desi a trecut foarte mult timp de la data pronuntarii hotarii primarul comunei ,nu a dat curs solicitarii instantei de punere de indata in posesie cu terenul respectiv motiv pentru care este indreptatit sa solicite transformarea daunelor cominatorii in dane compensatorii tocmai pentru pasivitatea de care a dat dovada prin scurgerea timpului pe anul in curs cat si anterior de la data pronuntarii hortaririi de reconstituire. Datorita starii de pasivitate si a neindeplinrii obligatiunilor legale din partea nu poate efectua operatiunea de eliberare a titlului de proprietate intrucat pentru eliberarea acestuia este necesara punerea in posesie conform invocind jurisprudenta CEDO.


Arata ca valoarea daunelor cominatorii transformate in daune compensatorii a ajuns la valoarea aproximativa de l5.000 lei la care se poate adauga orcind valoarea prejudicilui suferit pe o perioada de 3 ani a nefolosirii terenului ceea ce ar duce la o valoare considerabila.


In sprijinul actiunii , reclamantul a depus la dosar copii de pe sentintele civile nr.


Paratul in termen legal a depus intimpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata motivand ca punerea in posesie nu poate fi efectuata decat dupa eliberarea titlului de proprietate de catre sens in care a formulat nenumarate adrese catre comisie pentru stabilirea amplasamentelor suprafetelor respective in conformitate cu sentinta civila nr.


Arata paratul ca a inaintat la adrese din l0 in lo zile prin care face cunoscut obligatia de eliberare a titlului de proprietate suprafata ce trebuie primita de reclamant din rezerva


A facut nenumarate interventii si la pentru stabilirea amplasamentului dar acesta nu s-a conformat si de situatia creta nu se face cu nimic vinovat.


La intimpinare paratul a atasat copii de pe un nr. de 6 adrese catre ,adresele nr. 8228 , l008l , l9092 , l97l6 ,adrese catre


La dosar a fost depusa si hotarirea , prin care a fost aprobata suprafata de 36,2450 ha teren .


In urma verificarii materialului probator administrat in cauza prin , a respins actiunea civila privind transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii formulata de reclamant.


In motivarea hotaririi a retinut ca din toate probele dosarului a rezultat cu certitudine ca pe raza comueni nu a existat teren pentru a se putea duce la indeplinire dispozitiile hotaririlor judecatoresti ambele pronuntate de prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe raza acestei localitati iar paratul in calitate de primar nu avea cum sa faca punerea in posesie in aceste conditii . A mai retinut ca paratul a intreprins toate demersurile posibile insa pe raza comunei i s-a reconstituit din cele 36,2450 ha doar l,08 ha insa nici pana in prezent nu s-a incheiat protocolul de predare preluare a terenuruilor cu destinatie de teren agricol din domeniul privat al statului de catre


A mai retinut ca amplasamentele nu au fost stabilite si delimitate de si in aceasta situate primarul este in imposibilitate fortuita de executare a hotarari judecatoresti privind suprafetele reconstituite.


Reclamantul nu a dovedit dupa regulile dreptului comun in materia raspunderii civile suma ce reprezinta prejudiciul efectiv cauzat prin intirzierea executarii sau executarea necorespunzatore a obligatiei conform hotararilor judecatoresti ,care sa aiba drept consecinta transfomarea daunelor cominatorii in dane compensatorii , transformare care nu se face automat.


Hotarirea este susceptibila de executare numai in limita daunelor interese compensatorie ocazie cu care trebuie dovedita intinderea prejudiciului .


Sentinta nr a fost atacata cu recurs de reclamant astfel ca prin decizia civila nr. a admis recursul si a casat sentinta civila susmentionata si a trimis cauza spre rejudecare pentru completarea probelor cu expertiza agricola in vederea stabilirii cuantumului daunelor compensatorii.


A motivat ca hotarirea judecatoreasca prin care paratul in calitate de primar a fost obligat la daune cominatorii pentru fiecare zi de intirziere a fost data dupa ce in baza probelor administrate s-a stabilit culpa comisiei locale , pentru nepunerea in posesie a suprafetei de 36,2450 ha , iar neexecutarea de catre autoritatea publica cu activitate administrativa a obligatiei de a proceda la punerea in posesie nu mai poate fi pusa in discutie in cadrul unul alt litigiu avind putere de lucru judecat hotararea este prezumata a exprima adevarul si nu trebuie contrazisa de o alta hotarire asa cum a facut instanta de fond .


A retinut ca intimatul in calitate de presedinte al comisie comunale nu si-a indeplinit obligatia de punere in posesie iar pentru determinarea prejudiciului solicitat de reclamant trebuiau administrate si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti respectiv expertiza de specialitate care sa evalueze prejudiciu , reclamantul neavind posibilitatea de a solicita punerea in executare silita a partii din dispozitivul sentintei civile nr. referitoare la obligarea paratului la 50 lei pe fiecare zi de intirziere.


A retinut ca instanta de fond avea indatorirea de starui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adeverului in cauza pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii in scopul pronuntarii unei sentinte legale si temeinice


Dupa inregistrarea dosarului urmare casarii cu trimitere reclamantul a solicitat in completarea probelor dispuse de o expertiza agricola din care sa rezulte prejudiciul real suferit prin neexecutarea hotaririi judecatoresti prin nepunerea in posesie .


La dosar , a depus precizari si prin care a relatat ca a intreprins toate masurile posibile pentru punerea in posesie solictind punerea la dispozitia a terenurilor respective insa nu s-a reusit nefiind vinovat primarul in calitate de presedinte pentru Legea Fondului Funciar.


La aceste precizari s-au depus inscrisuri respectiv copii de pe adrese inaintate schita teren proces verbal de delimitare si copia adresa .


La dosar a depus o cerere de chemare in garantie fila 37 dosar, privind solicitind ca in situatia in care va fi obligat sa plateasca despagubiri sa fie obligat sa-i restituie sumele respective.


A aratat ca a facut permanent demersuri pentru pentru preluarea suprafetelor de teren insa a tergiversat situatia si in cauza de fata nu are nici o culpa .


Instanta a dispus citarea in calitate de chemata a in garantie a


Lucrarea de expertiza a fost executata de expert si depusa la fila 43 dosar.


Cu privire la raportul de expertiza relamantul a avut obiectiuni aratind ca suma la care s-a ajuns prin licrarea excutata nu reprezinta prejudiciul real deoarece preturile nu au fost cele corecte si nu s-au avut in vedere toate sustinerile la data cind a solicitat efectuarea expertizei respectiv cind s-a stabilit obiectul acesteia.


Cu privire la raportul de expertiza paratul prin avocat a solicitat a fi analizat de catre instanta in functie de probele pe care le-a adus la dosar , in principal solicitind respingerea actiunii ,iar in cazul in care actiunea se va admite despagubirile sa fie platite efectiv de in calitate de chemata in garantie . Instanta a respins obiectiunile formulate de catre parti apreciind ca expertul a respectat obiectivele stabilite , sumele de bani au fost calculate conform preturile in vigoare au fost justificate, avindu-se in vedere productiile de griu in anii respectivi ,evaluarea fiind facuta in conformitate cu productia raportata de pe an de productie la la sector privat iar preturile de vinzare a productiei a fost extrase din lista de preturi de achizitie transmisa lunar de


Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele.


Prin sentinta civila nr. s-a dispus obligarea Comisie Judetene la eliberarea titlului de proprietate reclamantului iar paratul in calitate de primar si presedinte al comisiei Locale sa execute de indata punerea in posesie cu suprafata de 36.2450 ha sub sanctinea de plata a daunelor cominatorii de 50 lei / zi de intirziere incepind cu data ramenirii definite a hotaririi si pana la punerea efectiva in posesie .


Paratul in calitate de primar al comunei s-a aparat in sensul ca a formulat nenumarate adrese catre pentru stabilirea si validarea amplasamentului pentru suprafata de 36.2450 ha reconstituita in proprietate conform sentintei civile nr.


Reclamantul a insistat dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotaririi judecatoresti eliberarea titlului de proprietate si punerea efectiva in posesie si nerealizindu-se acest lucru a formulat la instanta o noua actiune prin care a solicitat transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii . Hotaririle judecatoresti prin care se stabilesc daune cominatirii nu pot fi puse in executare fiind necesar sa se stabileasca dupa regulile in materie raspunderii civile delictuale suma care reprezinta prejudiciul efectiv cauzat prin intirzierea executarii .


Cu privire la apararile paratului privind lipsa culpei in neindeplinirea obligatiei de punere in posesie aratind ca de aceasta situatie nu se face vinovat ci persoana care trebuie sa raspunda este instanta apreciaza ca nu poate fi retinuta deoarece prin care asa cum a retinut si a intrat in puterea de lucru judecat se considera ca exprima adevarul deoarece s-a pronuntat in urma administrarii de probe din care a rezultat culpa paratului in calitate de primar imprejurare care nu mai poate fi adusa in discutie in cadrul unui alt litigiu.


Conform deciziei d casare a a stabilit completarea probelor cu inscrisri si expertiza agricola care asa cum s-a aratat mai sus a concluzionat ca valoarea prejudiciului suferit de reclamant prin neducerea la indeplinire a dispozitiilor din sentinta civila nr. este de 95.453 lei,expertiza concluzionand ca acest prejudiciu reprezinta cuantumul daunelor respectiv griul ce putea fi recoltat ca urmare a lipsei de administrare a terenului .


Cu privire la cererea de chemare in garantie instanta retine ca acesta si nu exista nici un raport juridic care sa conduca la obligarea la despagubiri in locul persoanei stabilita de instanta prin hotarare judecaoreasca.


In concluzie instanta va admite actiunea reclamantului , va respinge cererea de chemare in judecata si in consecinta va obliga paratul la plata sumei de 95.453 lei catre reclamant reprezentind daune compensatorii .


In baza art.274 cod pr. civila obliga paratul va fi obligat la l269,40 lei , cheltuieli de judecata catre reclamant.


Instanta:


Admite actiunea civila privind - transformare daune cominatorii in daune compensatorii dupa casare- formulata de reclamantul domiciliat in in contradictoriu cu paratul in calitate de


Respinge cererea de chemare in garantie .


Obliga paratul la plata sumei de 95.453 lei catre reclamant reprezentind daune compensatorii .


Obliga paratul va fi obligat la l269,40 lei ,cheltuieli de judecata catre reclamant.


Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 4 din data 29.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Daune cominatorii    CEDO    Daune compensatorii    Domeniu privat al statului    Teren agricol    Raspundere civila    Drept comun    Prejudiciu    Daune-interese    Expertiza agricola   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro