din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1767 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contestatie administrativ jurisdictionala

Contestatie administrativ jurisdictionala

  Publicat: 17 Oct 2012       3799 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin sentinta civila nr. 4085/20.05.2011 pronuntata in ds. xxx/196/2011, Judecatoria Braila a respins ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatorul Z.Gh. in contradictoriu cu intimata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila.

Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Instanta de fond a retinut ca s-a contestat decizia privind obligatiile restante la Fondul national unic de sanatate - titlu executoriu - si somatia emise de catre intimata in dosarul de executare nr. 3737, prin care s-a impus in sarcina contestatorului obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate a sumei totale de 1210,76 lei, din care 561 lei cu titlu de contributie si 639,76 lei cu titlu de majorari de intarziere, precum si 10 lei cheltuieli de executare; contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art. 172-172 Cod procedura fiscala si art. 403 alin.1 Cod procedura civila.
A mai constatat ca toate sustinerile contestatorului vizeaza fondul raportului juridic de drept financiar fiscal, respectiv legalitatea actului administrativ fiscal - decizia privind obligatiile restante la Fondul national unic de sanatate nr. 3737/20.02.2010; aceasta a fost emisa de intimata CAS Braila in sarcina contestatorului pentru suma de 1200,76 lei, din care 561 lei contributie datorata cu scadenta 20.02.2010 si 639,76 lei majorari; decizia a fost comunicata contestatorului la data de 20.03.2010 insa corespondenta a fost returnata cu mentiunea ``avizat, reavizat, expirat termen pastrare``, ulterior fiind afisata pe site-ul intimatei; creanta este calculata pe anii 2006-2008.
In ce priveste cadrul legal incident in cauza a avut in vedere art. 136 alin. 1 si 141 alin. 1 din O.G. nr. 92/ 2003 si art. 35 din Ordinul CNAS 617/2007.
Pe fondul raportului juridic de drept financiar fiscal prima instanta a retinut ca in baza titlurilor executorii deduse judecatii intimata a impus contestatorului sa plateasca sumele de bani anterior mentionate, apreciindu-se ca aceste sume sunt datorate catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate in considerarea veniturilor obtinute de catre contestator in perioada 2006-2008; prin contestatia formulata au fost invocate aparari pe fond, nu impotriva actelor propriu-zise de executare, ci impotriva titlului in sine, aratandu-se ca in fapt sumele impuse de catre intimata in fapt nu sunt datorate, toate inscrisurile depuse de catre contestator tinzand spre dovedirea unei astfel de stari de fapt .
S-a mai retinut ca, potrivit art. 399 alin. 3 Cod procedura civila, cand executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu emana de la o instanta judecatoreasca, precum in prezenta cauza, se pot face aparari pe fond impotriva titlului executoriu daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac; in cuprinsul prevederilor art. 205-218 din O.G. nr. 92/2003 se prevede ca impotriva oricarui act administrativ fiscal se poate face contestatie, procedura pe larg reglementata si detaliata - art. 205 alin. 1 si ca persoanele nemultumite de solutia data in contestatie se pot adresa instantei de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ instanta competenta fiind Tribunalul Braila.
Constatand ca in cauza este prevazuta o cale speciala de atac, instanta a inlaturat ca inadmisibile in procedura contestatiei la executare toate apararile si sustinerile formulate in ceea ce priveste titlul executoriu care face obiectul executarii, aceste aparari putand fi efectuate pe calea speciala de atac impotriva titlului executoriu in sine prevazuta de O.G. nr. 92/2003.
De asemenea, a retinut ca s-a formulat de catre contestator contestatie administrativ jurisdictionala la emitentul actului administrativ, aceasta fiind respinsa prin decizia nr. 4690/25.02.2011 si ca fiind intrebat in sedinta publica contestatorul a declarat ca are la dispozitie termenul de 6 luni pentru a contesta la tribunal decizia intimatei data in solutionarea contestatiei.
Instanta de fond a constat ca in cauza nu s-a facut dovada existentei unei astfel de cai de atac speciale si nu au fost administrate nici un fel de probatorii care sa duca la concluzia nelegalitatii actelor de executare efectuate de catre intimata in dosarul de executare nr. 3737/2010 in ceea ce priveste pe contestator; cu privire la nelegalitatea executarii silite sub aspectul faptului ca nu a fost precedata de inspectia fiscala potrivit art. 98 si urm. din O.G. 92/2003, organul fiscal are potrivit legii posibilitatea efectuarii de inspectii fiscale, aspect care insa nu este de natura sa atraga nulitatea executarii silite, fiind o norma cu caracter de recomandare; nu prezinta relevanta imprejurarea ca contestatorul nu a incheiat contract de asigurat, cat timp, potrivit art. 215 (3) din Legea 95/2006 si art. 53 O.U.G. 150/2002 persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate declaratii privind obligatiile fata de fond in vederea stabilirii si achitarii contributiei la CAS.
S-a apreciat astfel ca contestatia la executare a creantelor bugetare, intemeiata pe dispozitiile art. 172-173 O.G. nr. 92/2003, este limitata exclusiv la controlul legalitatii actelor de executare si ca din examinarea titlu executoriu decizia de impunere nr. 3737/20.02.2010 rezulta ca acesta a fost emis si comunicat cu respectarea procedurii prevazute de art. 41-44 O.G. 92/2003 si nu sunt motive nici de anulare a actelor de executare silita efectuate in cauza.
Prin decizia civila nr. 323/7.11.2011 Tribunalul Braila a admis recursul declarat de contestator, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la Judecatoria Braila.
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de recurs a retinut ca la data de 20.02.2010 intimata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila a emis decizia nr. 3737/20.02.2010 prin care a comunicat recurentului Z.Gh. faptul ca are o obligatie de plata restanta fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate in suma de 1200,76 lei; odata cu aceasta decizie s-a emis si somatia nr. 44458/20.02.2010, precum si o instiintare de poprire pentru suma mentionata in decizie, la care s-au adaugat cheltuielile de executare silita.
Dupa cum s-a precizat in cuprinsul deciziei, aceasta constituie titlu de creanta, iar titlul de creanta devine titlu executoriu conform art. 35 alin. 2 din Ordinul nr. 617/2007.
Intr-adevar, art. 35 din Ordinul nr. 617/13.08.2007 emis de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate prevede ca ``In conformitate cu art. 215 alin. 3 din lege si art. 81 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. 4, decizia de impunere emisa de organul competent al CAS, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF. Titlul de creanta prevazut la alin. 1 devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege.``
Tribunalul a observat ca debitul restant mentionat in decizia nr. 3737/20.02.2010 avea scadenta anterior datei cand a fost emisa decizia, intimata calculand si majorari de intarziere.
Vazand ca la data emiterii deciziei debitul era scadent deoarece termenul de plata expirase, tribunalul a retinut ca potrivit dispozitiei legale citate decizia nu mai reprezinta un titlu de creanta, ci s-a transformat in titlu executoriu anterior comunicarii sale, faptul ca a fost emisa impreuna cu somatia confirmand inceperea executarii silite.
In aceste conditii, chiar daca art. 205 Cod procedura fiscala prevede ca impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie potrivit legii, in realitate cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale nu mai are o cale de atac efectiva impotriva unui asemenea act administrativ fiscal.
Drept urmare, s-a constatat ca devin incidente prevederile art. 172 alin. 3 Cod procedura fiscala conform carora ``Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.``
Fata de cele expuse tribunalul a considerat ca, desi recurentul s-a adresat intimatei cu contestatie administrativ jurisdictionala, in mod gresit prima instanta a constatat ca in cauza este prevazuta o cale speciala de atac si nu a intrat in cercetarea fondului, respingand contestatia la executare pentru motivul ca este limitata exclusiv la controlul legalitatii actelor de executare; drept urmare, sunt aplicabile prevederile art. 312 alin. 5 teza I Cod procedura civila.
Pronuntata de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 323 din data 07.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Fondul national unic de sanatate    Titlu executoriu    Legea 554/2004    Titlu de creanta    Contestatie administrativ jurisdictionala    Norma cu caracter de recomandare    Contestatie la executare    Inspectie fiscala    Asigurat    Executare silita    Titlu de contributie    Titlu de majorari de intarziere    Bugetul asigurarilor sociale de sanatate    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate    Poprire    Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila    Drept financiar fiscal    OG 92/2003    Legea 95/2006    OUG 150/2002    Persoana fizica    Act administrativ fiscal    Contestator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)