din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4198 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Anulare plati efectuate dupa deschidere procedura de insolventa

Anulare plati efectuate dupa deschidere procedura de insolventa

  Publicat: 06 Nov 2012       9724 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 1.431 din 21 octombrie 2011, a Tribunalului Bistrita-Nasaud s-a respins ca neintemeiata cererea creditorului D.C.L., in contradictoriu cu intimatii ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUN. Bistrita si MUNICIPIUL BISTRITA, prin PRIMAR.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca prin incheierea comerciala nr.359/22 dec.20l0 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud a fost deschisa procedura generala a insolventei in conditiile L.nr.85/2006, la cererea debitorului SC F. SRL Bistrita care si-a exprimat intentia de redresare pe baza unui plan de reorganizare.


Prin aceeasi incheiere de deschidere a procedurii insolventei a fost desemnat administratorul judiciar, la propunerea debitoarei facuta in conditiile art. 11(1) lit.c din L.85/2006 si au fost stabilite termenele limita pentru intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor (28.02.2011) si pentru afisarea tabelului definitiv (.l5.03.2011).


La data de 28.02.2012, administratorul judiciar provizoriu a depus la dosar tabelul preliminar de creante (in carea�� la pozitia 2 a fost inscrisa creditarea AFP Bistrita cu o creanta bugetara de 8382 lei iar la poz.3 a fost inscris creditorul Municipiul Bistrita, cu o creanta bugetara de 761 lei).


In tabelul definitiv nu au mai fost inscrisi cei 2 creditori bugetari, intrucat debitoarea a efectuat plata datoriilor catre cei 2 creditori bugetari (reprezentand taxe si impozite restante si curente), la datele de 14.03.20l2 si respectiv 01.03.2012.


Despre aceste plati a fost incunostintat administratorul judiciar de catre de debitoare care, la randul sau, i-a notificat pe cei 2 creditori pentru a justifica neinscrierea lor in tabelul definitiv de creante .


Art. 46 alin. l din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei statueaza imperativ ca ``in afara de cazurile prevazute la art.49 sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule``.


Pe de alta parte, disp.art.49 alin.1 din lege prevad ca `` pe perioada de observatie, debitorul va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, dupa cum urmeaza:


a) sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul a facut o cerere de reorganizare, in sensul art. 28 alin. (1) lit. h), si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare;


b) sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare, iar alin.2 prevede ca ``actele, operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la alin. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, in termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia``.


Rezulta din coroborarea disp.art. 46(1) si art.49 alin. 1 si 2 ca nu sunt supuse efectelor nulitatii absolute, platile facute dupa deschiderea procedurii insolventei, in perioada de observatie, de catre debitorul caruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, dar sub supravegherea administratorului judiciar daca debitorul a fost cererea de reorganizare.


In speta, judecatorul-sindic a apreciat ca sunt indeplinite toate aceste cerinte, care dau libertate debitorului de a efectua platile legale si dupa deschiderea procedurii insolventei, exceptate de la efectele nulitatii.


Astfel, debitorul si-a declarat intentia de reorganizare judiciara prin insasi cererea de deschidere a procedurii, acesta se afla inca in perioada de observatie, platile vizeaza plata unor datorii la bugetul de stat si local, impozit pe teren, alte impozite si taxe - restante si curente, ce pot fi circumscrise operatiunilor financiare dintre cele vizate exemplificativ de art.3 alin.2 pct.l4 din lege, iar aceste plati au fost aduse la cunostinta administratorului judiciar, care a luat act de plati, fiind indeplinita conditia ca platile sa fie efectuate sub supravegherea administratorului judiciar.


In aceste conditii, platile efectuate catre cei 2 creditori bugetari si in sume relativ mici, fiind exceptate de la efectele nulitatii impuse prin art.46 din lege, s-a respins ca neintemeiata cererea creditorului D.C.L..


Impotriva acestei hotarari creditorul D.C.L. a declarat recurs, solicitand instantei modificarea sentintei pronuntate de instanta de fond in sensul admiterii cererii sale prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute a platii efectuate de debitoarea S.C. F. S.R.L. Bistrita in suma de 8.400 lei catre A.F.P. Bistrita si a sumei de 761 lei catre creditorul Municipiul Bistrita si obligarea acestor doi creditori sa restituie aceste sume in contul unic de lichidare, platile fiind lovite de nulitate absoluta.


In motivarea recursului, creditorul a aratat ca prin incheierea comerciala nr. 359/2010 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a deschis procedura generala a insolventei la cererea debitoarei SC. F. SRL Bistrita la data de 22.12.2010, iar debitoarea a efectuat plati catre cei 2 creditori, respectiv 8400 catre A.F.P. Bistrita, la data de 14.03.2011, cu chitanta TS6 nr. 7945992 si 761 lei catre Municipiul Bistrita, la data de 01.03.2011, deci ulterior datei deschiderii procedurii, astfel ca aceste plati sunt facute in frauda celorlalti creditori.


Platile efectuate de catre creditoare au avut ca obiect plata impozitului unui teren catre creditorul Municipiul Bistrita si plata unei amenzi catre creditorul D.G.F.P. Bistrita-Nasaud, or printre activitatile curente enumerate in mod expres in art. 3 din Legea nr. insolventei, nu se regasesc si cele efectuate de catre debitoare, motiv pentru care in baza prev.art.46 din Legea nr. 85/2006, platile efectuate sunt nule. Deoarece aceste plati nu se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, administratorul judiciar avea obligatia sa convoace o sedinta a creditorilor in vederea autorizarii acestora, potrivit art. 49 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.


Cum nici din actele depuse la dosarul cauzei si nici din adresa comunicata de catre administratorul judiciar nu rezulta indeplinirea de catre acesta a acestei obligatii legale, respectiv convocarea adunarii creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, in termen maxim de 5 zile de la data primirii acesteia, cu toate ca avea cunostinta despre cele doua plati efectuate, cele doua chitante fiindu-i remise de catre reprezentantul legal al debitoarei, creditorul-recurent apreciaza ca si din acest motiv platile efectuate catre de cei 2 creditori nu pot fi decat nule.


Intimatul MUNICIPIUL BISTRITA a depus intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea recursului formulat de creditor si mentinerea ca legala si temeinica a hotararii instantei de fond deoarece plata facuta de debitoare se incadreaza in situatiile prev. de art. 49 si anume in desfasurarea obisnuita a activitatii curente a debitoarei.


Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor legale incidente, Curtea retine urmatoarele:


Prin cererea adresata judecatorului sindic, recurentul D.C.L. a solicitat in conformitate cu prevederile art. 46 si 49 din Legea nr. 85/2006 anularea celor doua plati in valoare de 8.400 lei si respectiv 761 lei efectuate de catre debitoare in favoarea DGFP Bistrita Nasaud- AFP Bistrita si Municipiului Bistrita, dupa data deschiderii procedurii insolventei.


Cu toate recurentul se prevaleaza de dispozitii legale care instituie sanctiunea nulitatii absolute, acesta trebuie sa-si dovedeasca calitatea de persoana interesata, respectiv trebuie sa probeze folosul practic urmarit prin promovarea unei astfel de actiuni .


Din actele de la dosarul cauzei reiese ca recurentul figureaza in tabelul definitiv de creante cu suma de 579.737,5 lei in categoria creantelor chirografare. Cele doua creditoare, AFP Bistrita si Municipiul Bistrita, care au fost platite dupa deschiderea procedurii insolventei, detineau creante bugetare, iar potrivit ordinii de plata instituita de art. 123 din Legea nr. 85/2006, titularii creantelor bugetare beneficiaza de distribuiri de sume inaintea creditorilor chirografari.


Prin urmare chiar daca am admite nevalabilitatea celor doua plati efectuate dupa deschiderea procedurii insolventei in favoarea celor doi creditori bugetari, de sumele cu care s-ar reintregi patrimoniul debitoarei nu ar profita recurentul D.C.L., ci eventual creditorii garantati.


Date fiind aceste circumstante, Curtea apreciaza ca recurentul D.C.L. nu poate justifica un interes personal si actual in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a celor doua plati.


Cat timp cerinta interesului personal este esentiala pentru declansarea oricarui demers judiciar, aceasta se impune a fi verificata si in cazul de fata, iar in cazul neintrunirii sale actiunea trebuia respinsa ca lipsita de interes, fara a se proceda la o analiza a fondului cererii.


De asemenea de la inscrisurile aflate la dosarul cauzei nu rezulta daca sumele utilizate pentru plata celor doua creante provin din fonduri proprii ale administratorului statutar sau din disponibilitatile banesti ale societatii, astfel ca nici din aceasta perspectiva nu se justifica interesul reclamantului de a solicita anularea platilor efectuate.


Cu toate ca in opinia instantei de recurs actiunea reclamantului D.C.L. trebuia respinsa ca lipsita de interes, nu se justifica admiterea caii de atac a recursului deoarece recurentul nu ar obtine nici un folos practic prin adoptarea unei astfel de solutii, actiunea acestuia neatingandu-si scopul pentru care a fost promovata.


Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 312 C.proc.civ. Curtea va respinge recursul declarat de creditorul D.C.L., impotriva sentintei civile nr. 1.431 din 21 octombrie 2011, a Tribunalului Bistrita-Nasaud, pe care o mentine in intregime.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3541 din data 04.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Insolventa    Faliment    Legea 85/2006    Nulitate absoluta    Debitor    Creditor    Plan de reorganizare    Administrator juridiciar    Tabel preliminar al creantelor    Administrator judiciar provizoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro