din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3511 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Desfacerea casatoriei prin acordul partilor

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei prin acordul partilor

  Publicat: 14 Mar 2013       8789 citiri        Secţiunea: Mediere  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din 28.02.2011, cand partile prezente au pus concluzii conform celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 07.03.2011.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,


La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.


Procedura indeplinita.


S-a facut referatul cauzei dupa care:


Instanta a pronuntat sentinta de mai jos:


JUDECATORIA,


Deliberand asupra cauzei de fata:


Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul instantei sub numarul 32981/197/2010, petentii X. si Y. au solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei prin acordul partilor conform art. 59 raportat la art. 64 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009.


La termenul din data de 28.02.2011, partile prezente au solicitat ca instanta sa ia act de contractul de mediere incheiat la data de 21.05.2010 si sa dea o hotarare de expedient in acest sens.


La prezenta, partile au anexat copii dupa cartile de identitate, certificatul de casatorie, certificatul de nastere al minorei, acordul de mediere incheiat la data de 21.05.2010.


Actiunea este timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.


Analizand materialul probator, instanta a retinut urmatoarele:


Conform certificatului de casatorie depus la dosar, partile s-au casatorit l< data de X., in fata delegatului starii civile al Primariei Brasov, casatoria fiinc inregistrata in Registrul civil sub numarul Y..


Din relatiile de familie a rezultat minora Q., nascuta la data de X.


Prin contractul de mediere incheiat la data de 21.05.2010 la Biroul de Media tor D.M.S. din Brasov, str. luliu Maniu nr. 53, semnat de ambele parti, acestea s-ai inteles pentru desfacerea casatoriei prin acord, cu pastrarea numelui dobandit prir casatorie, cu incredintarea minorei M. spre crestere si educare la mama, cu obligarea tatalui T. la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei M. in cuantum de X. lei cu plata la data de 5 ale fiecarei luni.


Partile s-au inteles si cu privire la programul de vizitare al minorei convenind in sensul urmator: petentul P. va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti, de a-si indeplini obligatiile de tata fata de copil, fiindu-i permis sa stea impreuna cu copilul si sa-l viziteze de doua ori pe saptamana.


Prin acelasi acord de mediere, partile s-au inteles si cu privire la bunul imobil - apartament din Brasov, bun comun dobandit in timpul casatoriei, in sensul ca acesta sa ramana in proprietatea ambilor soti pana la momentul valorificarii, dupa care suma rezultata va fi impartita in mod egal dupa achitarea integrala a creditului ipotecar.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite cererea formulata de petentii X. si Y. si, in consecinta, dispune desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de Z. in fata delegatului starii civile ai Primariei Brasov si trecuta in registrul de stare civila al Primariei Brasov sub nr. N, prin acordul partilor.


Incuviinteaza intelegerea intervenita intre parti in cadrul procedurii de mediere desfasurata la D.M.S. - Birou Mediator, Brasov, strada luliu Maniu nr. 43, in sensul celor ce urmeaza:


``ACORD DE MEDIERE


incheiat la data de 21.05.2010, in baza contractului de mediere nr.106 din 21.05.2010, in conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator am intocmit in forma scrisa prezentul Acord de mediere.


Noi, parti in procesul de mediere, declaram ca in urma procedurii de mediere intermediate de D.M.S. - Birou de Mediator, infiintat prin hotararea Consiliului de Mediere nr. 1470 din 14.02.2009, pozitia 561 in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei, cu sediul in Brasov, Str. luliu Maniu nr. 43, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, modificata prin Legea nr. 370/2009, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am consimtit de comun acord incheierea prezentului act, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, am ajuns la o intelegere totala cu privire la desfacerea casatoriei si rezolvarea aspectelor accesorii divortului conform art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006. Casatoria a fost incheiata in X. si inregistrata in registrul starii civile la nr. Y. data de Z., certificat de casatorie seria Q..


Pentru ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate, am hotarat sa divortam amiabil si pentru ca am cazut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divortului, solicitam ca cererea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru, conform art. 59 raportat la art. 64 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/ 2009.


Aspectele accesorii divortului:


Ambele parti suntem de acord ca, dupa desfacerea casatoriei, Y. sa pastreze numele de Y..


Custodia copilului, interesul superior al copilului si constienti fiind de responsabilitatea noastra de parinti, dorim sa ii asiguram copilului minor linistea sufleteasca si emotionala de care are nevoie. Luand in considerare conditiile pe care mama i le poate oferi, pentru crestere si educare, mediul in care va creste si se va dezvolta, relatiile personale pe care le are cu copilul, precum si varsta acestuia, am ajuns la un acord comun si total cu privire la urmatoarele aspecte:


incredintarea copilului minor M., nascut la data de N., conform certificatului de nastere seria P., inregistrat sub nr. R. la data de S. la T. avand CNP U. mamei Y..


Fiind incadrata pe perioada nedeterminata in functia economist la E., obtine venituri care ii permit sa creasca copilul in cele mai bune conditii . In concluzie, fiica noastra F. va locui impreuna cu mama sa in A.P. (apartament compus din 3 camere).


De comun acord, am stabilit lunar acordarea unei pensii de intretinere in suma de G. lei/luna, cu plata la data de 5 ale fiecarei luni de catre tatal X..


Stabilirea programului de vizitare a copilului. X. va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti, de a-si indeplini obligatiile de tata, fata de copil, fiindu-i permis sa stea impreuna cu copilul si sa-l viziteze de 2 ori pe saptamana. Se va putea ocupa de educatia si cresterea lui in continuare, noi fiind decisi ca pentru cresterea si educatia copilului sa ne folosim toate resursele materiale, financiare si afective pe care le avem.


Noi, X. si Y., declaram ca in timpul casniciei am achizitionat o locuinta cu plata in rate prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de D. la biroul notarului public N..


Apartamentul este situat in B. si este compus din doua camere si dependinte cu cota de 1,60% din partile de uz comun. Pretul total al apartamentului a fost stabilit prin contractul de vanzare-cumparare la suma de X. lei, din care a fost achitat anterior perfectarii contractului de vanzare-cumparare, suma de R. lei, iar diferenta de Z lei a fost achitata integral dintr-un imprumut acordat, conform contractului de ere lit ipotecar nr. I. incheiat intre S.C. B.R. S.A. si domnul X.. Ratele aferente creditului ipotecar au fost achitate la zi fara nici o intarziere. Raman de achitat,conform contractului mai sus mentionat, rate in suma de Z lei, pana in anul 2037,pe care ambii soti se obliga sa le achite in mod egal, apartamentul respectiv ramanand in proprietatea ambilor soti pana la momentul valorificarii acestuia. Dupa valorificarea acestuia, suma rezultata va fi impartita in mod egal, dupa achitarea integrala a creditului ipotecar.


Mentionam ca din punct de vedere material, toate celelalte bunuri comune au fost partajate de comun acord . Declaram ca nu avem depozite bancare si nici alte credite contractate."


Definitiva si irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica, azi 07.03.2011.


Pronuntata de: Judecatoria Brasov, Sentinta civila nr. 2387 din 07.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Brasov    Legea 192/2006    Legea 370/2009    Desfacerea casatoriei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ. Motivarea chestiunii de drept ref. la reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015

Admisibilitatea actiunii in despagubiri formulata impotriva asiguratorului de raspundere civila in situatia in care a intervenit incetarea procesului penal prin impacarea partilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 576 din 19 februarie 2015

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Actiune in acordarea de daune morale pentru vatamare corporala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1827 din 11 iunie 2014

Elementele constitutive ale infractiunii de santaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov, Incheierea nr. 1/F din 16.03.2011

Tentativa la furt calificat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul pentru minori si familie Brasov, Decizia penala nr. 21/R din 12.03.2010

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010Articole Juridice

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei ´┐Ż intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de instanta de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului de legalitate al acordului de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in procesele penale. Solutionarea actiunii civile
Sursa: EuroAvocatura.ro