din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2741 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Mandat cu dubla reprezentare. Dol prin reticenta savarsit de catre mandatar in executarea mandatului

Mandat cu dubla reprezentare. Dol prin reticenta savarsit de catre mandatar in executarea mandatului

  Publicat: 27 Aug 2013       7155 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
In cazul in care un mandatar incheie un antecontract de vanzare-cumparare, in dubla calitate, de imputernicit al vanzatoarei si reprezentant al cumparatoarei, nesocotind regulile de protectie a mandantului - stabilind in sarcina sa obligatii impovaratoare de plata a unor daune interese de trei ori mai mari decat pretul vanzarii - si conflictul de interese astfel ivit,

Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Expresie care face referire la Nulitatea relativa.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

antecontractul de vanzare-cumparare incheiat in aceste conditii nu poate fi opus mandantului, sanctiunea nulitatii relative invocate de acesta fiind pe deplin aplicabila ca un remediu pentru incalcarea de catre mandatar a obligatiilor sale esentiale.

Reclamanta S.N. a solicitat, prin actiunea introductiva de instanta, inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu parata SC B.S.D.G. SRL, sa se dispuna rezilierea contractului de asociere in participatiune incheiat cu societatea la data de 8 aprilie 2005, urmare neexecutarii culpabile a obligatiilor asumate de parata prin contractul de asociere .(a��)

In cauza, societatea parata a formulat cerere reconventionala, solicitand pronuntarea unei hotarari care sa constate intervenita vanzarea-cumpararea privind constructia neterminata - Complex Comercial P+1-2E situata pe terenul in suprafata de teren de 7153 mp, hotararea urmand sa tina loc de contract de vanzare-cumparare; totodata parata a solicitat si obligarea reclamantei la plata de daune-interese in suma de 885.000 lei.

In motivare parata a aratat ca prin antecontractul nr. 504/2008, reclamanta (prin mandatar) s-a obligat fata de societate sa-i transfere dreptul de proprietate asupra constructiei neterminate edificata de societate, declarand expres ca antecontractul reprezinta consimtamantul sau pentru vanzarea bunului si obligandu-se la plata sumei de 300.000 USD cu titlu de despagubiri, in ipoteza nerespectarii promisiunii de vanzare.

Potrivit paratei, in baza antecontractului, la data de 30 iulie 2008, reclamanta a fost notificata prin intermediul unui executor judecatoresc, sa se prezinte la notar, in vederea incheierii actului de vanzare-cumparare, la data de 1 septembrie 2008, termen pe care reclamanta nu l-a respectat, fapt consemnat in Incheierea de certificare nr. 6704/2008 a BNP S.M.

In raport de obiectul pretentiilor din cererea reconventionala, reclamanta S.N. a formulat intampinare si cerere reconventionala prin care a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare nr. 504/2008 si, pe cale de consecinta, sa se dispuna respingerea cererii reconventionale formulata de societatea parata.

In motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca dupa incheierea contractului de asociere in participatiune, in vederea executarii obiectivului Complex Comercial si in scopul de a facilita urgentarea proiectului, printr-o procura autentificata, a consimtit sa-l imputerniceasca pe domnul C.S., administratorul societatii parate, ca, in numele sau, sa vanda societatii, constructia neterminata denumita Complex Comercial, la pretul cel mai convenabil, vanzarea efectiva urmand sa intervina numai in cazul in care ar fi fost absolut necesara definitivarii proiectului.

Potrivit reclamantei, in anul 2008, relatiile sale cu asociatii din societatea parata s-au deteriorat, datorita nefinalizarii proiectului si refuzului societatii de a-i pune la dispozitie relatii si documente cu privire la stadiul realizarii Complexului, astfel ca la data de 7 iulie 2008 a revocat mandatul dat administratorului societatii.

Reclamanta a aratat ca antecontractul a fost incheiat cu depasirea mandatului acordat si cu fraudarea intereselor sale prin dol urmare intelegerii frauduloase dintre mandatar si tert .(a��)

Astfel investit, Tribunalul Constanta, prin sentinta comerciala pronuntata la 4 mai 2010, a respins actiunea principala formulata de reclamanta ca inadmisibila; a respins cererea reconventionala formulata de societatea parata ca nefondata; a admis cererea reconventionala formulata de reclamanta S.N. si a dispus anularea antecontractului de vanzare-cumparare incheiat la 23 ianuarie 2008 privind constructia neterminata ,,Complex Comercial P+1-2E`` situata in Navodari (a��).

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut in fapt si in drept urmatoarele:

Raporturile comerciale dintre reclamanta S.N. si parata s-au derulat pe doua planuri.

Initial reclamanta impreuna cu alte patru persoane fizice, in baza unui contract cadru au hotarat infiintarea Societatii B.S.D.G. SRL avand ca obiectiv realizarea unui complex hotelier si rezidential si exploatarea acestuia pe terenul in suprafata de 20.340 mp situat in Navodari, teren concesionat reclamantei de Consiliul Local Navodari si pus la dispozitia societatii.

Complexul hotelier a fost realizat si, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2970/2005, reclamanta a vandut societatii constructia neterminata edificata pe acest teren .

La data de 8 aprilie 2005 intre reclamanta si societatea parata s-a incheiat contractul de asociere ce face obiectul prezentului litigiu, obiectivul asocierii vizand realizarea unui complex comercial pe terenul de 7.153 mp pus la dispozitie de reclamanta asocierii.

Prin procura autentificata la 28 septembrie 2005, reclamanta imputerniceste pe C.S., administrator al societatii parate, sa vanda societatii constructia neterminata.(a��)

In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de societate si pretentiile reclamantei, ca raspuns la cererea reconventionala a paratei, tribunalul a retinut ca antecontractul de vanzare-cumparare incheiat la 23 ianuarie 2008 de reclamanta prin mandatar S.C., in calitate de promitent vanzator, si societatea parata reprezentata de administrator S.C., in calitate de promitent cumparator, este anulabil urmare dolului prin reticenta comis de mandatarul cu dubla reprezentare .

In acest sens, tribunalul a constatat ca, desi prin procura data la 28 septembrie 2005 reclamanta l-a mandatat de domnul S.C. sa incheie un contract de vanzare-cumparare, acesta a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare cu o clauza penala foarte impovaratoare pentru promitentul vanzator care se obliga astfel sa plateasca despagubiri, in cazul neexecutarii contractului, de trei ori mai mare decat pretul imobilului ce se vinde.

Totodata, tribunalul a constatat ca mandatarul nu si-a respectat obligatia esentiala de a informa pe mandant asupra modului de executare a mandatului, mai ales in conditiile in care executarea mandatului s-a facut in alt mod decat cel convenit.

In drept, tribunalul a retinut incidenta dispozitiilor art. 382, 378 C. com., in raport de care a apreciat ca lezarea intereselor mandantului si neinformarea asupra modului de executare a mandatului, in ipoteza mandatului cu dubla reprezentare, sunt constitutive de dol prin reticenta cu consecinta anularii antecontractului astfel incheiat.(...)

Prin decizia civila nr. 160/COM din 18 noiembrie 2010, Curtea de Apel Constanta, Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal, a respins ca nefondat apelul declarat de societatea parata (a��).

Instanta de control judiciar a confirmat ca legala si temeinica solutia de anulare a antecontractului de vanzare-cumparare dedus judecatii, pentru dol prin reticenta retinand ca prin clauzele excesiv de impovaratoare stabilite in sarcina mandantului, asupra carora acesta nu a fost informat, actul astfel incheiat de mandatarul cu dubla reprezentare este viciat de dol prin reticenta.

Prin cererea de recurs, societatea parata prin lichidatorul judiciar desemnat sa o reprezinte, a criticat decizia instantei de apel sub urmatoarele aspecte: (...)

Instanta de apel, in mod eronat, a retinut ca reclamanta nu a avut cunostinta de existenta dublei reprezentari a mandatarului, S.C., intrucat societatea a fost infiintata la 7 aprilie 2005, iar prin actul constitutiv S.C. a fost numit Presedinte al Consiliului de Administratie.

In cauza nu sunt intrunite conditiile dolului prin reticenta deoarece modul de executare a mandatului prin incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare nu impunea obligatia de informare a mandantului, efectele antecontractului incheiat fiind mai reduse decat in ipoteza incheierii unui act translativ de proprietate .(...)

Inalta Curte, verificand in cadrul controlului de legalitate decizia atacata, in raport de criticile formulate, a constatat urmatoarele:

Desi recurentul nu indica motivele de nelegalitate pe care isi intemeiaza cererea, prin criticile formulate pune in discutie indeplinirea conditiilor dolului prin reticenta de natura sa duca la anularea actului, aspecte care vor fi examinate din perspectiva motivului prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

De principiu, in legislatia noastra civila, nu exista o interdictie expresa a contractului cu sine insusi sau a contractului cu dubla reprezentare asa incat, din punct de vedere tehnico juridic, aceeasi persoana poate actiona in mai multe calitati, exprimand interesele unor persoane diferite, care figureaza cu calitati diferite in actul astfel incheiat.

Cu toate acestea, in cazul autocontractului sau al contractului cu dubla reprezentare exista riscul mai mare al vatamarii drepturilor reprezentatului, mandantului, datorita conflictului de interese ce se poate ivi intre mandant si partea pe care mandatarul o reprezinta in dubla sa calitate, in sensul ca mandatarul ar putea sa favorizeze pe una din parti in dauna celeilalte.

Asadar, in cadrul contractului cu dubla reprezentare, ipoteza pe care o releva speta de fata, esential, in opinia curtii, pentru aprecierea valabilitatii actului astfel incheiat este modul in care mandatarul si-a indeplinit mandatul, fiind exclusa cu desavarsire lezarea intereselor mandantului.

Plecand de la aceasta premisa a analizei antecontractului de vanzare-cumparare dedus judecatii, mai trebuie spus, ca, dupa art. 1539-1541 C. civ. si art. 382 C. com. mandatarul are obligatia sa execute mandatul ce i-a fost incredintat conform puterilor conferite si sa dea socoteala mandantului.

Cum, mandatul este un contract intuitu personae, bazat pe increderea pe care mandantul o are in persoana aleasa ca mandatar, el implica obligatia de loialitate a mandatarului fata de mandant, astfel ca in executarea mandatului, facultatea de initiativa a mandatarului trebuie intotdeauna sa se manifeste in interesul mandantului.

Asa fiind, in ipoteza unui dublu mandat, loialitatea si buna-credinta a mandatarului sunt esentiale pentru valabilitatea actului incheiat.

In cauza, antecontractul de vanzare-cumparare incheiat de mandatarul C.S. in dubla calitate de imputernicit al vanzatoarei si reprezentant al societatii cumparatoare nesocoteste aceste reguli de protectie a mandantului, stabilind in sarcina sa obligatii impovaratoare de plata a unor daune interese de trei ori mai mari decat pretul vanzarii, precum si acordul expres ca sumele de bani datorate in cazul neexecutarii vanzarii sa faca obiectul unei cereri de somatie de plata din partea cumparatorului pe care se angajeaza sa nu o conteste.

Aceste obligatii exced evident puterilor conferite de mandant prin procura data, si ele, in mod indubitabil nu au fost aduse la cunostinta mandantului, chestiune de fapt statuata de prima instanta, confirmata in apel si necontestata de mandatar si societatea parata.

In acelasi timp, ele releva incontestabil existenta unui conflict de interese dat fiind dubla reprezentare a mandatarului care, in aceasta calitate, a actionat prin lezarea intereselor mandantului si in favoarea societatii cumparatoare, stabilind numai in sarcina vanzatoarei promitente obligatii si sanctiuni in caz de neexecutare, fara ca acestea sa se regaseasca, pentru echilibrul contraprestatiilor si in sarcina cumparatoarei-promitente.

Relevant este si faptul ca prin antecontractul de vanzare-cumparare, vanzatoarea s-a obligat ca pana la o anumita data (01 septembrie 2008) sa se prezinte personal la biroul notarului public in vederea incheierii actului autentic de vanzare-cumparare.

Or, in situatia in care, exista o procura data mandatarului pentru vanzare, procura in baza careia s-a intocmit antecontractul de vanzare-cumparare din 23 ianuarie 2008, ca act preliminar vanzarii, recurenta nu a oferit o explicatie rezonabila in virtutea careia sa se stipuleze obligatia vanzatoarei de a se prezenta in persoana pana la o data limita la notar sub sanctiunea de daune interese de 300.000 de dolari, in conditiile in care procura pentru vanzare isi pastra deplina valabilitate.

Sustinerea recurentei ca intimata reclamanta a cunoscut de la data acordarii procurii ca domnul S.C., mandatarul sau, este si reprezentantul societatii, si prin urmare, in actul de vanzare-cumparare va avea o dubla calitate, nu este confirmata de probele dosarului, deoarece desi domnul S.C. apare in actul constitutiv ca Presedinte al Consiliului de Administratie, administrarea societatii este incredintata unui consiliu de administratie format din 5 administratori care puteau sa reprezinte societatea evitand dubla reprezentare .

Distinct de aceasta, probele cauzei nu releva faptul ca reclamanta a fost incunostiintata de dubla reprezentare de catre mandatarul sau anterior incheierii actului, or dupa art. 378 C. com., mandatarul este indatorat sa faca cunoscut mandantului toate faptele ce l-ar putea determina sa revoce sau sa modifice mandatul.

Argumentul invocat de recurenta-parata in sensul ca prin antecontract nu s-a realizat transmisiunea proprietatii, valoarea juridica a actului fiind mai restransa decat in cazul unei vanzari si prin urmare, nu se poate sustine ca mandatarul si-a incalcat puterile conferite, este fals, putand fi caracterizat ca un veritabil sofism deoarece obligatiile asumate prin antecontractul de vanzare-cumparare au putere juridica deplina si obliga partile in temeiul art. 969 C. civ., in ipoteza in care mandatarul ar fi actionat potrivit puterilor conferite. De altfel, promovarea cererii reconventionale de catre societate, avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare in baza obligatiilor asumate de promitentul-vanzator prin antecontractul de vanzare-cumparare, infirma argumentul recurentei.

In sfarsit, chiar daca am considera ca, aparent, mandatarul a ramas in limita procurii, a imputernicirii date, in sensul ca desi nu a incheiat o vanzare-cumparare, a incheiat un act premergator respectiv un antecontract de vanzare-cumparare, prin clauzele stabilite in sarcina mandantului a urmarit numai interesul celeilalte parti reprezentate, al societatii cumparatoare incalcandu-si obligatia de loialitate fata de mandant si nu in ultimul rand abuzand de mandatul si puterile conferite.

Cu alte cuvinte, executarea mandatului nu s-a facut cu buna-credinta si loialitate , mandantul nu a fost informat de dubla calitate a mandatarului sau, iar societatea, tertul beneficiar al promisiunii de vanzare, a cunoscut aceste aspecte astfel cum rezulta din circumstantele cauzei, ceea ce o plaseaza in sfera unei conivente frauduloase cu mandatarul.

Antecontractul de vanzare-cumparare incheiat in aceste conditii nu poate fi opus mandantului, sanctiunea nulitatii relative invocate de acesta fiind pe deplin aplicabila ca un remediu pentru incalcarea de catre mandatar a obligatiilor sale esentiale.

Pentru ratiunile mai sus infatisate, Inalta Curte in temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. a respins recursul ca nefondat, constatand ca motivele invocate nu releva incalcarea dispozitiilor legale incidente.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 2026 din 24 mai 2011


Citeşte mai multe despre:    Mandat    Mandatar    Antecontract    Reziliere    Tribunalul Constanta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii