din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4019 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Limitarea libertatii contractuale

Limitarea libertatii contractuale

  Publicat: 03 Jan 2014       3726 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
In lipsa dovedirii provenientei dintr-un antrepozit fiscal de productie a unui produs accizabil si implicit a achitarii accizei aferente, detinatorul respectivului produs datoreaza, in conformitate cu dispozitiile art. 168 alin. (2) si art. 178 alin. (4) din Codul fiscal, acciza stabilita potrivit legii.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).

Existenta unei clauze in contractul de vanzare-cumparare prin care partile au convenit ca obligatia de justificare a accizei aferente marfii facturate sa revina in totalitate vanzatorului nu-l poate exonera pe cumparator de obligatia achitarii accizei, in considerarea caracterului imperativ al normei fiscale incidente, ce face ca partile sa nu poata deroga de la aceasta prin manifestarea de vointa contrara.

Nota: Dispozitiile art. 968 din Codul civil au fost abrogate prin intrarea in vigoare, la 1 octombrie 2011, a Noului Cod Civil, republicat in M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011

Dispozitiile art. 168 si 178 din Codul fiscal au fost abrogate, incepand cu 01.04.2010, prin intermediul dispozitiilor alineatului (3) din Ordonanta de urgenta nr. 109/2009.

Prin sentinta civila nr. 250 din 18 noiembrie 2010 - Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal a respins ca neintemeiata contestatia formulata de reclamanta SC CP SRL, in contradictoriu cu paratul Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Prahova, Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Prahova.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut:

Intre reclamanta SC CP SRL in calitate de cumparator si societatea comerciala TP SRL Bucuresti s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 1/25.01.2008 , modificat prin actul aditional nr. 1 la contract, prin care reclamanta a cumparat 497.307 kg de motorina Euro Diesel, motorina care a fost livrata ulterior beneficiarului SC SP SRL.

In luna septembrie 2009 organele fiscale au efectuat o verificare privind accizele datorate bugetului de stat de reclamanta, analizand perioada martie 2004- februarie 2009, control finalizat cu raportul de inspectie fiscala partiala nr. 13422/18.09.2009 , prin care au stabilit ca reclamanta datoreaza bugetului de stat accize in valoare de 542.492 lei , aferente cantitatii de motorina achizitionate si majorari de intarziere in valoare de 258.574 lei, intrucat reclamanta nu poate face dovada provenientei produsului petrolier dintr-un antrepozit fiscal de productie si, implicit, nici dovada platii accizei aferente.

Astfel, in cuprinsul raportului s-a retinut ca motorina a fost cumparata in perioada martie 2008 - noiembrie 2008, cu 16 facturi fiscale, fiind prezentate 15 declaratii de conformitate emise de producatorul SC P SA - Sucursala X pentru beneficiarul SC VI SRL Bucuresti si o declaratie de conformitate si un raport de incercari emise de producatorul SC PL SA.

In urma verificarii realitatii tranzactiilor comerciale desfasurate de societatile implicate, organele fiscale au constatat ca SC TP SRL si SC VI SRL nu functioneaza la sediul social declarat , iar reprezentantii legali nu au putut fi contactati.

Totodata, furnizorul nu a depus bilanturile anuale pe anii 2005-2007, iar beneficiarul pe anii 2004-2007.

Prin decizia nr. 01/12.01.2010 parata - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Prahova - Biroul de solutionare a contestatiilor , a respins contestatia formulata de reclamanta ca neintemeiata, retinand ca , potrivit disp. art. 168 alin. 2 si 178 alin. 4 din Codul fiscal este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal daca acciza pentru acest produs nu a fost platita; in caz contrar persoana care detine acest produs este obligata la plata accizelor aferente produselor accizabile.

Reclamanta s-a aprovizionat cu produsul petrolier fara a detine autorizatie de antrepozit fiscal, conform art.179 alin.1 si art.180 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal sau autorizatie de utilizator final, conform pct.5 1.3 alin.1 si 2 din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal.

Potrivit dispozitiilor art.178 alin.4 din Codul fiscal, deoarece reclamanta a detinut produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, produse pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, ii revine obligatia de a plati accizele.

Sustinerea reclamantei in sensul ca nu poate fi obligata la plata accizelor, deoarece potrivit art. 2 din actul aditional la contractul incheiat cu SC TP SRL nr.1/2008 partile au convenit ca obligatia de justificare a accizei aferente marfii facturate sa revina in totalitate vanzatorului, iar cumparatorul sa nu poata fi tras la raspundere pentru imposibilitatea justificarii platii accizei, va fi inlaturata de Curte, deoarece libertatea contractuala a partilor este limitata de dispozitiile legale de ordine publica, imperative, normele legale imperative neputand fi incalcate sau inlaturate prin vointa partilor contractante, cum este situatia in cauza.

Impotriva sentintei civile a formulat recurs reclamanta S.C. CP S.R.L. criticand-o in esenta pentru urmatoarele motive:

- Considera recurenta ca nu datoreaza accize intrucat in documentatia prezentata de organele fiscale, S.C. TP S.R.L. Bucuresti a fost recunoscuta ca avand antrepozit fiscal, fiind societatea care a achizitionat produsele petroliere de la SNP P S.A. - Rafinaria X si L S.A. Teleajen prin intermediul S.C. VI S.R.L. Bucuresti.

- Instanta de fond a ignorat faptul ca in contractul pe care recurenta S.C. CP S.R.L. Ploiesti l-a incheiat cu S.C. TP S.R.L. Bucuresti s-a stipulat expres ca furnizorul produselor petroliere este raspunzator de plata accizelor iar recurenta in calitate de cumparator nu va putea fi trasa la raspundere pentru imposibilitatea justificarii platii accizei (art. 2 din Actul aditional nr. 1 la contractul de vanzare - cumparare nr. 1/25 ianuarie 2008).

- De asemenea, sentinta de fond este criticabila si prin prisma faptului ca a considerat nerelevant faptul ca reclamanta - recurenta S.C. CP S.R.L. a fost sanctionata contraventional la data de 16 februarie 2009, constatandu-se ca nu au fost prezentate rapoartele de incercari care trebuiau sa insoteasca cele 16 facturi de livrare motorina.

Recursul este nefondat.

Nu poate fi primita sustinerea recurentei ca S.C. TP S.R.L. Bucuresti avand antrepozit fiscal a achizitionat produsele petroliere de la SNP P S.A. - si S.C. L S.A. Teleajen prin intermediul S.C. VI S.R.L. Bucuresti.

Se retine de Inalta Curte ca nu s-a putut face dovada realitatii tranzactiilor efectuate in perioada martie 2008 - noiembrie 2008. Astfel, desi facturile de livrare a produsului petrolier emise de furnizorul S.CTP S.R.L. au fost insotite de 15 declaratii de conformitate emise de producatorul S.C. P S.A. -si o declaratie de conformitate emisa de producatorul S.C. L S.A., in urma verificarilor a rezultat ca societatea furnizoare - S.C. TP S.R.L. si societatea beneficiara S.C. VI SRL nu functioneaza la sediul declarat si nu au depus bilanturile anuale pe anii 2004 - 2005.

De asemenea, in urma verificarilor a rezultat ca nici una din societatile S .C. CP S.R.L. , S.C. TP S.R.L. si S.C. VI SRL nu au desfasurat relatii comerciale cu societatea producatoare in perioada de referinta.

In conformitate cu prevederile art. 168 alin. 2 Codul fiscal ``Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita``.

Art. 178 alin. 4 din Codul fiscal, arata ``Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor atrage plata acestora.

Pct. 7 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevad: `` In cazul in care prin circuitul economic nu se poate face dovada ca produsele accizabile detinute in scopuri comerciale provin de la un antrepozit fiscal , operator neinregistrat sau de la importator , acciza se datoreaza de catre persoana la care se intrerupe acest circuit, in termen de 5 zile de la data la care s-a facut constatarea``.

In mod corect instanta de fond a retinut avand in vedere dispozitiile legale aratate mai sus, ca reclamanta a detinut produse accizabile in afara antrepozitului fiscal si intrucat nu se poate face dovada platii accizelor, ii revine obligatia de a plati accizele, fiind persoana la care se intrerupe circuitul economic.

Este nefondat motivul de recurs referitor la raspunderea vanzatorului de a plati accize in conformitate cu art. 2 din actul aditional la contractul incheiat cu S.C. TP S.R.L.

Conform art. 968 Cod civil - ``Cauza este nelicita cand este prohibita de legi, cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice``.

Conventia dintre recurenta - reclamanta si S.C. TP S.R.L. eludeaza dispozitiile legale prevazute in Codul fiscal privind antrepozitul fiscal si obligatia achitarii accizelor in sensul aratat mai sus.

Cauza actului juridic incheiat intre cele doua parti - adica scopul urmarit prin incheierea acestuia a fost sa eludeze dispozitiile legale, documentele tranzactiei fiind falsificate , fiind vorba de firme fantoma.

Inalta Curte apreciaza ca in raport de cele prezentate mai sus nici motivul de recurs privind constatarile procesului - verbal de contraventie nu este fondat. Chiar daca procesul-verbal de contraventie a fost anulat - pentru ca fapta nu este corect descrisa - (decizia civila nr. 625/31 martie 2010 a Tribunalului Prahova) - aceasta imprejurare nu anuleaza cele constatate in derularea circuitului economic si nici inaplicabilitatea prevederilor legale incidente din Codul fiscal, la care s-a facut referire mai sus.

Recursul a fost respins ca nefondat, neexistand motive de modificare si casare a sentintei recurate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 4200 din 20 septembrie 2011


Citeşte mai multe despre:    Codul fiscal    Contract de vanzare-cumparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro