din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2739 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia C.C.R. nr. 129/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 721 din Codul de procedura civila

Decizia C.C.R. nr. 129/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 721 din Codul de procedura civila

  Publicat: 24 May 2019       1731 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 407 din 24.05.2019.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 721 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea M.E. - S.R.L. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. XXXX/337/2016 al Judecatoriei Zalau si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. YYYD/2017.
2. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, avand in vedere ca prin consemnarea sumei de catre debitor la dispozitia executorului judecatoresc potrivit textului legal criticat se stinge raportul conflictual dintre parti. Referitor la critica potrivit careia nu exista un control judecatoresc prealabil al desfiintarii masurilor executorii sau de executare, arata ca in ipoteza formularii de catre parti a unei contestatii la executare, aceasta este supusa controlului instantei de judecata, iar in cazul in care debitorul formuleaza, in mod abuziv, o astfel de contestatie la executare, exista remedii procesuale, precum sanctionarea abuzului de drept procesual, respectiv a exercitarii cu rea-credinta a drepturilor procesuale.
4. In ceea ce priveste critica potrivit careia pot interveni anumite situatii care sa faca imposibila eliberarea sumei consemnate, arata ca aceasta nu este situatia in cauza de fata, iar Curtea Constitutionala nu judeca in functie de situatii ipotetice, ci de situatii de fapt, pentru a se vedea daca se aplica legea corect sau nu in raport cu dispozitiile constitutionale.
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
5. Prin Incheierea din 31 ianuarie 2017, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/337/2016, Judecatoria Zalau a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 721 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea M.E. - S.R.L. din Cluj-Napoca, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare .
6. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat desfiintarea masurilor asiguratorii ori de executare se dispune de executorul judecatoresc la solicitarea debitorului, fara un control judiciar prealabil. In perioada de timp dintre emiterea incheierii prevazute de art. 721 alin. (2) din Codul de procedura civila si momentul judecarii unei eventuale contestatii a creditorului, debitorul are posibilitatea de a-si instraina bunurile si veniturile urmaribile si pot interveni situatii, precum insolventa debitorului, care sa faca imposibila eliberarea sumei consemnate. Se mai arata ca executorul judecatoresc are si atributia de a constata suspendarea de drept prevazuta de art. 721 alin. (4) din Codul de procedura civila.
7. In vechea reglementare procesual civila, consemnarea intregii creante constituia un caz de suspendare facultativa a executarii silite, iar asupra cererii de suspendare se pronunta instanta de executare, astfel incat exista o verificare a caracterului justificat al cererii de suspendare a executarii si era exclusa exercitarea abuziva a dreptului prevazut in favoarea debitorului. Astfel, art. 428 din Codul de procedura civila din 1865 prevedea faptul ca asupra cererii de suspendare sau incetare a executarii silite se pronunta instanta de executare, prin incheiere, potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala.
8. Prin urmare, potrivit noului Cod de procedura civila, debitorul poate sa blocheze procedura de executare silita, sa obtina desfiintarea masurilor de executare si eliberarea sumelor consemnate, printr-o procedura extrajudiciara, direct prin executorul judecatoresc, fara un control judiciar prealabil. Or, atat desfiintarea masurilor asiguratorii ori de executare, cat si constatarea suspendarii de drept tin de exercitarea autoritatii judecatoresti, deoarece constituie dispozitii referitoare la incetarea sau suspendarea unui proces civil, faza de executare silita fiind parte integranta din procesul civil.
9. Se mai apreciaza ca dispozitiile legale criticate confera posibilitatea debitorului de a prelungi executarea silita, cu afectarea directa a dreptului creditorului de solutionare a procesului civil intr-un termen rezonabil, fara a exista posibilitatea verificarii necesitatii si proportionalitatii suspendarii executarii silite prevazute de art. 721 alin. (4) din Codul de procedura civila.
10. In fine, se mai arata ca suspendarea executarii, in temeiul art. 719 din Codul de procedura civila, se face de catre instanta de executare dupa ce verifica daca exista motive temeinice care sa justifice necesitatea si proportionalitatea acestei masuri .
11. Judecatoria Zalau apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
13. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
14. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
15. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
16. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 721 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins:
"Art. 721. -
(1) Pana la adjudecarea bunurilor scoase la vanzare silita, debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii ori de executare, consemnand la unitatea prevazuta de lege, la dispozitia executorului judecatoresc, intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare, si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc.
(2) Asupra cererii debitorului sau a tertului garant, executorul judecatoresc se va pronunta de urgenta, prin incheiere, data cu citarea partilor, ce va fi comunicata de indata partilor.
(3) Daca cererea este admisa si debitorul sau tertul garant nu se opune, executorul judecatoresc, odata cu desfiintarea masurilor, va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului.
(4) Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in termen si se va opune la eliberare, aceasta este suspendata de drept, iar executorul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective."
17. In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta se interpreteaza potrivit art. 20 alin. (1) din Constitutie si prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, si art. 124 privind infaptuirea justitiei.
18. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca dispozitiile art. 721 din Codul de procedura civila reglementeaza institutia depunerii cu afectatiune speciala, procedura prin care se urmareste incetarea executarii silite, intrucat, odata consemnata intreaga creanta cu accesoriile la dispozitia executorului judecatoresc, nu mai exista nici temei si nici interes practic pentru continuarea acesteia. Astfel, art. 721 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila reglementeaza mijlocul legal de desfiintare a masurilor asiguratorii sau de executare, respectiv consemnarea de catre debitor, la dispozitia executorului judecatoresc, a intregii valori a creantei cu toate accesoriile ei si cheltuielile de executare . Asupra acestei cereri, executorul judecatoresc se pronunta de urgenta, prin incheiere data cu citarea partilor si comunicata acestora. Potrivit alin. (3) al art. 721 din Codul de procedura civila daca executorul judecatoresc admite cererea va desfiinta masurile asiguratorii sau de executare . In ceea ce priveste suma consemnata, executorul judecatoresc o va elibera in mainile creditorului, daca debitorul sau tertul garant nu se opune. In schimb, daca acestia din urma fac dovada formularii in termen a unei contestatii la executare si a opunerii la eliberare, eliberarea sumei consemnate este suspendata de drept pana la solutionarea contestatiei de catre instanta, executorul judecatoresc neavand niciun drept de apreciere in acest sens. Prin urmare, dispozitiile art. 721 alin. (4) din Codul de procedura civila nu reglementeaza suspendarea de drept a executarii silite, ci doar suspendarea de drept a eliberarii sumei.
19. In ceea ce priveste compararea cu vechea lege procesual civila, Curtea observa ca, in urmarirea silita imobiliara, potrivit art. 523 din Codul de procedura civila din 1865 competenta de solutionare a cererii de desfiintare a masurilor asiguratorii sau de executare apartinea instantei de executare care o solutiona potrivit regulilor ordonantei presedintiale, competenta care se regaseste si in actualul Cod de procedura civila care, prin art. 863, prevede competenta instantei sau, dupa caz, a executorului judecatoresc.
20. In continuare, Curtea retine faptul ca dispozitiile legale criticate in prezenta cauza sunt cuprinse in titlul I - Dispozitii generale al cartii a V-a - Despre executare silita si reprezinta reglementarea generala a institutiei depunerii cu afectatiune speciala, care, in procedura urmaririi silite, prezinta anumite particularitati. Astfel, in procedura urmaririi mobiliare, debitorul va putea impiedica aplicarea sechestrului sau, dupa caz, va putea obtine ridicarea lui, daca face depunere cu afectatiune speciala - art. 751 alin. (1) pct. 2; indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite va inceta daca debitorul consemneaza cu afectatiune speciala sumele - art. 784 alin. (6); urmarirea veniturilor inceteaza prin depunerea cu afectatiune speciala a sumelor pentru care s-a facut urmarirea - art. 812 pct. 3. In urmarirea silita imobiliara pana la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice persoana interesata poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare prin consemnarea sumei - art. 863.
21. Asadar, Curtea retine ca dispozitiile art. 721 din Codul de procedura civila reprezinta norme de procedura reglementate de legiuitor in virtutea mandatului sau constitutional conferit de art. 126 si art. 129 din Legea fundamentala. In noua lege procesual civila, legiuitorul a optat pentru reglementarea unei proceduri accelerate si simplificate de solutionare a unor incidente procesuale in materia urmaririi silite, dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil, in sensul art. 6 din Codul de procedura civila, element component al termenului rezonabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constitutie . Prin urmare, Curtea retine ca, in vederea asigurarii celeritatii procedurii executarii silite, legiuitorul a prevazut competenta executorului judecatoresc de a solutiona cererea de desfiintare a masurilor asiguratorii ori de executare cu citarea in termen scurt a partilor, ceea ce nu reprezinta o negare a dreptului partilor la o instanta de judecata, intrucat incheierea prin care executorul judecatoresc solutioneaza cererea de ridicare a masurilor asiguratorii si de executare poate fi atacata cu contestatie la executare in conditiile art. 715 alin. (2) din Codul de procedura civila. Totodata, incheierea prin care se solutioneaza contestatia la executare este supusa apelului, potrivit art. 718 alin. (1) din Codul de procedura civila.
22. Avand in vedere ca masura dispusa de executorul judecatoresc poate fi supusa controlului instantei de judecata pe calea contestatiei la executare, precum si a apelului formulat impotriva hotararii prin care se solutioneaza aceasta, Curtea retine ca sunt respectate dreptul la un proces echitabil al tuturor partilor implicate in raportul executional, precum si cerinta celeritatii - exigenta a procedurii executionale.
23. In cadrul procedurii de executare guvernata de cerinta celeritatii nu trebuie protejate numai interesele creditorului, ci si cele ale debitorului care nu are posibilitatea valorificarii bunurilor proprii in vederea acoperirii creantei, acestea fiind indisponibilizate in procedura executarii silite. De altfel, asa cum s-a aratat la paragraful 18 al prezentei decizii, prin depunerea intregii creante impreuna cu accesoriile si cheltuielile de executare se urmareste oprirea urmaririi silite.
24. Totodata, prin formularea contestatiei la executare debitorul urmareste inlaturarea masurilor de executare nelegale pe calea controlului judecatoresc, astfel incat Curtea nu poate primi sustinerea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la formularea abuziva a contestatiei la executare in vederea suspendarii de drept a executarii silite in temeiul art. 721 alin. (4) din Codul de procedura civila.
25. In fine, pentru toate aceste considerente, Curtea nu poate retine nici critica autoarei exceptiei de neconstitutionalitate potrivit careia executorul judecatoresc ar avea posibilitatea suspendarii executarii silite in temeiul art. 721 alin. (4) din Codul de procedura civila.
26. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de M.E. - S.R.L. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. XXXX/337/2016 al Judecatoriei Zalau si constata ca dispozitiile art. 721 din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta din data de 7 martie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Decizia 129/2019    Codul de Procedura Civila    Executare silita    Dreptul la un proces echitabil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu