din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara

  Publicat: 02 Jan 2021       2091 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Prin Sentinta Civila nr. 3462 din data de 29.03.2018 pronuntata de Judecatoria C in dosar nr. X, a fost admisa plangerea contraventionala formulata de petenta D_ C S. R. L. in contradictoriu cu intimatu l I T_ de Munca C, a fost anulat procesul-verbal de constatare a contraventiei NR. X/2016 intocmit de intimata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu prevazut in Codul penal al Romaniei potrivit caruia legea penal se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),

Pentru a pronunta aceasta Sentinta, Judecatoria C a retinut urmatoarele :


``Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata ca plangerea contraventionala trebuie admisa, in sensul urmatoarelor considerente.


Astfel, petentul a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea dispozitiilor prevazute de art.2 al. 1 din HG nr. 1256/2 011, pentru faptul ca nu a detinut o autorizatie necesar a unui agent de m temporar a .


Instanta constata ca la filele 27-45 ale dosarului se afl a contractele de munca ale angajatilor, care sunt inc heiate pe perioada nedeterminata s i nu determinat a, astfe l cum a retinut organul constatator.


In consecinta, avand i n vedere ca institutia intimata nu a dovedit savarsirea de catre petent a faptei contraventionale, sarcina ce ii revenea potrivit art.249 Cod pr. civ. , plangerea va fi admisa . ``


Intimatul a formulat apel impotriva sentintei pronuntate de Judecatoria C, prin care a solicitat a dmiterea apelului, modificarea i n tot a hotararii apelate, i n sensul respingerii plangerii s i mentinerii procesului - verbal.


i n dezvoltarea motivelor de apel a aratat apelantul ca instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala si netemeinica, aratand ca fapta imputata exista si a fost savarsita cu vinovatie.


in plus, s-a mentionat ca institutia competenta sa elibereze autorizatia este Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala C, iar la data controlului s-a constatat ca angajatorul efectua activitatile specifice agentului de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator si a angajat soferi de tir in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, in speta Reining Transport KFT fara autorizatia prevazuta de lege.


Intimata petenta a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea apelului ca nefondat, aratand ca desi in aparenta s-a facut o analiza sumara a probelor, instanta a reusit sa sintetizeze corect realitatea . Persoanele mentionate sunt angajate pe o perioada nedeterminata, aspect confirmat prin inscrisuri si declaratia martorului audiat, fiind detasati la R eining.


Acestia primesc drepturile salariale in Romania, fiind remunerati conform prevederilor art. 47 alin. (2) si (4) C. muncii.


in cauza nu au fost administrate probe noi.


Examinand hotararea apelata, Tribunalul constata urmatoarele:


Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. X emis de intimatul ITM C la data de 18. 11.2016, petenta _ a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10 .000 lei, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.2 alin. 1 din H . G . nr. 1256/2011 si sanctionate de art.22 din acelasi act normativ, retinandu-se in sarcina sa fapta de a desfasura activitati specifice agentului de munca temporara, fara a detine autorizatie conform legii.


in ceea ce priveste legalitatea actului con testat, instanta i n mod corect a constatat ca in cauza nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din O. G.2/2001, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei continand mentiunile privitoare la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator.


in ceea ce priveste temeinicia procesului verbal contestat, apelanta contesta ca a desfasurat activitati specifice agentului de munca temporara, apreciind ca fapta nu exista.


Potrivit art.22 alin. 1 lit. b) din H . G . nr. 1256/2011 `` (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza: b) desfasurarea fara autorizatie a activitatilor specifice agentului de munca temporara, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei. ``, iar conform art.2 din acelasi act normativ ``(1) Potrivit prevederilor prezentei hotarari, pot angaja persoane in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 88 alin. (4) din Legea nr. 5 3/2003 - Codul muncii, republicata, sub supravegherea si conducerea acestuia, numai persoanele juridice autorizate conform prezentei hotarari. ``


S-a retinut c a apelanta desfasoara activitati specifice agentului de munca temporara, respectiv punere la dispozitia utilizatorului Reining Transport KFT Olanda salariati (28 de persoane) - soferi de tir - fara autorizatia prevazuta de art.2 alin. (1) din H. G. nr. 1256/2011.


Astfel, potrivit dispozitiilor incidente din Legea 53/2003:


a rt. 88 - (1) M prin agent de munca temporara este m prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. (2) Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.


a rt. 94 - (1) Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni. (2) in contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si s_ utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.


a rt. 95 - (1) Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevazut la art. 90 alin. (2). (2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salari atul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara .


(3) Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 94 alin. (2). (4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie. (1) Pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de agentul de munca temporara . (2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata .


1. Salariul celui incadrat temporar are un caracter variabil - de la o misiune la alta. (I. T. s_, op. cit. , p. 501)


2. Ar fi fost insa preferabil ca, prin derogare de la normele si principiile de drept civil, Codul muncii sa fi reglementat expres raspunderea patrimoniala a salariatului direct catre utilizator, intrucat, in realitate, salariatul in cauza presteaza m exclusiv in interesul utilizatorului, de regula, la s_ sau si. astfel, de fapt . utilizatorul (iar nu agentul de munca temporara) este singurul in masura sa-i dea salariatului indrumari referitoare la indeplinirea misiunii, sa il supravegheze efectiv si sa il controleze in orice moment. (I. T. s_, op. cit. , p. 502)


3. a) Salarizarea


Fata de dispozitiile Directivei 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind m prin agent de munca temporara, normele interne sunt net defavorabile salariatului, transpunerea fiind insuficienta.


S-a retinut ca aceste contracte de munca nu sunt contracte de munca temporare, nefiind incheiate pentru o anumita misiune si pe durata acestei misiuni. Aceste contracte nu respecta prevederile art. 94-95 din Codul muncii pentru a fi calificate contracte de munca temporara .


Instanta de fond nu a retinut faptul c a urmare a verificarii contractului incheiat de Reining Transport KFT cu D_ C S. R. L. , a rezultat ca apelanta- petent a, i n c alitatea sa de angajator, desfasoara activitat i specific e agentului de munc a temporara s i incheie contracte de munc a temporar a cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utiliz atorului prin contractul de punere la dispozitie, fiind negociat un onorariu de 7,5euro/persoana pentru forta de munca, inclusiv asigurare individuala .


I nstanta de fond i n mod eronat nu a retinut ca intimata- petenta incheie contracte de munca i n calitate de agent de munc a tempo rar a, fara autorizatia emisa de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala s i foloseste propriii salariati pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului pentru a lucra pe o perioada stabilit a prin contractul de furnizare forta de munca, neputand fi retinute sustinerile reclamantei din perspectiva duratei nedeterminate a contractelor individuale de munca in raport de prevederile art. 95 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.


Continutul contractului de punere la dispozitie este strict reglementat de disp ozitiile art. 91 alin.2 Codul m uncii, putand fi considerat un contract de prestari - servicii constand i n punerea la dispozitie a salariatului de care utilizatorul are nevoie.


i n atare situatie, din probele administrate, a rezu ltat clar atitudinea apelantei, in calitate de agent de munca temporar a, de a eluda dispozitiile leg ale prin angajarea persoanelor i n scopul efectuarii unor misiuni de munc a temporara in folosul s i la solicitar ea unui utilizator, neautorizata de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala .


in privinta temeiniciei procesului-verbal, plecand de la prevederile art. 47 din O. G. nr.2/2001 care trimit la prevederile Codului de procedura civila si avand in vedere dispozitiile art. 1171 Codul civil si ale art. 129 alin. 1 din Codul de procedura civila, s-a retinut i n mod corect de catre instanta de fond ca procesul-verbal legal intocmit face dovada pana la proba contrarie, iar in temeiul art. 1169 din Codul civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.


Curtea Europeana a Drepturilor Omului a precizat ca toate sistemele legale cunosc si opereaza cu ajutorul prezumtiilor si ca, in principiu, Conventia nu interzice aceasta, dar in materie penala obliga statele sa nu depaseasca o anumita limita. in functie de gravitatea sanctiunii la care este expus acuzatul, se stabileste si limita rezonabila pana la care poate opera prezumtia, asigurandu-se totodata respectarea drepturilor apararii sub toate aspectele (cauza Salabiaku v. Franta, cauza Vastberga Aktiebolag si Vulic v. Suedia).


in conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil, in cadrul caruia poate sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional (cauza A_ v. Romania).


Asadar, in speta de fata, instanta de apel ret ine c a sarcina probei revine apelantei- petent e, aceasta avand obligatia de a dovedi faptul ca cele consemnate in procesul-verbal de contraventie nu sunt conforme realitatii. Or, s-a apreciaza in raport de probele administrate in cauza ca apelanta- petent a nu a reusit sa rastoarne prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal contestat si nu a facut dovada celor afirmate s i sustinute i n plangerea contraventionala .


in consecinta, instanta de control judiciar constata ca prima instanta nu a facut o corecta aplicare a normelor juridice incidente situatiei de fapt, a pronuntat o hotarare netemeinic a, astfel c a, dand eficienta juridic a considerentelor expuse, instanta, i n temeiul art. 480 NCPC, va admite apelul indreptat impotriva sentintei civile nr. 3462/29.03.2018, va schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca va respinge plangerea ca neintemeiata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


iN NUMELE LEGII


DECIDE:


Admite apelul formulat de apelantul-intimat I T_ DE MUNCa C, cu s_ in C, _, judetul C, in contradictoriu cu intimata-petenta D_ C S. R. L. , JX, CUI nr. X, cu s_ procesual ales la CA V_ P_ situat in Techirghiol, . 11, judetul C .


Schimba in tot sentinta civila nr 3462/29.03.2018 pronuntata de Judecatoria C in sensul ca:


Respinge, ca neintemeiata, plangerea contraventionala formulata de petenta D_ C S. R. L. in contradictoriu cu intimatul I T_ DE MUNCa C, indreptata impotriva procesului-verbal de contraventie nr. X/18. 11.2016.


Definitiva.


Pronuntata astazi, 19.06.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    agent de munca temporara    autorizare agent de munca temporara    salariat temporar    contract de munca temporara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016Articole Juridice

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul unde este inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati