din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3452 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti

Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti

  Publicat: 15 Apr 2021       770 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Deliberand, constata ca prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. x la data de 19.03.2019, reclamantul H.C. a chemat in judecata pe parata T.I. S.R.L., solicitand a se dispune obligarea paratei la plata sumei de 24. 602 lei, reprezentand drepturi salariale aferente perioadei 1.09.2018 ´┐Ż 24.01.2019 si compensarea a 1 zi de concediu de odihna aferent anului 2018, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii, precum si la plata dobanzii legale penalizatoare aferente drepturilor salariale, calculata de la data scadentei pana la data platii efective, obligarea paratei la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, la data de 14.07.2017 a incheiat cu parata un contract individual de munca pe durata determinata, cuprinsa .07.2017 - 16.07.2019.


A aratat reclamantul ca, in conformitate cu dispozitiile generale ale contractului individual de munca, a beneficiat de drepturi salariale, incepand cu data de 01.01.2018, conform Actului Aditional nr. 1/29.12.2017, in cuantum de 5.128 lei brut pe luna, pentru un timp de munca de 8 ore/zi, insa parata nu i-a achitat aceste drepturi salariale.


A invocat reclamantul in sustinerea actiunii dispozitiile art. 161 si art. 166 alin. 4 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 13/24.08.2011, cu completarile ulterioare.


In cauza, parata nu a formulat intampinare si nu a depus la dosar niciun inscris in aparare.


In cadrul dezbaterilor a fost administrata proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca potrivit Deciziei nr. 307/25.01.2019 (fila 17) intre parti au existat raporturi de munca incepand cu data de 17.07.2017 pana la data de 25.01.2019, cand a incetat Contractul Individual de M unca inregistrat la ITM Bucuresti sub nr. 336/14.07.2017 (filele 6- 8), in conformitate cu prevederile art. 65 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Potrivit punctului 1 lit. J din Actul aditional nr. 1 la Contractul Individual de M unca (fila 9), salariul reclamantului a fost stabilit la suma de 5.128 lei, incepand cu data de 01.01.2018.


Instanta constata ca este sesizata cu solutionarea unui litigiu privind obligarea paratei la plata care reclamant a drepturilor salariale aferente perioadei 01.09.2018 - 24.01.2019 si compensarea a 1 zi de concediu de odihna aferent anului 2018.


Analizand pretentiile reclamantului prin prisma actelor depuse la dosarul cauzei si a dispozitiilor legale aplicabile in speta, instanta constata ca acestea sunt int emeiate, din urmatoarele considerente:


Potrivit dispozitiilor art. 39 alin. 1 lit. a din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) salariatul are dreptul la salarizare pentru munca depusa, iar potrivit dispozitiilor art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), angajatorului ii revine obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca .


Potrivit art. 161 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti al e angajatorilor, iar potrivit art. 168 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.


Potrivit art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.


Portivit art. 144 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor, iar potrivit alin. 2 dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.


Potrivit art. 146 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), concediu de odihna se efectueaza in fiecare an, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat fiiind o exceptie prevazuta de art. 146 alin. 4, numai in cazul incetarii contractului individual de munca .


Fatde dispozitiile legale de mai sus si fata de inscrisurile de la dosarul cauzei, instanta va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 24. 602 lei, reprezentand drepturi salariale aferente perioadei 1.09.2018 - 24.01.2019 si compensarea a 1 zi de concediu de odihna aferent anului 2018, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii, pentru a acoperi prejudiciul suferit de reclamant ca urmare a cresterii pretului si devalorizarii monedei in perioada de la data scadentei pana la data efectiva a platii, precum si la plata dobanzii legale penalizatoare aferente drepturilor salariale, calculata de la data scadentei pana la data platii efective, conform art. 1535 din Noul cod civil.


Cu privire la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata sumei de 5000 lei, reprezentand daune morale, instanta ia act de renuntarea reclamantului la acest capat de cerere, conform art. 406 Cod proCod civ.


Cu privire la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza sa il respinga ca neintemeiat, intrucat reclamantul nu a facut dovada existentei acestor cheltuieli pe parcursul procesului.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul H.C.domiciliat in, jud. Calarasi in contradictoriu cu parata T.I. S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 6, nr. 102 a.


Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 24. 602 lei, reprezentand drepturi salariale aferente perioadei 1.09.2018 - 24.01.2019 si compensarea a 1 zi de concediu de odihna aferent anului 2018, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii, precum si la plata dobanzii legale penalizatoare aferente drepturilor salariale, calculata de la data scadentei pana la data platii efective.


Ia act de renuntarea la judecata cererii avand ca obiect plata sumei de 5000 lei, reprezentand daune morale.


Respinge cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.


Cu apel in 10 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti.


Pronuntata in sedinta publica azi, 13.06.2019.
Pronuntata de: Sentinta Civila nr. 213/25.06.2019 ´┐Ż Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    Drepturi salariale    contract individual de munca    concediu de odihna neefectuat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati