din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1458 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       74328 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Aceasta operatiune intervine in momentul in care inscrisul respectiv-cambia-e furat, furat sau deteliorat
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(termen CNA). Orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica neimplicata �n activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori �n producerea operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor audiovizuale,
Actul prin care o persoana denumita "mecena" procura un folos patrimonial,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire data monedei unice europene.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

1.vehiculele folosesc exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2.vehiculele folosite de agentii de vanzare si de achizitii;
3.vehiculele folosite pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru servicii de taximetrie;
4.vehiculele folosite pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruirea catre scoli de soferi;
5.vehiculele folosite ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea .
In cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentand diferit de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, limita de 50% se aplica asupra diferitelor nefavorabile dintre veniturile din diferite de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valori, rezultate din evaluarea sau decontarea acestor cheltuieli din diferite de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;
m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoane cu functii de conducere si de administrare ale persoanelor juridice, deductibile limitate potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii .
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferite din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in persoanele fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul in care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii/conditii;
1.au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilitate prin norme;
2.au fost incheiate contract de asigurare;
3.au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii;
4.au termen de valabilitate/expirare depasit, potrivit legii;
d) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau servicii prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;
e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. In situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau in calculul cheltuielilor de conducere si administrare, precum si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode rationale de alocare a acestora sau proportional cu ponderea veniturilor. neimpozabile respective in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil. In sensul prezentei litere, functiile de conducere si administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului; pentru veniturile prevazute la art. 23 lit. d) , e) , f) , g) , l) , m) si o) nu se aloca cheltuieli de conducere si administrare/cheltuieli comune aferente.
f) cheltuielile cu servicii de management, consultanta, asistenta sau alte servicii, prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3) ;
g) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele si riscurile asociate activitatii contribuabilului, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele folosite in desfasurarea activitatilor pentru care este autorizat contribuabilul sau in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit. clauzelor contractuale;
h) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 26, precum si cele inregistrate in alte cazuri decat urmatoarele:
1.punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;
2.procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
3.debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
4.debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesori
5.debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul;
6.au fost incheiate contract de asigurare;
i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1.valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2.valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se raporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
j) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza unui document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedura fiscala, cu exceptia celor reprezentati si achizitii de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii. de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;
k) cheltuielile cu taxele, contributiile si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabil si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute de lege si la alin. (1) ;
l) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale/mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza sau descrestere a valorii acestora;
m) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, in cazul in care, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorilor acestora;
n) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie;
o) cheltuielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza sau descrestere a valorilor acestora;
p) cheltuielile cu dobanzile, stabilitate in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata;
q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni . Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiarilor, daca acestea sunt impozitate conform titlului IV;
r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiarilor, daca acestea nu sunt impozitate conform titlului IV;
s) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legat de fapte de coruptie, potrivit legii;
s) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, daca datele evaluarii/reevaluarii sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i).
(5) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul rezultatului fiscal cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, functionarea, instruirea personalului special, consolidarea, precum si alte cheltuieli aferente bazei materiale de reprezentare si protocol. pe care o are in administrare.
(6) Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - SA deduce la calculul rezultatului fiscal:
a) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, in conditiile reglementarilor legale;
b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind unele masuri pentru operationalizarea sistemului informatic de emitere si punere in circulatie a documentelor electronice de identitate si rezidenta, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuielile efectuate la solicitarea conducatorului institutiei. titulare a dreptului de proprietate .
(8) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile functionare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuielile efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate .
(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim