din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1367 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       73746 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.


Articolul 16: Anul fiscal
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai exista in cursul unui an fiscal, perioada impozabila aceasta perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
(3) Cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe:
a) de la data inregistrarii acestuia in registrul comertului, daca are aceasta obligatie potrivit legii;
b) de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca sunt aceasta obligatie, potrivit legii;
c) pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi desfasoare, integral sau partial, activitatea in Romania, potrivit art. 8, cu exceptia sediului care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului, pentru care perioada impozabila incepe la data inregistrarii in registrul comertului.
(4) Cand un contribuabil inceteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila se incheie:
a) in cazul fuziunilor sau divizarilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
1.la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente sau de alte autoritati competente. a noi persoane juridice ori a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multe persoane juridice noi;
2.la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
3.la data inmatricularii persoane juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziunea se constituie asemenea persoane juridice;
b) in cazul dizolvarii urmate de lichidarea contribuabilului, la data incheierii operatiunilor de lichidare, dar nu mai tarziu de date depunerii situatiilor financiare ale organului fiscal competent;
c) in cazul incetarii existentei unui sediu permanent, potrivit art. 8, la data radierii inregistrarii fiscale.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , contribuabili care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal financiar sa corespunda exercitiului Primului an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa. intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal. Contribuabilii comunicarii organelor fiscale competente optiunea pentru anul fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii acestora, dupa caz.
(51) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care isi modificarea exercitiului financiar, potrivit aferentelor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat sa corespunda cu exercitiul financiar modificat, Pentru stabilitatea anului fiscal modificat se aplica urmatoarele reguli: a
) daca anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat. include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si 31 decembrie a anului respectiv; declaratia anuala de impozit pe profit aferenta ultimului an fiscal modificat se depune pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator;
b) daca se modifica perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si ziua anterioara primei zile a noului an fiscal modificat.
Contribuabilii comunicarii organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel:
a) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. a) , pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat;
b) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. b) , in termen de 15 zile de la data inceperii noului an fiscal modificat.
(52) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 depun declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului aplicarii anterioare sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pentru perioada cuprinsa intre date inceperii anului modificat si 31 decembrie, pana la data de 25 martie a anului fiscal urmator.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (5) , in cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un singur an fiscal.
(7) In cazul contribuabililor prevazuti la alin. (5) , dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu date de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala.

Articolul 17: Cota de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.

Articolul 18: Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
. unui contract de asociere, si in cazul carora impozitului pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata impozitului in cota de 5% aplicate acestor venituri inregistrate.
CAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscal

Articolul 19: Reguli generale
(1) Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferite veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.
(2) Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(3) Pentru a determina rezultatul fiscal, erorile inregistrate in contabilitate se corecteaza astfel: Codul de procedura fiscala;
b) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama contului de profit si pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se efectueaza corectarea acestora.
(4) Metodele contabile, stabilitate prin reglementari legale in vigoare, privind isirea gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul rezultatului fiscal.
(5) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit unor norme speciale de stabilitate in conformitate cu reglementarile din aceste. conventii .
(6) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata . La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au in vedere reglementarile privind preturile de transfer, prevazute de Codul de procedura fiscala.
(7) In scopul determinarii rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile inregistrate intr-un an fiscal, potrivit alin. (1) , precum si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, in acelasi an fiscal, inclusiv cele reglementate prin act normativ in vigoare, potrivit art. 25.

Articolul 20: Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
(1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara a calculului rezultatului fiscal, in proportie de 50. %, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 31;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
(2) Stimulentele fiscale se acorda, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate in obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabil, activitati efectuate atat pe teritoriul national, cat si in state membre ale. Uniunea Europeana sau in state care apartin Spatiului Economic European.
(3) Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea desfasurata de catre contribuabil.
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim