din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1436 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       73744 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Impozit care se aplica in mod direct asupra unei activitati inca de la inceperea (nasterea) ei.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

(4) Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.
(5) In aplicarea prevede articolul se elaboreaza norme privind deducerile pentru prezentarile cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(6) Deducerile prevazute de acest articol nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Articolul 21: Reguli fiscale pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
Contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
a) pentru sumele inregistrate in rezultatul raportat. provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza aitatii contabile, se aplica urmatorul tratament fiscal:
1.sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul raportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor. fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 26 alin. (5) , cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct;
2.in situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul raportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel: (i
) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza momentul utilizarii potrivit art. 26 alin. (5) ; diminuarea soldului creditor al contului rezultatul raportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizarea a rezervei;
(ii) sumele sunt deduse ulterior prin care amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;
3.sumele inregistrate in creditul contului rezultatul raportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
4.sumele inregistrate in debitul contului rezultatul raportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
b) pentru sumele inregistrate in rezultatul raportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1
. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care sa acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;
2.sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara reprezinta elemente similare veniturilor, cu exceptia celor prevazute la art. 23 si 24;
3.sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. 25;
4.sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu sa acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor;
5.sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
c) in cazul in care in rezultatul raportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au. reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor conform reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.

Articolul 22: Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza . contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit . Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobate prin hotare a Guvernului.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) . Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru contribuabili care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care sa se aplice facilitatea. In cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele prevazute la alin. (1) se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza.
(4) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1) , puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.
(5) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care sa beneficieze de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu se repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
(6) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitii puse in functiune partiala in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.
(7) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor metodologice.
(8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activ respectiv cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestor conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percepe creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatii depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la alin. (1) care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
(9) Prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (5) lit. b) , contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru activele respective.
(10) Contribuabilii care intra sub incidente prevederilor art. 16 alin. (5) aplica prevederile prezentului articol in mod corespunzator pentru anul fiscal modificat.

Articolul 23: Venituri neimpozabile
La calculul rezultatului fiscal, urmatoarele venituri sunt neimpozabile:
a) dividendele primite ale persoanei juridice romane;
b) dividende primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) , cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile aplicabile, pe o perioada neintrerupta de o perioada minima. 10% din capitalul social al persoanelor juridice care distribuie dividende;
c) valorile titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiarilor sau primelor emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoane juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. i) si j) ;
d) venituri din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu sa acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu sa acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati pentru care nu sa acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorarii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
e) veniturile din impozitul pe profit amanat determinat si inregistrat de catre contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara;
f) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizeaza modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, dupa caz;
g) veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizarilor necorporale, dupa caz, care compenseaza cheltuielile cu descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari;
h) veniturile prevazute expres in acorduri si memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative;
i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data evaluarii/reevaluarii. /vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un minimum 10% din capitalul social al persoanelor juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;
j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe perioada neintrerupta. de un minimum 10% din capitalul social al persoanelor juridice supuse operatiunilor de lichidare;
k) sumele colectate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;
l) venituri aferente titlurilor de plata obtinute de persoane indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim