din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1754 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       74326 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.

a) valoare de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile aplicabile - pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) -d);
b) valoare de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul profitului impozabil - pentru titlurile de participare. In valoarea fiscala se includ si evaluarile inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Valoarea de aport se determina in functie de modalitatile de constituire a capitalului social, categoria activelor aduse ca aport sau modalitatea de impozitare a aportului, potrivit normelor metodologice;
c) costul de achizitie, de productie sau valoare de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizarea pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz - pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri. In valorile fiscale se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoare fiscala ramasa neamortizata a. mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorilor acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea piata a celor dobanditi cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobanditi cu titlu gratuit. ori constituite ca aport, dupa caz;
d) valoarea deductibila la calculul profitului impozabil - pentru provizioane si rezerve;
e) valoarea de achizitie sau de aport utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare .
In cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, altele decat cele dobandite in cadrul sistemului stock options plan, valoarea fiscala este valoarea de piata la momentul dobandirii titlurilor de valoare;
45.valoarea fiscala pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conform cu standardele internationale de raportare financiara reprezinta si:
a) pentru imobilizarile necorporale, in valoare fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabila in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoare fiscala ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;
b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoare fiscala a activelor si pasivelor stabilitate potrivit regulilor prevazute la pct. 44, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu se includ actualizarea cu rata inflatiei;
c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se includ actualizarea cu rata inflatiei;
d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoare de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit orite ca aport la date intrarii in patrimoniul contribuabilului, utiliza pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliari care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa caz, a investitiilor imobiliari;
e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoare de piata in cazul celor dobanditi cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a. activelor biologice se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz;
46.retinere la sursa numita si retinere prin stopaj la sursa - metoda de colectare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii prin care platitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a le calcul, retine, declara si plati;
47.impozite si contributii sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa - acele impozite si contributii sociale reglementate in prezentul cod pentru care platitorii de venituri au obligatia sa aplice metoda privind retinerea la sursa sau retinerea prin stopaj la sursa.

Articolul 8: Definitia sediului permanent
(1) In intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au in vedere comentariile de la art. 5 "Sediul permanent" din modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o sucursala, un birou, o fabrica, un magazin, un atelier, precum si o mina, un put de titei sau de gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale. , precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 33.
(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, un ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legat de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) -(3) , un sediu permanent nu presupune urmatoarele:
a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesat de catre o alta persoana;
d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;
e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii activitatii cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a) -f) , cu conditia ca intreaga activitate desfasurata in locul fix sa fie de natura pregatitoare sau auxiliare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a incheia contract in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care activitatile respective limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a) -f);
b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitatea in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este obisnuita a. agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se considera ca agent cu statut independent.
(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
(8) Persoanele juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiar ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta. , asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, procedurile instituite prin ordin al presedintelui ANAF Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului. Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legat de acestea si a altor activitati similare se vor avea in vedere date de incepere a activitatii din contractul incheiate sau orice alte informatii. ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care sa consumat la realizarea contractului de baza .
(9) In intelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.
CAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generala

Articolul 9: Moneda de plata si de calcul al impozitelor si taxelor
(1) Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii se platesc in moneda nationala a Romaniei.
(2) Sumele inscrise pe o declaratie fiscala se exprima in moneda nationala a Romaniei.
(3) Sumele exprimate intr-o moneda straina se convertesc in moneda nationala a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) in cazul unei persoane care desfasoara o activitate intr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati in moneda statului strain, profitul impozabil. sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este aferent profitului impozabil sau venitul net;
b) in orice caz, sumele se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la alta data prevazuta exprima in prezentul cod.
(4) In intelesul prevederilor alin. (3) , cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti in moneda nationala a Romaniei sumele exprimate in moneda straina, este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabile pentru datele respective, exceptand cazurile prevazute expres in prezentul cod.

Articolul 10: Venituri in natura
(1) In intelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile in numerar si/sau in natura .
(2) In cazul venitului in natura, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitatii si a pretului de piata pentru bunurile sau servicii respective.

Articolul 11: Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
(1) La stabilitatea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustat si efecte fiscale ale acestuia. , sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim