din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului

Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului

  Publicat: 05 Apr 2019       3062 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 261 din 04.04.2019

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Puterile publice existente in stat.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Materialele pe care le utilizeaza o imprimanta in timpul functionarii.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

(2) Departamentul pentru Relatii Interetnice elaboreaza Ghidul de finantare a proiectelor interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si a proiectelor de combatere a intolerantei, care se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Articolul 14
Secretariatul General al Guvernului aloca sumele pentru activitati si proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei, realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, institutii de spectacole, organisme internationale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli intocmite si certificate de Departamentul pentru Relatii Interetnice in ceea ce priveste legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora.

Articolul 15
Departamentul pentru Relatii Interetnice justifica fondurile prevazute la art. 13 si 14 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relatii Interetnice.

Articolul 16
(1) Suma de 5.000 mii lei prevazuta la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se utilizeaza de Departamentul pentru Relatii Interetnice pentru activitati si proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si proiecte de combatere a intolerantei prevazute la art. 13 si 14 care vizeaza:
a) promovarea diversitatii etnice, a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si a dialogului intercultural;
b) cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritati nationale;
c) perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritatile nationale;
d) promovarea de politici si proiecte de combatere a intolerantei;
e) continuarea parteneriatului cu societatea civila, institutiile publice si autoritatile publice locale; />f) intarirea capacitatii institutionale de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice, inclusiv in parteneriat cu institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii din tara si din strainatate, precum si cu organisme internationale;
g) contributia Departamentului pentru Relatii Interetnice la implementarea proiectului transnational Dunarea "Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana - RARE", cod proiect: DTP1 - 1 - 320 - 4.1;
h) participarea la diferite programe si colaborari europene si internationale.
(2) Activitatile si proiectele se pot realiza prin:
a) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinte, congrese, mese rotunde, reuniuni, intalniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshopuri desfasurate in tara si in strainatate;
b) organizarea si participarea la
evenimente culturale, interculturale si sportive desfasurate in tara si in strainatate care promoveaza cultura tolerantei si a diversitatii etnice, de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, competitii, reuniuni, expozitii, lansari de carte, targuri etc.);
c) organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara si in strainatate (tabere, scoli de vara, calatorii, vizite de documentare si de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);
d) organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme internationale, organizatii neguvernamentale si institutii publice din tara si din strainatate;
e) organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare si de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregatire, formare si perfectionare in tara si in strainatate, in domenii utile promovarii diversitatii etnice si culturale, dezvoltarii relatiilor interetnice, precum si in domeniul managementului institutional si organizational si al protectiei datelor cu caracter personal; in scopul intaririi capacitatii institutionale de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice;
f) realizarea, editarea, tiparirea, achizitionarea, traducerea si difuzarea de materiale documentare si de informare (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, fotografii, enciclopedii, afise, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
g) comandarea si/sau realizarea de filme documentare;
h) comandarea si/sau achizitionarea de rechizite, materiale consumabile si materiale promotionale, materiale de informare;
i) vizite ale unor invitati straini cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor legale in vigoare;
j) achizitionarea de spoturi (publicitare), inchirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare in mass-media si internet;
k) reconfigurarea structurii si actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relatii Interetnice;
l) achizitionarea de servicii de internet, de realizare si administrare site web si realizare aplicatie, multimedia, audiovideo si software 3D design si realizare tur virtual 3D, servicii de digitizare, servicii de documentare fotografica, conceptie si design grafic, servicii de programare, gestionare baze de date, branding, identitate vizuala, de mentenanta pagina web si aplicatie;
m) comandarea realizarii de sondaje de opinie, studii si cercetari in domeniul relatiilor interetnice;
n) achizitionarea unor servicii de publicitate, de consultanta in gestionarea si evaluarea proiectelor, precum si consultanta in relatii cu publicul;
o) realizarea de campanii de informare publica si imagine;
q) abonamente la publicatii in domeniu si ziare;
p) realizarea de programe si emisiuni in parteneriat cu Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune si difuzarea acestora pe frecvente radio, tv si internet;
r) alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.
(3) Pentru activitatile si proiectele interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei se pot acoperi urmatoarele cheltuieli:
a) cazare, transport (auto, feroviar, naval si aerian) si indemnizatie de delegare pentru deplasarile in tara ale salariatilor Departamentului pentru Relatii Interetnice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului;
b) cazare, transport, diurna si alte cheltuieli pentru deplasarile in strainatate ale persoanelor salariate in cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) comunicatii telefonice si internet;
d) masa, la un barem de 85 lei/zi/persoana, tratatii (apa, ceai si/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoana, cazare in regim de maximum 3 stele in structuri de cazare turistice, pentru participantii la activitatile si proiectele realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice sau in parteneriat si pentru participantii la proiectele finantate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval si aerian) pentru participantii la activitatile si proiectele realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice sau in parteneriat si pentru participantii la proiectele finantate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) transport recuzita (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activitatile si proiectele realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice sau in parteneriat, precum si pentru proiectele finantate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) tratatii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatiile straine, oferite de catre secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregatire, formare si perfectionare in tara si in strainatate, taxe de vizitare, taxe postale, bilete la spectacole, taxe de viza, polite de asigurare pentru deplasari in strainatate si asigurari medicale;
i) premiul pentru literatura in limba materna si premiul pentru literatura in limbile minoritatilor nationale, precum si premii in obiecte;
j) transport cu trenul dupa tariful clasei a II-a, cu avionul la clasa economica sau cursa low-cost, cu autoturismul aflat in proprietate sau in folosinta si cu navele de calatori, dupa tariful clasei 1 pentru lectori, traineri, formatori in cadrul seminarelor, conferintelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, scolilor de vara, pentru artisti si mestesugari in cadrul spectacolelor, expozitiilor, targurilor, precum si pentru membrii echipelor entitatilor prevazute la art. 14 care deruleaza proiecte in parteneriat cu Departamentul pentru Relatii Interetnice; decontarea cheltuielilor de transport cu trenul, avionul si navele de calatori se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie; pentru deplasarea cu autoturismul, lectorul, trainerul, formatorul, artistul si mestesugarul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta pe baza documentului justificativ emis pe perioada deplasarii; acesta va fi avut in vedere numai pentru stabilirea pretului carburantului;
k) onorarii pentru lectori, traineri, formatori in cadrul seminarelor, conferintelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, scolilor de vara, precum si pentru artisti si mestesugari in cadrul spectacolelor, expozitiilor, targurilor;
l) editare, tiparire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultana, subtitrare); realizarea de obiecte promotionale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii si cercetari, realizarea de campanii de informare publica si imagine; achizitia de servicii de publicitate, de consultanta in gestionarea si evaluarea proiectelor, de consultanta in relatii cu publicul, achizitii de servicii de design si programare, branding, identitate vizuala;
m) achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, targurilor, seminarelor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, scolilor de vara, a altor evenimente culturale, de arhivare si managementul datelor, de protectie a datelor cu caracter personal, servicii de catering, servicii de pregatire, formare si perfectionare profesionala, inchirierea, amenajarea si decorarea/dotarea spatiilor destinate manifestarilor; inchiriere de bunuri mobile si imobile, inclusiv aparatura de sonorizare si lumini, de traducere, echipamente informatice si audiovideo.

Articolul 17
Raspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activitati si proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei, realizate la initiativa Departamentului pentru Relatii Interetnice sau in parteneriat, revine Departamentului pentru Relatii Interetnice.

Afişează Hotararea nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Buget    Secretariatul General al Guvernului    Legea bugetului de stat    Legea 50/2019    Minoritati nationale    OUG 114/2009    HG 194/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati