din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, din 04.06.2019

Normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, din 04.06.2019

  Publicat: 13 Jun 2019       2044 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 482 din 13.06.2019.

Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.

Articolul 1
Prezentele norme stabilesc conditiile, termenele si procedura pentru asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, astfel cum aceasta este reglementata de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Raspunderea civila a judecatorilor si procurorilor, inclusiv a celor care nu mai sunt in functie, poate interveni pentru eroarea judiciara cauzata in exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, in conditiile legii.
(2) Fiecare judecator si procuror este obligat sa se asigure profesional, prin incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala, pentru riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu grava neglijenta, conform legii.
(3) Contractul de asigurare de raspundere civila profesionala nu acopera riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu rea-credinta.
(4) Judecatorii si procurorii eliberati din functie pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme pot incheia contracte de asigurare de raspundere civila profesionala pentru evenimentele si riscurile produse intr-o perioada anterioara, convenita cu asiguratorul.

Articolul 3
In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile au urmatoarele semnificatii:
a) asigurat - persoana care indeplineste sau a indeplinit functia de judecator sau procuror, in conformitate cu Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asigurator - societatea de asigurare autorizata in conditiile legii sa practice clasa de asigurari de raspundere civila generala;
c) beneficiar al despagubirii - statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice;
d) contractant - persoana care incheie contractul de asigurare de raspundere civila profesionala si se obliga fata de asigurator sa plateasca sau, dupa caz, sa retina si sa vireze primele de asigurare in cuantumul si la termenele precizate in contract; contractant poate fi asiguratul, in cazul in care incheie contractul de asigurare de raspundere civila profesionala individual, sau instanta ori parchetul cu personalitate juridica, in cazul in care contractul se incheie de catre aceasta institutie in numele si pentru angajatii care au obligatia legala sa incheie asigurarea de raspundere civila profesionala, urmand a retine si vira primele de asigurare;
e) contractul de asigurare - contractul prin care asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare asiguratorului, in cuantumul si la termenele convenite, in schimbul preluarii de catre acesta a riscului asigurat;
f) perioada retroactiva - perioada maxima, cu incepere de la o data exacta de referinta, anterioara intrarii in vigoare a politei de asigurare, in care se pot produce evenimentele asigurate;
g) despagubire - plata sumei datorate de catre asigurator, in cazul producerii riscului asigurat, potrivit conditiilor contractului de asigurare, in scopul repararii prejudiciului;
h) fransiza - partea din prejudiciu, stabilita ca valoare fixa sau ca procent din despagubirea totala, care ramane in sarcina exclusiva a asiguratului;
i) grava neglijenta - nesocotirea din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, a normelor de drept material ori procesual de catre judecator sau procuror;
j) limita de despagubire - suma maxima prevazuta in contractul de asigurare pe care asiguratorul o plateste in caz de producere a riscului asigurat;
k) obiectul asigurarii - raspunderea civila profesionala a judecatorului sau procurorului pentru despagubirile pe care este obligat sa le plateasca prin hotararea definitiva a instantei pronuntata in actiunea in regres a statului;
l) perioada de asigurare - intervalul de timp pentru care asiguratorul incaseaza prima de asigurare si preia raspunderea pentru consecintele producerii riscului asigurat, corespunzator urmatoarelor tipuri de acoperire a riscurilor:
(i) producerea prejudiciului - acel tip de acoperire a evenimentelor produse in perioada de valabilitate a politei, precum si a consecintelor directe ale acestora, manifestate ulterior expirarii politei, daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termenul de prescriptie;
(ii) avizarea prejudiciului - acel tip de acoperire a pretentiilor de despagubire formulate in scris impotriva asiguratului in perioada de valabilitate a politei, chiar daca acestea au fost determinate de fapte savarsite intr-o perioada retroactiva; data daunei este data cand a fost formulata in scris cererea de despagubire impotriva asiguratului;
m) prejudiciu - dauna evaluata in suma de bani stabilita prin hotararea definitiva a instantei pronuntata in actiunea in regres exercitata de stat impotriva judecatorului sau procurorului asigurat care a cauzat eroarea judiciara in exercitarea functiei cu grava neglijenta, indiferent de titlul cu care aceasta a fost acordata in actiunea directa a persoanei prejudiciate impotriva statului roman;
n) prima de asigurare - suma datorata de asigurat, prevazuta in contractul de asigurare, in schimbul asumarii riscului de catre asigurator;
o) rea-credinta - incalcarea cu stiinta de catre judecator sau procuror a normelor de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane;
p) riscul asigurat - evenimentul viitor, posibil, dar incert, pentru ale carui consecinte se incheie contractul de asigurare.

Articolul 4
(1) Contractul de asigurare se incheie pe o perioada de 12 luni, daca partile nu au stabilit o alta durata . Contractul de asigurare poate fi incheiat si pentru o perioada de mai multi ani. Dovada incheierii contractului de asigurare se face prin polita de asigurare, care poate fi emisa inclusiv prin mijloace electronice.
(2) Plata primelor de asigurare se face de catre judecator sau procuror, integral sau in rate, conform acordului dintre asigurat si asigurator. Contractul de asigurare produce efecte si in cazul in care rata primei de asigurare nu a fost platita la termenul convenit, daca asiguratorul nu si-a exercitat dreptul de reziliere a contractului.

Articolul 5
(1) Contractul de asigurare se incheie individual de catre judecatorul sau procurorul asigurat.
(2) Contractul poate fi incheiat, cu acordul judecatorului sau procurorului, si de catre instanta sau parchetul cu personalitate juridica care are calitatea de angajator pentru judecatorul sau, dupa caz, procurorul asigurat. Contractul se incheie in numele si pentru fiecare persoana asigurata, care va fi mentionata intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecareia, conform optiunii exprimate. In acest caz, angajatorul retine si vireaza primele de asigurare in numele si pentru fiecare persoana asigurata.
(3) In cazul in care se intentioneaza incheierea contractului de catre instanta sau parchetul cu personalitate juridica, in numele si pentru fiecare persoana asigurata, alegerea asiguratorului si a ofertei de asigurare ce va face obiectul contractului se realizeaza printr-o procedura transparenta, cu consultarea tuturor judecatorilor sau procurorilor din cadrul instantei sau parchetului respectiv.
(4) In cazul in care pe parcursul derularii contractului de asigurare intervine detasarea, delegarea, transferul sau promovarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului asigurat, contractul continua sa isi produca efectele, iar instanta, parchetul sau, dupa caz, institutia la care acesta urmeaza sa isi desfasoare activitatea retine si vireaza primele de asigurare, in urma informarii acestora.

Articolul 6
Dovada contractului de asigurare se depune la compartimentul de resurse umane al angajatorului, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestuia.

Articolul 7
Drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege, prin prezentele norme si prin contractul de asigurare.

Articolul 8
(1) Asigurarea acopera prejudiciul constatat prin hotararea definitiva a instantei pronuntata in actiunea in regres exercitata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, impotriva judecatorului sau procurorului asigurat care a cauzat erori judiciare in exercitarea functiei cu grava neglijenta, precum si cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, conform art. 2.223 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) In conditiile alin. (1), asiguratorul suporta prejudiciul cauzat de asigurat prin erorile judiciare savarsite in perioada de valabilitate a politei de asigurare, inclusiv consecintele directe ale acestora produse ulterior expirarii politei, precum si pretentiile de despagubire formulate impotriva asiguratului de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in perioada de valabilitate a politei, determinate de erori judiciare savarsite de asigurat intr-o perioada retroactiva, convenita de parti.

Articolul 9
La incheierea contractului de asigurare, asiguratul il informeaza pe asigurator de existenta oricarei actiuni in regres exercitate impotriva sa in conditiile art. 96 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata pe rolul instantelor, precum si de existenta unor hotarari definitive pronuntate anterior in actiuni in regres de acest fel, in ultimii 3 ani.

Articolul 10
(1) Asiguratul notifica asiguratorul imediat ce a fost legal citat in litigiul determinat de actiunea in regres a statului si ii comunica ulterior o copie a hotararii judecatoresti definitive pronuntate in cadrul actiunii in regres, in cazul in care asiguratorul nu a fost parte in acest litigiu.
(2) In cazul producerii riscului asigurat, asiguratul il informeaza pe asigurator de existenta altor contracte de asigurare pe care le-a incheiat pentru acelasi risc .

Articolul 11
In limitele sumei asigurate stabilite prin acordul partilor, asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

Afişează Normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, din 04.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Asigurare de raspundere civila profesionala    Magistrati    Raspunderea magistratilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017Articole Juridice

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac

Coproprietatea asupra imobilelor de locuinte va fi reglementata prin lege speciala
Sursa: Avocatnet.ro