din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3475 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » INSTRUCTIUNI privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017

INSTRUCTIUNI privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017

  Publicat: 15 Jun 2019       2451 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instructiunile privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 487 din 14.06.2019 si aprobate prin Ordinul MADR nr. 338/2019.

Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

Articolul 1
(1) Prezentele instructiuni reglementeaza modul de intocmire si aprobare a documentatiilor necesare pentru restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, denumite in continuare garantii .
(2) Garantiile depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol atat in contul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cat si in contul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara fac obiectul prezentelor instructiuni.


Articolul 2
(1) Restituirea garantiilor prevazute la art. 1 alin. (2) se face de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(2) Aprobarea restituirii garantiilor se face numai in conditiile indeplinirii de catre beneficiari a obligatiei de redare in circuitul agricol, in termenul de 2 ani prevazut in actele de aprobare, pe baza urmatoarelor documente justificative:
a) cererea beneficiarului in care se specifica numarul contului si banca la care se face restituirea, inregistrata la directia pentru agricultura judeteana;
b) actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol;
c) decizia de redare in circuitul agricol a terenurilor, emisa de catre directia pentru agricultura judeteana, in baza procesului-verbal de constatare a situatiei din teren si a studiului pedologic;
d) documentul de plata a garantiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
e) avizele emise de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta in original, insotite de copiile acestora care se certifica pentru conformitate de catre reprezentantii directiei pentru agricultura judetene.
(4) In situatia in care in actele de aprobare nu este specificat termenul obligatiei de redare in circuitul agricol, acesta se calculeaza pentru o perioada de 2 ani de la data emiterii actelor de aprobare, conform legislatiei in vigoare la data aprobarii.


Articolul 3
(1) Documentatia necesara restituirii garantiei se inregistreaza la directia pentru agricultura judeteana. Dupa verificarea indeplinirii conditiilor necesare restituirii garantiei prevazute la art. 2, in termen de o zi lucratoare, directia pentru agricultura judeteana transmite o copie certificata pentru conformitate a dosarului la Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, insotita de o nota de aprobare a operatiunilor de restituire a garantiei.
(2) Directia generala buget finante si fonduri europene inregistreaza documentatia si procedeaza la verificarea incasarii sumelor ce fac obiectul solicitarii de restituire in extrasele de cont corespunzatoare Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, inclusiv a celor provenind din transferul efectuat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
(3) In termen de 2 zile lucratoare, Directia generala buget finante si fonduri europene transmite o copie a documentatiei, inclusiv a extraselor de cont, la Directia imbunatatiri funciare si fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care verifica incadrarea in termenul de redare in circuitul agricol a terenurilor agricole, conform prevederilor prevazute la art. 2 alin. (2) sau (4).
(4) Directia imbunatatiri funciare si fond funciar, in termen de 2 zile lucratoare de la inregistrare, dupa verificarea documentatiei, transmite catre Directia generala buget finante si fonduri europene o nota cu privire la incadrarea in termenul de redare in circuitul agricol a terenurilor agricole ce fac obiectul solicitarii de restituire a garantiilor.
(5) Restituirea garantiilor se face de catre Directia generala buget finante si fonduri europene in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (1).
(6) In cazul solicitarii unor completari a documentatiei, termenul de restituire a garantiei curge de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care documentele solicitate nu se depun in termen de 15 zile de la data in care a fost solicitata completarea, cererea pentru restituirea garantiilor se respinge.


Articolul 4
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transfera la Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, garantiile depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ramase nerestituite, precum si dobanzile aferente.


Articolul 5
(1) Pentru situatiile in care termenul prevazut in actul de aprobare pentru redarea terenului in circuitul agricol a fost depasit, garantiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se executa, fara nicio notificare prealabila, sumele rezultate fiind utilizate conform destinatiei acestui fond .
(2) Emitentii actului de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol, respectiv directiile pentru agricultura judetene, verifica respectarea termenului prevazut la alin. (1) pentru redarea in circuitul agricol al terenurilor, confirmand aceasta situatie in nota de aprobare a operatiunilor de restituire a garantiei prevazuta la art. (3) alin. (1), precum si aprobarile privind scoaterea din circuitul agricol pentru care nu au fost solicitate cereri de restituire a garantiilor.
(3) Situatia centralizata privind scoaterea temporara din circuitul agricol pentru care nu a fost solicitata restituirea garantiilor si/sau nu a fost aprobata cererea de restituire a garantiilor se transmite de catre directiile pentru agricultura judetene la Directia generala buget finante si fonduri europene, care va proceda la transferul acestor sume in contul Fondului de ameliorare a fondului funciar deschis pentru incasarea tarifului.
(4) In situatia in care cererile de restituire a garantiilor fac obiectul actiunilor inregistrate pe rolul instantelor de judecata, restituirea sau executarea sumelor se realizeaza in baza hotararilor judecatoresti definitive.

Afişează INSTRUCTIUNI privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 186/2017    Legea 18/1991    Fond Funciar    MADR    Ordinul 338/2019    Circuitul agricol    Terenuri situate in extravilan

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Prescriptie. Actiune in raspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 879 din 5 martie 2013

Anularea hotararii Consiliului local. Apartenenta la domeniul privat al comunei a terenului extravilan
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 3481 din 20.12.2011

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu
Pronuntaţă de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Actiune in revendicare. Aratarea titularului dreptului
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 2 din 08.01.2010

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010Articole Juridice

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro