din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2259 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       12814 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale, obiective si atributii

Articolul 1
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), denumita in continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G.

Articolul 2
(1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala si competenta de autoreglementare, control si supraveghere, in conformitate cu art. 48 din O.U.G.
(2) Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, alte venituri conform prevederilor legale.

Articolul 3
Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei si poate constitui filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.

Articolul 4
Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc in raport cu nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de conducere, denumit in continuare CNC.

Articolul 5
(1) Uniunea are sigla proprie, aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.
(2) Sediul central al Uniunii este in municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilita de Consiliul national de conducere al Uniunii.
(3) Denumirea Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu specificarea sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului Bucuresti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.

Articolul 6
(1) Obiectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 si 50 din O.U.G.
(2) In exercitarea dreptului de autoreglementare, prevazut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(3) In indeplinirea atributiilor sale legale si in interesul strict al organizarii si promovarii profesiei de practician in insolventa, UNPIR opereaza portalul de date statistice al insolventei, numit in prezentul statut "portal de date". Datele furnizate de catre practicienii in insolventa prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de catre entitati, cu exceptia UNPIR si a entitatilor din cadrul UNPIR.

CAPITOLUL II
Membrii Uniunii. Drepturile si obligatiile acestora

Articolul 7
Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa, persoanele fizice romane sau straine, in conditiile O.U.G. si ale prezentului statut .

Articolul 8
(1) Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:
a) cabinete individuale, denumite in continuare CI;
b) cabinete asociate, denumite in continuare CA;
c) societate civila profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare SPRL;
d) intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare IPURL.
(2) Practicianul in insolventa nu isi poate organiza si desfasura activitatea concomitent in mai multe forme de organizare si nu poate avea calitatea de asociat decat intr-o societate civila profesionala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener.
(3) Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician in insolventa, inclusiv acordarea de consultanta privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa.
(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de libera asociere, pentru gestionarea in bune conditii a procedurilor de insolventa, fara ca forma de asociere rezultata sa fie inscrisa in Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare.

Articolul 9
(1) Forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa poate fi schimbata oricand cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. (1), cu instiintarea Uniunii in termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectiva, in conditiile art. 22 din O.U.G.
(2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operatiunile legate de inregistrarile in Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (denumit in continuare Tabloul UNPIR) si cele in Registrul formelor de organizare se va percepe o taxa al carei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.
(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei opereaza de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai opereaza si in ipoteza fuziunii si divizarii formelor de organizare a profesiei conform cap. IX.

Articolul 10
(1) Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse in urmatoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile, in conditiile art. 23, art. 30 alin. (2) si art. 33 din O.U.G.
(2) Persoanele juridice romane pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 7-21 din O.U.G.
(3) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 24 din O.U.G.
(4) Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 24 din O.U.G.

Articolul 11
(1) Practicienii in insolventa fac parte din organele care aplica procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt reprezentanti legali ai debitoarei, acestia indeplinind strict atributiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare. Prevederile prezentului statut pentru activitatea practicienilor desemnati conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare, se vor aplica doar in masura compatibilitatii cu acest act normativ. Raspunderea, obligatiile si drepturile practicienilor in insolventa sunt limitate la atributiile stabilite de aceste acte normative.
(2) In exercitarea profesiei, practicienii in insolventa sunt organe care aplica procedura - parteneri indispensabili ai justitiei, ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici.
(3) Practicianul in insolventa este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere demnitatii judecatorului, procurorului, altor avocati, partilor sau reprezentantilor acestora in proces.
(4) Practicianul in insolventa nu raspunde penal pentru sustinerile formulate oral sau in scris, in forma adecvata, cu respectarea prevederilor alin. (3), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie atunci cand acestea sunt facute pentru sustinerea pozitiei debitorului pe care il reprezinta sau supravegheaza si nici daca sunt in legatura cu consultatiile oferite justitiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanti la procedura insolventei, daca ele sunt facute cu buna-credinta si respectarea legii si a normelor de deontologie profesionala.

Articolul 12
Practicienii in insolventa compatibili au urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei, dupa dobandirea calitatii de practician definitiv si atat timp cat nu se gasesc in vreuna din situatiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevazute in O.U.G.;

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Functionari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de calatorie cu avionul in afara teritoriului Romaniei. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialitatii aplicarii legii civile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 265/10 martie 2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017Articole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro