din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 14 Feb 2020       3579 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Inlaturarea obstacolelor care impiedica miscarea libera in mediul ambiant si accesibilizarea diverselor zone ale societatii cum ar fi:
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Afectiuni ale extremitatilor membrelor inferioare, in principal ale soldului, genunchiului si picioarelor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,

Forma actualizata a OUG 158/2005 >>>>AICI

In considerarea obligatiei statului de a institui un complex de masuri de protectie a pacientului, astfel incat acestuia sa ii fie respectate drepturile si sa poata beneficia de servicii medicale necesare in conditiile utilizarii eficiente a fondurilor alocate acestui scop,

avand in vedere faptul ca Romania si-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana obligatii in materia garantarii vietii, sanatatii si sigurantei pacientului,

luand in considerare masurile cuprinse la pct. XII - Sanatate din Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului, prin care s-a stabilit ca obiectivul principal al politicii in domeniul sanatatii il constituie asigurarea unor servicii de sanatate de o calitate si o accesibilitate superioara a acestora pentru toti cetatenii,

se impune de urgenta luarea de masuri pentru asigurarea accesului imediat al pacientilor la tratament in cadrul programelor nationale de sanatate curative, prin care sunt tratate afectiunile cu impact major asupra sanatatii, precum si pentru implementarea, pentru prima data, a unui program dedicat persoanelor cu tulburari din spectrul autist, ceea ce va conduce la imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii sociale, in primul rand, pentru copiii cu astfel de afectiuni .

Tinand cont ca nu ar putea fi derulat, in prezent, un program dedicat, prin care sa fie asigurata o monitorizare corespunzatoare a persoanelor cu tulburari din spectrul autist, in special a copiilor, si a serviciilor specifice acordate acestora, program ce are ca obiectiv cresterea gradului de recuperare a bolnavilor diagnosticati cu aceasta afectiune,

in considerarea crearii cadrului legal necesar pentru dezvoltarea unui Subprogram dedicat persoanelor cu tulburari de spectru autist (TSA), in cadrul Programului national de sanatate mintala, si ca pacientii cu TSA, dintre care cei mai multi sunt copii, necesita a beneficia de servicii necesare, in urma recomandarii medicului specialist: servicii de logopedie, consiliere psihologice, kinetoterapie,

avand in vedere necesitatea reglementarii posibilitatii de asigurare a unor servicii integrate in cadrul unor programe nationale de sanatate curative,

luand in considerare necesitatea asigurarii interventiilor chirurgicale oncologice de simetrizare, pentru bolnavele cu afectiuni oncologice ale glandei mamare, ceea ce ar aduce un beneficiu pentru acestea, cu impact pozitiv asupra calitatii vietii si reinsertiei sociale, iar neadoptarea acestei masuri ar avea ca o consecinta faptul ca bolnavele cu afectiuni oncologice ar fi nevoite sa suporte costurile in cazul in care este necesara interventia chirurgicala de simetrizare,

avand in vedere necesitatea existentei unui sistem medical indreptat catre pacient, in care serviciile de sanatate sa fie acordate cat mai aproape de acesta si in functie de optiunea acestuia,

intrucat actualele prevederi care reglementeaza modalitatea de derulare a programelor nationale de sanatate au aplicabilitate pana la data de 31 martie 2020, iar nereglementarea de urgenta in acest sens ar conduce la imposibilitatea implementarii acestor beneficii in legislatia secundara in vederea acordarii acestora pentru persoanele care sufera de afectiuni grave,

avand in vedere garantarea dreptului prevazut la art. 34 din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit caruia statul roman are obligatia de a asigura accesul populatiei in mod echitabil si nediscriminatoriu la servicii medicale,

pentru a asigura continuitate in acordarea serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru toate segmentele de asistenta medicala incepand cu trimestrul II al anului 2020 este necesara reglementarea modalitatilor de incheiere a contractelor de servicii medicale pentru furnizorii care au obligatia sa se acrediteze, astfel incat casele de asigurari de sanatate sa poata contracta atat cu unitatile sanitare acreditate, cat si cu cele inscrise in procesul de acreditare.

Pentru a nu fi afectat intregul proces de contractare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prin imposibilitatea incheierii contractelor cu furnizorii care nu sunt acreditati si pentru care incumba aceasta obligatie, ceea ce ar afecta in mod direct accesul asiguratilor la servicii medicale, se impune reglementarea de urgenta a modalitatii de incheiere a contractelor intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale care au obligatia acreditarii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 185/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inexistenta cadrului legal in baza caruia sa se poata incheia contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consecinte serioase in ceea ce priveste furnizarea unei asistente medicale de calitate pacientilor, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati medicale.

Avand in vedere necesitatea redefinirii statutului directorului general al caselor de asigurari de sanatate, in acord cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, intrucat aceasta reprezinta una dintre directiile de strategie institutionala a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care urmeaza a se realiza prin reglementarea unor standarde de performanta si indicatori de referinta asociati, intr-o structura cuprinzatoare, pentru a da posibilitatea acestora sa se aplice unitar, coordonat cu respectarea reglementarilor legale si cu procedurile administrative de sistem, in pofida unor deosebiri semnificative generate de specificul local/zonal, cu impact direct asupra calitatii serviciului public, pentru respectarea drepturilor asiguratilor la nivel local,

pentru a nu mai exista situatii in care parintii sa fie obligati la plata contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat copiii acestora, ca urmare a unor accidente generate de copii,

este necesara reglementarea de urgenta a faptului ca aceste servicii medicale sa fie suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, luand in considerare necesitatea respectarii dreptului asiguratilor de a beneficia de aceste servicii medicale, in virtutea calitatii acestora de persoane asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Totodata, se impune interventia legislativa de urgenta in sensul asigurarii aplicarii in cadrul legislatiei nationale a normelor generale si obligatorii instituite de regulamentele europene, astfel incat lucratorii salariati, care evidentiaza perioadele de asigurare realizate sub incidenta legislatiei unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, sa poata beneficia de concedii medicale si indemnizatii suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In considerarea faptului ca persoanele asigurate pe teritoriul Romaniei, care au dreptul si ar avea nevoie de concediu medical din primele zile de asigurare, nu ar putea beneficia de indemnizatia de concediu medical, nefiind in acest moment stabilita baza de calcul pentru aceasta indemnizatie, ceea ce ar conduce la aplicarea masurilor pentru nerespectarea regulamentelor europene,

avand in vedere necesitatea asigurarii implementarii unor masuri privind reducerea birocratiei in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in cazul bolnavilor diagnosticati cu SIDA si neoplazii, se impune reglementarea de urgenta a unor masuri privind eliminarea obligatiei acestora de a se prezenta in fiecare luna la medicul expert al asigurarilor sociale, pentru prelungirea cu inca 6 luni a certificatului de concediu medical, care se acorda, potrivit legii, dupa epuizarea perioadei de un an, care vor conduce la imbunatatirea calitatii vietii pentru aceste categorii de bolnavi.

Deopotriva, se impune interventia legislativa de urgenta in sensul modificarii si completarii reglementarilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor care sunt diagnosticate cu tuberculoza, astfel incat acestea sa aiba dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, precum si la acordarea certificatelor de concediu medical pentru personalul militar in activitate, politistilor si politistilor de penitenciare, fara de care acestia nu vor putea beneficia de certificate de concediu medical si de drepturile banesti aferente acestor certificate.

In considerarea faptului ca statul este garant al dreptului la ocrotirea sanatatii publice si trebuie sa ia masuri pentru asigurarea acestui drept,

avand in vedere ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 48 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) programe nationale de sanatate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific in cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice, altele decat TBC si HIV/SIDA si transplant de organe, tesuturi si celule, precum si acordarea de servicii medicale, servicii conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburari din spectrul autist, servicii integrate, dupa caz, potrivit prevederilor art. 51 alin. (4);".

2. La articolul 52 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) furnizori privati de servicii medicale;".

3. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Pentru bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate decontate din bugetul FNUASS, respectiv bugetul Ministerului Sanatatii, precum si pentru cei care beneficiaza de servicii medicale in baza art. 100 si art. 111, furnizorii publici si privati au obligatia de a nu incasa sume suplimentare fata de cele decontate potrivit actelor normative in vigoare."

4. La articolul 581, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Contractele, incheiate ca urmare a desfasurarii procedurilor de achizitie publica prevazute la alin. (1), vor fi atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-pret."

5. La articolul 111, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) Lista spitalelor private in cadrul carora se pot organiza servicii medicale private de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, in urma verificarii respectarii standardelor prevazute la alin. (2).

(22) In vederea verificarii standardelor mentionate la alin. (2), spitalele private vor depune la Ministerul Sanatatii documentatia stabilita prin hotarare a Guvernului."

6. La articolul 111, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

"(31) Cheltuielile pentru ingrijirea pacientilor aflati in stare critica sau cu acuze ce ridica suspiciunea unei afectiuni acute grave care nu pot fi acoperite din sumele obtinute pe baza contractelor incheiate de catre spitalele private cu casele de asigurari de sanatate vor fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii. Sumele aferente decontului per caz nu pot depasi sumele decontate pentru cazuri similare din sistemul public de urgenta.

(32) Procedurile si conditiile privind decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (31) se stabilesc in mod concurential, transparent si nediscriminatoriu prin hotarare a Guvernului."

7. La articolul 230, dupa alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:

"(24) Prevederile alin. (21)-(23) se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2021."

8. La articolul 248 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare si a simetrizarii consecutive acesteia in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;".

9. La articolul 249, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Casele de asigurari de sanatate incheie, potrivit legii, contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care respecta urmatoarele conditii:

a) sunt autorizati si evaluati potrivit art. 253, pentru furnizorii exceptati de la obligativitatea acreditarii sau care nu intra sub incidenta prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt autorizati si acreditati sau inscrisi in procesul de acreditare, pentru furnizorii obligati sa se acrediteze sau care au optat sa parcurga voluntar procesul de acreditare;

Afişează OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 25/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro