din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

  Publicat: 30 Jun 2020       8569 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

Articol unic. -


Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Terenurile aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative agricole de productie, de fostele asociatii economice intercooperatiste, de fostele organizatii si entitati ale cooperatiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum si ale altor constructii aflate in proprietate privata se inscriu, la cerere, in proprietatea actualilor detinatori, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:


a) sunt detinatori de constructii de la data dobandirii si pana la data solicitarii inscrierii dreptului de proprietate;


b) fac dovada ca imobilul este inregistrat in registrul agricol si a platii impozitelor si taxelor aferente in conformitate cu prevederile legale;


c) pentru terenul aferent constructiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate ."


2. La articolul 27 alineatul (23), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(23) In cazul terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtii si gradinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora, inclusiv cei care au cumparat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:


. . . . . . . . . .


b) daca terenul este in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor;".

Afişează Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 87/2020    Legea 18/1991

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Prescriptie. Actiune in raspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 879 din 5 martie 2013

Anularea hotararii Consiliului local. Apartenenta la domeniul privat al comunei a terenului extravilan
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 3481 din 20.12.2011

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu
Pronuntaţă de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Actiune in revendicare. Aratarea titularului dreptului
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 2 din 08.01.2010

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010Articole Juridice

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro