din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2532 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

  Publicat: 08 Dec 2023       63194 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx
Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 2024

Actualizat prin:
- Legea 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- Legea 348/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

c) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice;

d) functia de administrare a proprietatii statului, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;

e) functia de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, in conditiile legii, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate;

f) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, precum si in domeniile economic si social si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

CAPITOLUL II: Organizarea Guvernului

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 16: Investirea Guvernului

(1) Guvernul se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile constitutionale, avand la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament.

(2) Guvernul este investit de Parlament si isi incepe mandatul la data depunerii juramantului in fata Presedintelui.

Art. 17: Conditii generale pentru ocuparea functiei de membru al Guvernului

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au cetatenia romana si domiciliul in tara;

b) se bucura de exercitiul drepturilor electorale;

c) nu au suferit condamnari penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Art. 18: Componenta Guvernului

Guvernul este alcatuit din prim-ministru si ministri. Din Guvern pot face parte: viceprim-ministri, ministri de stat, ministri delegati, ministri cu insarcinari speciale pe langa prim-ministru, numiti de Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

SECTIUNEA 2: Aparatul de lucru al Guvernului

Art. 19: Structura aparatului de lucru al Guvernului

Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, departamente si alte structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 20: Secretariatul General al Guvernului

(1) Guvernul are un Secretariat General care este condus de secretarul general al Guvernului care are rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului.

(2) Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai multi secretari generali adjuncti care au rang de secretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, precum si, dupa caz, de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

(3) Secretariatul General al Guvernului face parte din aparatul de lucru al Guvernului si asigura derularea si continuitatea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti, constituind elementul de legatura si stabilitate al guvernarii.

(4) Organizarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(5) Bugetul pentru functionarea Guvernului se aproba prin legea bugetului de stat . Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institutiile care se finanteaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Secretariatul General al Guvernului are dreptul de a initia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenta atributiilor sale si ale autoritatilor si institutiilor publice aflate in subordinea sa ori a Guvernului.

(7) Guvernul organizeaza, prin Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", administrarea bunurilor proprietate publica si privata a statului, destinate unor actiuni de reprezentare si protocol ale Camerei Deputatilor, Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Curtii Constitutionale si Academiei Romane.

(8) Secretariatul General al Guvernului indeplineste atributiile de minister de resort fata de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(9) Secretariatului General al Guvernului ii pot fi date in coordonare organe de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea Guvernului, cu exceptia ministerelor.

(10) Normativele de cheltuieli pentru actiunile de protocol la nivelul Secretariatului General al Guvernului si aparatului de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 21: Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului

(1) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de viceprim-ministru; in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.

(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, viceprim-ministrul emite ordine.

(3) In situatiile in care nu isi poate indeplini temporar atributiile, viceprim-ministrul poate delega, prin ordin, atributiile stabilite prin decizie a prim-ministrului secretarilor de stat sau, dupa caz, consilierilor de stat din aparatul propriu de lucru.

Art. 22: Cancelaria Prim-Ministrului

(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structura cu personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(21) In exercitarea atributiilor care ii revin, seful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

(3) Atributiile, organizarea si functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului este format din personal contractual si functionari publici.

(5) In cadrul Cancelariei Prim-Ministrului isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, precum si directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

(6) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

Art. 23: Departamentul

(1) Departamentul este o structura organizatorica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu sau fara personalitate juridica, subordonata prim-ministrului, avand rolul de coordonare si sinteza in domenii de interes general, in conformitate cu atributiile Guvernului.

(2) Organizarea si functionarea departamentului se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 24: Structuri cu caracter consultativ infiintate de Guvern

(1) Pentru rezolvarea unor probleme aflate in competenta sa, Guvernul poate infiinta organisme cu caracter consultativ.

(2) In scopul elaborarii, integrarii, corelarii si monitorizarii de politici publice, Guvernul poate constitui consilii, comisii si comitete interministeriale.

(3) Modul de organizare si functionare a structurilor prevazute la alin. (1) si (2) si a serviciilor acestora, temeiul legal pentru acordarea unei indemnizatii pentru membrii acestor structuri, dupa caz, posibilitatea acordarii unei indemnizatii pentru membrii acestor structuri, precum si cuantumul acesteia, se stabilesc prin actele de infiintare ale structurilor prevazute la alin. (1) si (2) , in limita bugetului aprobat conform nomelor de drept ce privesc drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar.

CAPITOLUL III: Functionarea Guvernului

SECTIUNEA 1: Principalele atributii ale Guvernului

Documente Atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx

Afişează Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul administrativ    Codul administrativ actualizat    Codul administrativ actualizat 2024    OUG 57/2019    avocat contencios administrativ    avocat contencios bucuresti    avocat functionari publici    salarizare 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Exercitarea unui drept nu poate constitui incalcare a atributiilor de serviciu. Refuzul salariatului de a presta ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 878 din data de 06 Mai 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu