din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2360 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

  Publicat: 08 Dec 2023       63192 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx
Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 2024

Actualizat prin:
- Legea 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- Legea 348/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Art. 25: Principalele atributii ale Guvernului

In realizarea functiilor sale Guvernul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) initiaza proiecte de lege si le transmite catre Camera competenta, ca prima Camera sesizata, si spre informare catre Camera decizionala;

b) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, initiate cu respectarea Constitutiei, si le transmite Parlamentului, in termen de 30 de zile de la data solicitarii;

c) asigura executarea de catre autoritatile administratiei publice a legilor si a celorlalte acte normative date in aplicarea acestora;

d) elaboreaza proiectele de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe care le supune, separat, spre adoptare Parlamentului;

e) aproba, prin hotarare, strategiile, programele si metodologiile, pe domenii de activitate;

f) asigura realizarea politicii in domeniul social;

g) asigura apararea ordinii de drept, a linistii publice si sigurantei cetateanului, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor, in conditiile prevazute de lege;

h) duce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru apararea tarii, scop in care organizeaza si inzestreaza fortele armate;

i) asigura integrarea Romaniei in structurile europene si internationale;

j) negociaza tratatele, acordurile si conventiile internationale care angajeaza statul roman;

k) negociaza si incheie, in conditiile legii, conventii si alte intelegeri internationale la nivel guvernamental;

l) controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;

m) asigura administrarea proprietatii publice si private a statului;

n) infiinteaza, cu avizul Curtii de Conturi, organe de specialitate in subordinea sa;

o) coopereaza cu organismele sociale interesate in indeplinirea atributiilor sale;

p) asigura standarde obligatorii la nivelul administratiei publice centrale si locale pentru garantarea bunei administrari;

q) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.

Art. 26: Exercitarea controlului de catre Guvern

(1) In realizarea rolului sau de conducere generala a administratiei publice, Guvernul exercita controlul asupra ministerelor, asupra organelor de specialitate din subordinea sa, precum si asupra prefectilor, in conditiile legii.

(2) In exercitarea controlului prevazut la alin. (1) , Guvernul poate solicita revocarea actelor administrative nelegale, netemeinice sau inoportune emise de autoritatile prevazute la alin. (1) care nu au intrat in circuitul civil si nu au produs efecte juridice si care pot leza interesul public.

Art. 27: Raporturile Guvernului cu autoritatile administrative autonome

Guvernul se afla in raporturi de colaborare cu autoritatile administrative autonome.

SECTIUNEA 2: Rolul si atributiile prim-ministrului

Art. 28: Rolul prim-ministrului

(1) Prim-ministrul conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atributiilor pe care acestia le exercita.

(2) Prim-ministrul reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Parlamentul, Presedintele Romaniei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autoritati si institutii publice, partidele si aliantele politice, sindicatele, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si in relatiile internationale ce intra in aria de responsabilitate a Guvernului.

Art. 29: Actele prim-ministrului

(1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, prim-ministrul emite decizii, care sunt acte administrative.

(2) Deciziile prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptiile prevazute de lege. Nepublicarea atrage inexistenta deciziei.

Art. 30: Contrasemnarea actelor prim-ministrului

Deciziile prim-ministrului se contrasemneaza de secretarul general al Guvernului.

Art. 31: Atributia de numire si eliberare din functie a anumitor categorii de personal din administratia publica

Prim-ministrul numeste si elibereaza din functie:

a) conducatorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu exceptia situatiei in care acestia au calitatea de membru al Guvernului;

b) secretarul general al Guvernului si secretarii generali adjuncti ai Guvernului;

c) secretarii de stat si consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

d) secretarii de stat si subsecretarii de stat;

e) alte persoane pentru care are competenta de numire, in cazurile prevazute de lege.

Art. 32: Prezentarea de rapoarte si declaratii Parlamentului

(1) Prim-ministrul prezinta Camerei Deputatilor sau Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate si raspunde la intrebarile ori interpelarile care ii sunt adresate de catre deputati sau senatori, conform regulamentelor celor doua Camere ale Parlamentului.

(2) Prim-ministrul poate desemna un membru al Guvernului sa raspunda la intrebarile si interpelarile adresate Guvernului de catre deputati sau senatori, in functie de domeniul de activitate ce formeaza obiectul acestora.

Art. 33: Contrasemnarea decretelor emise de Presedinte

Prim-ministrul contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei, potrivit prevederilor Constitutiei.

Art. 34: Constituirea de consilii, comisii si comitete interministeriale

(1) In scopul rezolvarii unor probleme operative, prim-ministrul poate constitui, prin decizie, consilii, comisii si comitete interministeriale.

(2) Prim-ministrul indeplineste orice alte atributii prevazute in Constitutie si lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.

SECTIUNEA 3: Sedintele Guvernului

Art. 35: Convocarea si conducerea sedintelor Guvernului

Documente Atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx

Afişează Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul administrativ    Codul administrativ actualizat    Codul administrativ actualizat 2024    OUG 57/2019    avocat contencios administrativ    avocat contencios bucuresti    avocat functionari publici    salarizare 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Exercitarea unui drept nu poate constitui incalcare a atributiilor de serviciu. Refuzul salariatului de a presta ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 878 din data de 06 Mai 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu