din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4184 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       12840 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Confirmare intr-o anumita functie
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Confirmare intr-o anumita functie
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

b) nerespectarea prevederilor privind obligatiile transportatorilor autorizati in legatura cu emiterea si utilizarea rapoartelor de inchidere zilnica si a rapoartelor memoriei fiscale.

(5) Retragerea autorizatiei taxi sau a oricarei copii conforme a autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor aferente este aplicabila in urmatoarele cazuri:

a) odata cu retragerea autorizatiei de transport;

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) , art. 12 alin. (3) , art. 143 alin. (5) si art. 25 alin. (8) ;

c) daca pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decat cel fiscalizat corespunzator sau un aparat de taxat nefiscalizat;

d) daca autovehiculul destinat transportului in regim de inchiriere executa transport in regim de taxi.

(6) Retragerea autorizatiei de transport este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea si ale art. 143 alin. (2) .

(7) Retragerea autorizatiei de dispecer taxi este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4) , art. 16 si art. 52 alin. (5) lit. g) .

(8) Anularea contractului de atribuire in gestiune a executarii serviciului de transport respectiv se aplica in cazul in care titularul contractului de atribuire incalca prevederile art. 141alin. (3) sau (4) si art. 143 alin. (1) .

Art. 561

(1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale al conducatorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care executa transport in regim de inchiriere se retine de catre organele de control in drept daca se constata ca transportul respectiv s-a efectuat cu incalcarea prevederilor art. 18 si art. 52 alin. (3) lit. b) , c) , e) , f) , g) , k) si o) , in cazul transportului in regim de taxi, precum si fara a avea la bord contractul si documentele fiscale care sa dovedeasca plata anticipata a transportului in regim de inchiriere.

(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale retinut, impreuna cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei care a determinat retinerea, se depune la autoritatea competenta pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare, dupa care certificatul se restituie nu mai tarziu de 5 zile de la data retinerii.

(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se pot folosi caile de atac prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 58

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 37 alin. (1) .

Art. 581

(1) In cazul utilizarii unui autoturism pentru transportul public de persoane fara ca acesta sa detina autorizatie taxi sau, dupa caz, copie conforma ori daca aceste documente au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, precum si in cazurile prevazute la art. 20 alin. (7) si art. 36 alin. (3) , odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, prevazuta de prezenta lege, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.

(2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri.

(3) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autoturismului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a acestuia inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.

(4) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autoturismului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.

(5) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni.

(6) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a) .

(7) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.

CAPITOLUL VIII:Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 59

- Art. 59 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 60

- Art. 60 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 61

- Art. 61 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 62

- Art. 62 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 63

- Art. 63 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 64

- Art. 64 din capitolul VIII a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 59. din Legea 265/2007

Art. 65

Raspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clientilor in timpul transportului din vina sa este integrala si se acopera pe baza asigurarii de raspundere civila.

Art. 66

Autoritatea administratiei publice locale sau filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia ca, in maximum 5 zile de la primirea sesizarii clientului, conform art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5) , ori de la primirea sesizarii asociatiei reprezentative, conform art. 54 alin. (5) , sa analizeze, sa ia masurile ce se impun sau, dupa caz, sa sesizeze autoritatile competente prevazute la art. 37 alin. (1) , dupa caz, pentru ca acestea sa aplice masurile ce se impun in termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizarii, termen in care clientul sau asociatia va primi raspunsul cuvenit.

Art. 67

(1) Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise daca afecteaza inscrisurile si insemnele de pe taxi prevazute de lege.

(2) In cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, daca geamurile acestora nu respecta prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticla securizata si instalarea acestora pe vehicule.

(3) Reprezentantele R.A.R. nu vor emite certificate de agreare si nu vor acorda viza periodica anuala pentru acestea, daca nu sunt respectate prevederile prezentei legi privind autovehiculele care executa transportul in regim de taxi.

(4) Inspectiile tehnice periodice se pot efectua si la statiile de inspectie tehnica periodica autorizate in acest sens de R.A.R.

(5) Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala.

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS