din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3741 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       13715 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Confirmare intr-o anumita functie
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Confirmare intr-o anumita functie
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.

a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de prezenta lege;

c) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

d) sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau asociatie familiala;

e) sa asigure dispecerizarea activitatii sau, dupa caz, posibilitatea apelarii prin telefon mobil;

f) sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului;

g) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personala;

h) sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

i) sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

j) sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

k) sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.

(3) Principalele obligatii ale taximetristilor sunt urmatoarele:

a) sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;

b) sa detina certificatul de atestare a pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;

c) sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;

d) sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare "Liber", cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;

e) sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

f) sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;

g) sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in alte acte antisociale;

h) sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;

j) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;

m) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

n) sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

p) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;

q) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;

r) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;

s) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta lege si de legislatia in vigoare;

t) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;

u) sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

v) sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18;

*) (1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, transportul rutier efectuat intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov este definit ca transport local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2) .

(2) Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.

x) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

(4) Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:

a) sa achite pretul transportului executat;

b) sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;

c) sa nu plateasca serviciile pe care Ie-a realizat taximetristul decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;

d) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;

e) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturile prevazute la alin. (2) lit. g) ;

f) sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii transportului, anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;

g) sa sesizeze primaria localitatii de autorizare si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

h) sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.

(5) Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:

a) dispeceratul trebuie sa tina un registru special de evidenta a elementelor de identificare a tuturor statiilor radio de emisie-receptie, aflate in dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numarului si duratei de valabilitate ale autorizatiei taxi;

b) sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

c) sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute ilicit sau autovehicule care executa transport in regim de inchiriere;

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS