din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2772 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       13730 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Sistem de organizare
Confirmare intr-o anumita functie
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Confirmare intr-o anumita functie
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Dovada scrisa prin care
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

d) contractul de inchiriere a autoturismului si documentele de plata anticipata a serviciului.

(8) La efectuarea controlului, in cazul lipsei documentelor sau insemnelor prevazute, se aplica prevederile art. 12.

(9) Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.

(10) Autoturismele utilizate in efectuarea transportului in regim de inchiriere sau in efectuarea serviciului de inchiriere de autoturisme trebuie sa aiba atasate, vizibil, pe coltul stanga jos al parbrizelor fata si spate, cate un ecuson realizat si eliberat in conditiile art. 11 alin. (6) si (7) , pentru intreaga perioada de valabilitate a copiei conforme.

(11) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului.

SECTIUNEA 4:SECTIUNEA 4: Atestarea profesionala a conducatorului auto

Art. 26

(1) Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

b) sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

c) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

d) sa aiba varsta minima de 21 de ani.

e) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1.

(2) Certificatul de atestare se elibereaza de agentia Autoritatii Rutiere Romane - ARR pe raza careia conducatorul auto activeaza, in urma promovarii unui test-grila.

(3) Pentru a sustine testul-grila conducatorul auto trebuie sa prezinte la agentia Autoritatii Rutiere Romane - ARR urmatoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea transportului de persoane in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, cu o durata maxima de pana la 3 luni;

b) dovada platii in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane - ARR a taxei privind testarea.

(4) Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se considera promovat in cazul obtinerii a cel putin 70% din punctajul maxim.

(5) In caz de nepromovare a testului-grila, conducatorul auto are dreptul la o noua testare dupa maximum 15 zile, in conditiile respectarii prevederilor alin. (3) lit. b) .

(6) Dupa un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.

Art. 27

(1) Conditiile de pregatire profesionala a conducatorilor auto in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala, necesar practicarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, tinand cont si de prevederile prezentei legi.

(2) Pregatirea profesionala a conducatorilor auto va fi asigurata in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz, printr-o unitate de scolarizare a conducatorilor auto autorizata, pe baza unei programe de scolarizare, aprobata prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregatire profesionala, conducatorii auto solicitanti vor prezenta urmatoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) certificat de cazier judiciar in care sa nu fie inscrise mentiuni privitoare la faptele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;

d) copie de pe carnetul de munca, daca exista;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada ca sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Art. 28

(1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentru o perioada nedeterminata, cu viza obligatorie la 5 ani, acordata in urma sustinerii testului-grila, in conditiile prevederilor art. 26 alin. (4) .

(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile in care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.

(3) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil pe teritoriul Romaniei.

Art. 29

- Art. 29 din capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 30. din Legea 265/2007

CAPITOLUL III:Autovehiculele taxi

Art. 30

(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri in regim de taxi vor fi agreate de catre R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt dotate avand aparat de taxat in stare de functionare, cu taximetrul care respecta prevederile legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie sau cu telefoane mobile, dupa caz, in stare de functionare;

c) sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de catre R.A.R.;

d) aparatul de taxat intra in functiune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozitiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotarile stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie dotat cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, dupa caz, precum si cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto.

(3) Pentru transportul de marfuri sau bunuri in regim de taxi, autovehiculul, cu sau fara remorca, trebuie sa fie destinat acestui scop si sa nu depaseasca 3,5 tone masa totala maxima autorizata.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi.

Art. 31

(1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS