din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3197 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       13734 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Confirmare intr-o anumita functie
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.

(5) Taxiurile pot circula in localitati pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto in comun, fara a perturba circulatia acestora.

(6) In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul "primul sosit, primul plecat".

(7) Se interzice taxiurilor sa efectueze transport public de persoane in regim de taxi sau sa stationeze in vederea efectuarii in mod permanent a unor astfel de transporturi in interiorul unei localitati, alta decat localitatea de autorizare.

*) (1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, transportul rutier efectuat intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov este definit ca transport local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2) .

(2) Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.

(8) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.

Art. 21

(1) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia "Liber", stationar sau in miscare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia "Liber" se poate realiza de catre client semnalizand vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace .

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

Art. 22

Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 11 lit. h) .

Art. 23

(1) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia.

(2) Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia "Liber" la pozitia "Ocupat".

(3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia "Ocupat" la pozitia "Liber", dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia "Plata".

(4) Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozitia "Ocupat", taximetrul afiseaza tariful de pornire si incepe inregistrarea duratei stationarii la dispozitia clientului dupa tariful orar.

Art. 24

In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

SECTIUNEA 21:Executarea transportului persoanelor in regim de taxi la si de la aeroporturi

Art. 241

(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 si art. 20 alin. (7) si (8) , transportul persoanelor in regim de taxi se poate realiza permanent intre localitatea de autorizare si aeroporturile situate in afara acestora.

(2) Pentru asigurarea calitatii transportului in regim de taxi a clientilor la si de la aeroport, administratia fiecarui aeroport va asigura o statie de debarcare a clientilor transportati catre aeroport, precum si locul de asteptare a taxiurilor pentru clientii transportati de la aeroport catre localitatile de destinatie.

(3) Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de imbarcare pentru clienti . Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si imbarcarea acestora in taxiuri si accesul taxiurilor in locul de asteptare se vor realiza prin dirijare asigurata de administratia aeroportului, in ordinea asteptarii taxiurilor. Este interzisa practica de abordare a clientilor in interiorul aeroportului de catre taximetristi sau interpusi ori imbarcarea clientilor in alta ordine decat in ordinea precizata.

(4) In locurile de asteptare asigurate de administratia fiecarui aeroport din raza teritoriala a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov au acces numai taxiurile care detin autorizatii emise de autoritatile de autorizare din aceste unitati administrativ-teritoriale.

(5) In statia de debarcare a clientilor au acces toate autovehiculele taxi care transporta clienti dinspre localitatile de autorizare.

(6) Administratia aeroportului are obligatia sa afiseze la peronul de imbarcare a clientilor in taxiuri lista cu tarifele maximale, aprobate de autoritatile de autorizare prevazute la alin. (4) .

(7) Este interzisa practicarea de catre taximetristi a unor tarife superioare fata de tariful afisat pe portiera taxiului cu care acestia opereaza in localitatea de autorizare pentru transportul clientilor la si de la aeroport .

(8) In parcarile aeroportului amenajate pentru autovehicule au acces, cu plata taxelor legale, toate taxiurile care detin autorizatie taxi, altele decat cele prevazute la alin. (4) , care asteapta preluarea clientilor, pe baza de contract sau pe baza de comanda realizata prin dispecerat taxi, pentru deplasarea acestora la alte destinatii decat municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 242

- Art. 24^2 din capitolul II, sectiunea 2^1 a fost abrogat la 24-iul-2010 de Art. I, punctul 7. din Legea 168/2010

Art. 243

- Art. 24^3 din capitolul II, sectiunea 2^1 a fost abrogat la 24-iul-2010 de Art. I, punctul 7. din Legea 168/2010

SECTIUNEA 3:Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului

Art. 25

(1) Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport de persoane executat cu un autoturism cu conducator auto, pus la dispozitia clientului pe baza de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducatorul auto trebuie sa detina certificatul de atestare a pregatirii profesionale si sa fie angajat al transportatorului autorizat.

(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de inchiriere de autoturisme fara conducator auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe baza de contract .

(3) Serviciul de inchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de catre orice operator economic inregistrat la registrul comertului in conditiile legii, pe baza certificatului de inmatriculare emis de acesta.

(4) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.

(5) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.

(6) Pentru executarea transportului in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

a) copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, care este valabila in prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a) , c) , d) si e) ;

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;

c) contractul incheiat intre transportatorul autorizat si client;

d) documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.

(7) Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe urmatoarele documente sau insemne, respectiv:

a) certificatul de inmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

b) asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS