din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2595 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       13718 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In domeniul naval, constructie cu o suprafata plana in lungul malului unei ape navigabile,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Act adoptat de organele de stat,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

m) tariful pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;

n) pretul total al serviciului;

o) valoarea si cota TVA aferenta.

Art. 43

Este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.

Art. 44

(1) Producatorul sau, dupa caz, importatorul de aparate de taxat furnizeaza odata cu aparatul dotarea tehnica aferenta si procedeul tehnic sau programul dupa care se realizeaza tarifarea si se pot obtine informatiile continute in memoria electronica fiscala.

(2) Perioada de garantie este de minimum un an.

Art. 45

(1) Aplicarea sau inlaturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizeaza numai de catre reprezentantul autorizat, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Taximetrele aflate in utilizare se supun controlului metrologic legal de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform reglementarilor metrologice in vigoare. Prima verificare metrologica se efectueaza imediat dupa instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se elibereaza buletinul de verificare metrologica.

(3) Unitatea service autorizata, conform prevederilor legale, instaleaza aparatele de taxat pe taxiuri, in conformitate cu instructiunile producatorului, si efectueaza reglarea taximetrului in functie de constanta generatorului semnalelor de distanta si securizarea reglarii, precum si securizarea conexiunii taximetrului cu autovehiculul in care este instalat, prin intermediul mijloacelor de securizare a taximetrului. In caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa inlature si sa aplice elementele de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul, fara deteriorarea eventualelor marcaje metrologice.

Art. 46

In situatia functionarii taxiului cu mai multi soferi alternativ, in cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer incepe activitatea prin accesarea identitatii sale in programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa si controlul asupra activitatii depuse de acesta.

CAPITOLUL V:Preturi si tarife privind transportul in regim de taxi

Art. 47

Calculul pretului transportului in regim de taxi poate fi realizat in unul dintre urmatoarele moduri:

a) modul de calcul normal "S" - aplicarea simpla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea tarifului orar (lei/ora) , la rularea sub viteza de comutare, si a tarifului de distanta (lei/km) , la rularea cu o viteza mai mare decat viteza de comutare;

b) modul de calcul normal "D" - aplicarea dubla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea simultana a tarifului orar si a tarifului de distanta, pe tot parcursul calatoriei.

Art. 48

Pretul total al unui transport in regim de taxi se compune din urmatoarele elemente:

a) in cazul transportului de persoane:

1.tariful de pornire;

2.pretul calculat prin modul normal de calcul "S", pentru distanta parcursa cu viteza peste viteza de comutare si pentru timpul consumat in stationari la dispozitia clientului sau in parcurgerea unor distante sub viteza de comutare;

b) in cazul transportului de marfuri sau bunuri sunt posibile doua variante:

1.o varianta aplicabila la toate taxiurile la care pretul total calculat la lit. a) se suplimenteaza, daca este cazul, cu pretul privind prestatia efectuata de taximetrist pentru manipularea marfurilor sau a bunurilor transportate si se introduce de catre taximetrist prin tastarea numerica programabila existenta, in functie de tariful pentru manipulare stabilit, si se adauga prin actionarea tastaturii respective. Pretul suplimentar este exclus din suma de plata afisata de taximetru. Valoarea sumei de plata, care include pretul suplimentar si care se regaseste pe bonul client, poate fi afisata temporar pe afisajul client;

2.o varianta aplicabila optional pentru taxiuri a caror sarcina utila maxima autorizata depaseste o tona, pentru care pretul total se determina prin modul de calcul normal "D" - aplicarea dubla a tarifului, la care se poate adauga, in conditiile precizate la lit. a) , pretul suplimentar in functie de tariful pentru prestatiile de incarcare/descarcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate in lista cuprinzand tarifele, afisata obligatoriu la bordul autovehiculului.

Art. 49

(1) Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a tarifelor sunt urmatoarele:

a) tariful de distanta, lei/km, se stabileste in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

b) tariful de distanta, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte, prevazute la art. 41 lit. e) . Tariful de noapte nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi;

c) pretul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;

d) in cazul transportului de persoane in regim de taxi, nivelul tarifelor de distanta nu poate depasi tarifele maximale de distanta stabilite prin hotarari ale autoritatii administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Nivelul maxim al tarifelor de distanta se stabileste pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. si a datelor furnizate la cererea autoritatii cu ocazia consultarii filialelor locale ale asociatiilor definite la art. 54;

e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va tine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat in lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, care trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/ora;

f) in cazul aplicarii duble a tarifului in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare "Liber" in pozitia "Ocupat" si pana in momentul revenirii in pozitia initiala "Liber". Aplicarea dubla a tarifului se poate efectua in cadrul transportului de marfuri sau de bunuri in regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcina utila maxima autorizata care depaseste o tona, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul de circulatie;

g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta (lei/km) aplicat;

h) tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai transportatorului autorizat. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul pret al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;

i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere se precizeaza in contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:

1.tarifele incasate de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciilor de transport trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;

2.tarifele se modifica sau se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor in regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.

(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicarii prevederilor prezentului articol .

Art. 50

Daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.

Art. 51

- Art. 51 din capitolul V a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 51. din Legea 265/2007

CAPITOLUL VI:Obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor cu privire la desfasurarea operatiunilor de transport in regim de taxi

Art. 52

(1) In vederea realizarii transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, in conditii de siguranta, calitate si legalitate, transportatorii autorizati, dispeceratele taxi, taximetristii si clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute in prezenta lege, obligatiile prevazute in regulamentele de organizare si functionare a serviciului de transport local, precum si cele prevazute in contractele de atribuire a gestiunii serviciului.

(2) Principalele obligatii ale transportatorilor autorizati sunt urmatoarele:

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS