din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

  Publicat: 09 Dec 2023       1695 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, actualizata 2024, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 349 din data de 20 mai 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Puterile publice existente in stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul

TITLUL I:Alegerea autoritatilor administratiei publice locale

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene, primari si presedinti ai consiliilor judetene.

(2) Consiliile locale si consiliile judetene, primarii si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.

(4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.

(5) Viceprimarii, precum si vicepresedintii consiliilor judetene se aleg prin vot indirect de catre consiliile locale, respectiv consiliile judetene.

(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale si la primari, precum si cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se aplica in mod corespunzator si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului general al municipiului Bucuresti, precum si circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti, daca nu se dispune altfel.

Art. 2

(1) Cetatenii romani exercita, in mod egal, drepturile electorale, fara privilegii si fara discriminari.

(2) Dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate prevazut la art. 127.

Art. 3

(1) Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor.

(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean, a primarului, precum si a presedintelui consiliului judetean fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot.

(3) Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz.

Art. 4

(1) Au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese.

(3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.

Art. 5

(1) Cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, cu indeplinirea prevederilor prezentei legi.

(2) Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi in functia de consilier local si consilier judetean, primar sau presedinte al consiliului judetean.

(3) In sensul prezentei legi, prin cetatenii Uniunii Europene se intelege cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania.

Art. 6

(1) Nu pot alege:

a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;

b) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.

(2) Nu au dreptul de a depune candidaturi si nu pot fi alesi:

a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) , precum si persoanele carora li s-a interzis, prin hotarare judecatoreasca definitiva, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice.

c) persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute la art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese si persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.

Art. 7

(1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari si presedinti ai consiliilor judetene se propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata. Se pot depune candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale prevazute la art. 8, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe, cu exceptia acelora care contin un singur candidat.

(2) Aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta electorala.

(3) Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in maximum 10 zile de la data infiintarii birourilor electorale. In cazurile prevazute la art. 33 alin. (1) sau in situatia in care se organizeaza alegeri intr-o singura circumscriptie electorala comunala, oraseneasca sau municipala, aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral judetean, la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti sau la biroul electoral al circumscriptiei in care au loc alegeri, dupa caz.

(4) O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar sau de presedinte al consiliului judetean.

(5) O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de consilier local, de consilier judetean, de primar sau de presedinte al consiliului judetean. O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de consilier local si de consilier judetean.

(6) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numarul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pana la un sfert din numarul mandatelor; fractiunile se intregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora.

(7) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau atat pe liste, cat si ca independent sunt nule de drept .

Art. 8

(1) In sensul prezentei legi, prin minoritate nationala se intelege acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale.

(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.

(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care prezinta la Biroul Electoral Central o lista de membri . Numarul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numarul total al cetatenilor care la ultimul recensamant s-au declarat ca apartinand minoritatii respective.

(4) Daca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din judetele tarii si in municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.

(5) Lista membrilor se intocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor.

Art. 9

Organizatiile prevazute la art. 8 pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

Art. 10

Afişează Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 115/2015    Legea 115/2015 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.