din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2110 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 5329/2023 - Procedura privind stingerea, prin compensare, a creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive

Ordinul 5329/2023 - Procedura privind stingerea, prin compensare, a creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive

  Publicat: 13 Dec 2023       453 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordinul 5329/2023 din 29.11.2023 - Procedura privind stingerea, prin compensare, a creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, cu obligatiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum si schimbul de informatii intre organele fiscale locale si organele fiscale centrale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1116 din 12 decembrie 2023

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

In vigoare de la 12 decembrie 2023


1. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de stingere, prin compensare, a creantelor fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, cu obligatiile fiscale/bugetare restante, curente sau viitoare catre bugetul de stat, denumite in continuare obligatii fiscale/bugetare catre bugetul de stat, precum si schimbul de informatii intre organele fiscale locale si organele fiscale centrale.


2. In vederea stingerii, prin compensare, a creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat, ordinea de stingere a sumelor respective este cea prevazuta la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.


3. In vederea compensarii creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat, contribuabilul depune la organul fiscal local competent o cerere, la care anexeaza hotararea judecatoreasca definitiva, in copie .


4. In conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, termenul de solutionare a cererilor depuse potrivit pct. 3 este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii la organul fiscal local competent, acesta putand fi prelungit potrivit legii.


CAPITOLUL II Procedura de stabilire de catre organul fiscal local a sumelor ce pot face obiectul compensarii cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat


5. Dupa primirea cererii prevazute la pct. 3, organul fiscal local competent verifica incadrarea in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sumelor stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva, potrivit prevederilor art. 219 din Codul de procedura fiscala. In situatia in care organul fiscal local constata ca dreptul contribuabilului de a cere restituirea acestor sume este prescris, acesta emite si comunica contribuabilului decizia de respingere a cererii.


6. Organul fiscal local competent procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori sub aspectul existentei unor eventuale obligatii fiscale certe, lichide si exigibile datorate bugetului local, in vederea efectuarii compensarii acestora cu sumele stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva, potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala.


7. In situatia in care, dupa efectuarea compensarii prevazute la pct. 6, se constata ca mai raman creante fiscale fata de bugetul local stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva, pentru care contribuabilul are dreptul la compensare potrivit art. 1661 din Codul de procedura fiscala, in baza cererii depuse, organul fiscal local competent intocmeste in 3 exemplare formularul "Dispozitie de stabilire a creantelor fiscale ale contribuabililor fata de bugetele locale ce pot face obiectul compensarii cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat", conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, denumit in continuare dispozitie de stabilire.


8. Dispozitia de stabilire se comunica in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii cererii, astfel:


a) un exemplar contribuabilului solicitant;


b) un exemplar organului fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale/bugetare catre bugetul de stat datorate de contribuabilul solicitant, denumit in continuare organ fiscal central competent, la care anexeaza o copie a cererii si a hotararii judecatoresti definitive.


9. Dispozitia de stabilire cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:


a) datele de identificare ale contribuabilului;


b) denumirea creantei fiscale fata de bugetul local, stabilita prin hotararea judecatoreasca definitiva;


c) contul de venituri aferent creantei fiscale fata de bugetul local, stabilita prin hotararea judecatoreasca definitiva;


d) numarul si data hotararii judecatoresti definitive prin care a fost stabilita creanta fiscala;


e) data exigibilitatii creantei fiscale fata de bugetul local;


f) cuantumul creantei fiscale fata de bugetul local care poate face obiectul compensarii cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat .


10. Ulterior comunicarii catre organul fiscal central competent a documentelor prevazute la pct. 8 lit. b), organul fiscal local competent urmareste in evidentele sale existenta unor eventuale obligatii fiscale datorate bugetului local, in vederea efectuarii compensarii cu sumele ramase nestinse din creantele fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetul local, stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva. La efectuarea operatiunilor de compensare, organul fiscal local competent are in vedere creantele fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetul local, stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva, ramase nestinse, inclusiv dupa efectuarea compensarilor de catre organul fiscal central competent.


11. Dupa efectuarea eventualelor compensari conform pct. 10, pentru stabilirea sumei ramase de compensat din creantele fiscale fata de bugetul local, stabilite prin hotararea judecatoreasca definitiva, organul fiscal local competent emite si comunica organului fiscal central competent formularul "Dispozitie de modificare a dispozitiei de stabilire a creantelor fiscale ale contribuabililor fata de bugetele locale ce pot face obiectul compensarii cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat", conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumit in continuare dispozitie de modificare, prevederile pct. 8 aplicandu-se in mod corespunzator. La stabilirea sumei ramase de compensat din hotararea judecatoreasca definitiva, organul fiscal local are in vedere suma ramasa nestinsa dupa efectuarea compensarilor atat de catre organul fiscal local competent, cat si de catre organul fiscal central competent.


CAPITOLUL III Procedura de efectuare, de catre organul fiscal central, a stingerii, prin compensare, a creantelor fiscale fata de bugetul local, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat


12. Dupa primirea dispozitiei de stabilire/dispozitiei de modificare, organul fiscal central competent procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori sub aspectul existentei unor obligatii certe, lichide si exigibile in vederea efectuarii compensarii acestora cu sumele individualizate prin dispozitia de stabilire/dispozitia de modificare, potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala. Prevederile alin. (4) si (5) ale art. 163 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.


13. Dupa verificarea prevazuta la pct. 12, organul fiscal central competent constata si opereaza, in termen de cel mult 15 zile de la data primirii dispozitiei de stabilire/dispozitiei de modificare, compensarile cu obligatii fiscale/bugetare restante existente in evidenta pe platitor si intocmeste, in 3 exemplare, formularul "Decizie privind compensarea creantelor fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetul local, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, cu obligatiile fiscale/bugetare catre bugetul de stat", conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin .


14. Decizia prevazuta la pct. 13 se comunica astfel:


a) un exemplar contribuabilului solicitant;


b) un exemplar organului fiscal local competent.


15. Eventualele diferente de sume ramase nestinse dupa efectuarea compensarii potrivit pct. 13 sting prin compensare obligatiile fiscale/bugetare curente si viitoare, in functie de data exigibilitatii acestora, in limita sumei inscrise in dispozitia de stabilire/dispozitia de modificare.


16. In vederea inregistrarii in evidenta fiscala a sumelor cuprinse in dispozitia de stabilire/dispozitia de modificare, organul fiscal central competent intocmeste atat Referatul privind adaugarea/scaderea in/din evidenta analitica pe platitori a creantelor fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, prevazut in anexa nr. 5 la ordin, cat si Borderoul de adaugare/scadere in/din evidenta analitica pe platitori a creantelor fiscale certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, prevazut in anexa nr. 6 la ordin, prin care:


a) inregistreaza suma reprezentand creante fiscale fata de bugetul local, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, individualizata in dispozitia de stabilire;


b) diminueaza suma reprezentand creante fiscale fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, ramase de compensat, individualizata in dispozitia de modificare.


17. Referatul si borderoul de adaugare/scadere prevazute la pct. 16 se intocmesc intr-un exemplar si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


18. In situatia in care organul fiscal local sau organul fiscal central constata erori in emiterea actelor administrative potrivit prezentei proceduri, acestea aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 49-51 si 53 din Codul de procedura fiscala.

Afişează Ordinul 5329/2023 - Procedura privind stingerea, prin compensare, a creantelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide si exigibile fata de bugetele locale, stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul de Procedura Fiscala    Codul de Procedura Fiscala actualizat    Codul de Procedura Fiscala actualizat 2024    Lgea 207/2015Codul fiscal    Legea 296/2023    Codul fiscal actualizat    Codul fiscal actualizat 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale. Imposibilitatea de a dispune pentru viitor.
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sentinta civila nr. 378/2020 din data de 30 Septembrie 2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Drepturile si obligatiile persoanei fizice supuse verificarii fiscale
Sursa: EuroAvocatura.ro