din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1854 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4136 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

(2) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , provin din chirii, organizarea de manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, prestari de servicii si altele asemenea.

Art. 66: Excedentele bugetelor institutiilor publice

(1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) , se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acesta, daca legea nu prevede altfel.

*) Potrivit art. VI din O. U. G. nr. 226/2020, prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) , excedentul rezultat din executia bugetului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

Art. 67: Regimul de finantare a unor activitati sau institutii publice

Guvernul poate aproba infiintarea de activitati finantate integral din venituri proprii pe langa unele institutii publice sau schimbarea sistemului de finantare a unor institutii publice, din finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) si lit. b) in finantate in conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , dupa caz, stabilind totodata domeniul de activitate, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati, categoriile de venituri si natura cheltuielilor.

Art. 68: Bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activitati

(1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se intocmesc o data cu bugetul institutiei publice de care apartin si se aproba o data cu bugetul acesteia, in conditiile art. 16.

(2) Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.

(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

Art. 69: Imprumut temporar pentru unele activitati sau institutii publice

(1) In cazul in care, la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie .

(2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de 6 luni de la data acordarii.

Art. 70: Executia de casa a bugetelor institutiilor publice

(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.

(2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale.

(3) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului, in termen de 10 zile de la aprobare, in conditiile legii.

(4) In cazul in care institutiile publice nu transmit unitatilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat in termenul prevazut la alin. (3) , pot efectua plati in limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu exceptia platilor aferente actiunilor si obiectivelor de investitii noi, pentru o perioada de 45 de zile de la data expirarii termenului de depunere.

(5) Termenul prevazut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentata a institutiei publice, cu aprobarea ministrului finantelor publice.

(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) , (4) sau (5) , dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plata ale institutiilor publice.

CAPITOLUL V: Sanctiuni

Art. 71: Infractiuni si pedepse

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 72: Contraventii si sanctiuni

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) si (3) , art. 16 alin. (2) , art. 43, art. 44 alin. (2) , art. 47 alin. (13) si ale art. 63 alin. (2) -(5) ;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. (2) , art. 311 alin. (4) , art. 47 alin. (3) si (8) -(11) , art. 52 alin. (2) -(6) si (10) , art. 53 alin. (1) , art. 54 alin. (1) , art. 56 alin. (2) , art. 66 alin. (1) si ale art. 69 alin. (2) ;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6) , art. 15 alin. (1) , art. 21, art. 22 alin. (2) , art. 39 alin. (2) , art. 61 alin. (6) , art. 62 alin. (2) , art. 68 alin. (3) , art. 70 alin. (2) si (3) si ale art. 77.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b) , cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c) , cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.

Art. 73: Legislatia aplicata contraventiei

Contraventiilor prevazute la art. 72 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 731: Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/ plati nelegale din fonduri publice

Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata si pana s-au recuperat sumele.

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Art. 74

(1) Contabilitatea publica va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial;

d) - Art. 74, alin. (1) , litera D. din capitolul VI a fost abrogat la 22-apr-2011 de Art. III, litera A. din Ordonanta urgenta 37/2011.

(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publica.

Art. 75: Sume cuvenite statului

Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede altfel.

Art. 751: Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza

Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza se vireaza la aceste bugete, in termen de 30 de zile de la data incasarii acestora.

Art. 76: Regimul veniturilor

Intocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislatiei in domeniu .

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010