din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1514 de useri online



Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4126 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consta intr-o intelegere sau conventie care are loc intre doua banci prin care se stabileste modul de acordare,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(7) In cazuri temeinic justificate, achizitiile prevazute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.

(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) si (7) studiile intocmite in vederea accesarii de fonduri externe nerambursabile, precum si cele finantate din fonduri externe rambursabile.

(9) In programul de investitii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investitii noi a caror finantare poate fi asigurata integral, conform documentatiilor tehnico-economice aprobate, in limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu si/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu exceptia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investitii a caror finantare este asigurata din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile.

Art. 431: Obligatia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare

(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificarilor bugetare anuale.

(2) In functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contract Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrari si produse, in limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care au fost executate/livrate servicii, lucrari sau produse, in conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 432: Finantarea proiectelor de investitii publice semnificative

(1) La elaborarea propunerilor bugetare prevazute la art. 34 alin. (1) , in ceea ce priveste proiectele de investitii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligatia stabilirii pentru fiecare obiectiv/proiect de investitii semnificativ a creditelor de angajament si a creditelor bugetare pentru anul pentru care se realizeaza proiectul de buget si pentru urmatorii 2 ani, pornind de la nivelul prevazut in fisa obiectivului/proiectului de investitii pentru perioada respectiva in bugetul anului precedent.

(2) In cursul exercitiului bugetar se interzice virarea de credite de angajament si credite bugetare de la proiectele de investitii semnificative, cu exceptia virarilor catre alte proiecte de investitii publice semnificative derulate de acelasi ordonator principal de credite.

Art. 44: Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a programului de investitii publice

(1) Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmari derularea procesului investitional, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si vor intocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, in format electronic, cu semnatura autorizata, la Ministerul Finantelor, pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioara, detaliate in formatul aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) .

(2) In cazul obiectivelor/proiectelor de investitii publice semnificative, ordonatorii principali de credite vor intocmi suplimentar rapoarte trimestriale de progres conform formatului aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) , pe care le vor transmite Ministerului Finantelor, in format electronic, cu semnatura autorizata, pana cel tarziu la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.

(3) Pe baza rapoartelor transmise de ordonatorii principali de credite potrivit alin. (1) si (2) Ministerul Finantelor va elabora rapoarte trimestriale, pe care le va publica pe site-ul propriu in termen de 10 zile lucratoare de la data aprobarii acestora.

(4) Pe parcursul intregului an, in situatia in care implementarea unui obiectiv/proiect de investitii sau a unei categorii de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor virarea creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament neutilizate, intre obiectivele/proiectele si categoriile de investitii inscrise in programul de investitii publice anexa la buget, in conditiile respectarii prevederilor alin. (5) .

(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze si sa aprobe virari de credite bugetare si/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investitii noi, la pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA�, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si/sau din fonduri externe rambursabile.

(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, in urma modificarii/actualizarii indicatorilor tehnico-economici sau a derularii procesului investitional, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate anual.

(7) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investitii si categoriilor de investitii incluse in programele de investitii publice.

Art. 45: Acordurile internationale legate de investitiile publice

Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investitiile publice si alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua in conformitate cu prevederile acordului de finantare .

Art. 46:

- Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 61. din Legea 270/2013.

Art. 461: Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori si la fonduri rambursabile

(1) Prevederile prezentei legi se aplica si fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum si fondurilor rambursabile, cu exceptia art. 47 alin. (8) -(10) .

(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispozitii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetara, executia si/sau controlul proiectelor finantate din fonduri externe postaderare/alti donatori, precum si al celor finantate din fonduri rambursabile.

SECTIUNEA 4: Executia bugetara

Art. 47

(1) Prin legile bugetare anuale se prevad si se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar, precum si structura functionala si economica a acestora.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.

(3) Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli .

(4) Alocatiile pentru cheltuielile de investitii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru alte naturi de cheltuieli .

(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare pentru incadrarea in alocatiile de cheltuieli de personal si in numarul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.

(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.

(7) In conditiile prezentei legi, pentru creditele de angajament si creditele bugetare aprobate in bugetul asigurarilor sociale de stat, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate.

(8) Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua in limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cei putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.

(9) Pe baza justificarilor corespunzatoare, virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua, in limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, si, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

(10) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (9) , se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virarile de credite bugetare pot influenta creditele bugetare aprobate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele incheiate, numai in situatia in care creditele bugetare aprobate cumulat de la inceputul anului sunt mai mari decat creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeasi perioada si decat platile efectuate in limita acestora.

(11) Sunt interzise virarile de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului.

(12) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la inchiderea lunii, situatia virarilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8) , potrivit instructiunilor aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

(14) Virarile de credite bugetare aprobate pentru asigurarea platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar.

(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, in cursul intregului an, pentru asigurarea platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.

(16) In cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, ordonatorul principal de credite poate introduce, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, altele decat cele prevazute in legea bugetara anuala, cu sume care se asigura prin virari de credite si/sau fonduri alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

Art. 471: Virari de credite de angajament

(1) In conditiile prezentei legi, sunt permise virari de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost incheiate angajamente legale.

(2) Virarile de credite de angajament se realizeaza concomitent cu virarile de credite bugetare, daca nu contravin prevederilor alin. (1) si legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplica in mod corespunzator si virarilor de credite de angajament .

Art. 48: Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare

(1) Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile si bugetele institutiilor publice autonome se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de finantare a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.

(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate in bugetele prevazute la alin. (1) se aproba de catre:

a) Ministerul Finantelor Publice: pe capitole de cheltuieli si in cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole si subcapitole la venituri si pe capitole si in cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice ale Ministerului Finantelor Publice;

b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor tertiari de credite, dupa caz;





Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010