din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1788 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4138 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

(2) Institutiile publice si actiunile noi, aprobate in anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmator, vor fi finantate, pana la aprobarea legii bugetare, in limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse in proiectul de buget .

SECTIUNEA 3: Prevederi referitoare la investitii publice

Art. 38: Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget

(1) Programele de investitii publice se prezinta in proiectul de buget ca anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite.

(2) In programele de investitii publice, ordonatorii principali de credite includ cu prioritate obiectivele/proiectele de investitii semnificative potrivit memorandumului prevazut la art. 43 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Obiectivele/Proiectele de investitii semnificative vor fi prezentate in programele de investitii publice in mod distinct cu fisa de obiectiv/proiect de investitii nou sau in continuare, cu esalonarea creditelor de angajament si a celor bugetare pana la finalizarea acestora, cu exceptia celor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii.

Art. 381: Structura programelor de investitii publice

(1) In programele de investitii, cheltuielile de investitii se prezinta grupate pe urmatoarele pozitii:

A. obiective/proiecte de investitii in continuare;

B. obiective/proiecte de investitii noi;

C. alte cheltuieli de investitii.

(2) Pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA� se detaliaza pe urmatoarele categorii de investitii:

a) achizitii de imobile, inclusiv terenuri;

b) dotari independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;

d) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta si alte cheltuieli de investitii ce nu se regasesc la celelalte categorii de investitii;

f) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d) , astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.

(3) Cheltuielile de investitii cuprinse la alin. (2) se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite.

(4) Obiectivele/Proiectele de investitii in continuare si obiectivele/proiectele de investitii noi cuprinse in programele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii se prevad in pozitii globale, care se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite.

(5) Fondurile publice reprezentand contravaloarea exproprierilor aferente lucrarilor de utilitate publica de interes national efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevad in programul de investitii publice in pozitie globala la pozitia A�C - Alte cheltuieli de investitiiA�.

(6) Prevederile alin. (5) se aplica obiectivelor/proiectelor de investitii noi si in continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat si pentru care din fonduri publice se finanteaza doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(7) In functie de valoarea necesar a fi alocata din fonduri publice pentru exproprieri, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii prevazute la alin. (5) se aproba/reaproba potrivit prevederilor art. 42.

(8) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, sa introduca pe parcursul intregului an, dupa caz, fisa de investitii aferenta pozitiei A�C - Alte cheltuieli de investitiiA� in programul de investitii publice anexa la bugetul acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 39: Informatii privind programele de investitii publice

Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programele de investitii publice anexe la bugetul acestora, conform formularelor aferente stabilite potrivit scrisorii-cadru.

Art. 40:

- Art. 40 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 56. din Legea 270/2013.

Art. 41: Rolul metodologic si competentele Ministerului Finantelor

(1) Ministerul Finantelor este imputernicit sa stabileasca continutul, forma si informatiile referitoare la programele de investitii publice necesare in procesul de elaborare a bugetului.

(2) Ministerul Finantelor monitorizeaza programul de investitii publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetului asigurarilor de somaj, conform formatului stabilit prin ordin al ministrului finantelor.

Art. 42: Aprobarea documentatiilor aferente investitiilor publice

(1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi si documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA�, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice, se aproba de catre:

a) Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;

b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 10 milioane lei si 100 de milioane lei;

c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.

(2) Reaprobarea documentatiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investitii, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA� se face potrivit prevederilor alin. (1) .

(3) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA� ale caror valori se incadreaza in limitele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) , care se finanteaza potrivit legii din fonduri publice si se deruleaza prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aproba/reaproba de catre ordonatorii principali de credite in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza acestia.

(4) Aprobarea sistarii executiei unui obiectiv/proiect de investitii sau a lucrarilor de interventii, precum si a unor obiecte sau capacitati din cadrul acestora se face de catre autoritatea care a aprobat/reaprobat documentatia tehnico-economica.

(5) Limitele valorice privind competentele de aprobare prevazute la alin. (1) se pot modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de cost.

Art. 43: Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de buget

(1) Obiectivele/Proiectele de investitii si celelalte categorii de investitii se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente categoriilor de investitii incluse la pozitia C A�Alte cheltuieli de investitiiA� au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea actualizata a fiecarui obiectiv/proiect de investitii si a lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de cost. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 si 25.

(21) Actualizarea si aprobarea valorii actualizate a fiecarui obiectiv/proiect de investitii, fiecarei lucrari de interventii, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice si se deruleaza prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenta ordonatorilor principali de credite in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza acestia.

(3) Prin exceptie de ta prevederile alin. (1) , pentru lucrarile de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d) , pana la aprobarea documentatiei de avizare, potrivit legii, se aproba deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric.

(4) Pentru lucrarile executate prevazute la alin. (3) , decontarea se va face pe baza situatiilor de lucrari insusite de beneficiar .

(5) In termen de 6 luni de la deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor prevazute la alin. (3) , ordonatorul de credite are obligatia elaborarii documentatiei tehnico-economice si aprobarii acesteia potrivit competentelor prevazute la art. 42 alin. (1) .

(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achizitionarea si/sau elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) daca in ultimii 5 ani bugetari au fost intocmite si inregistrate in contabilitate studii avand acelasi obiect; in aceasta situatie se procedeaza la actualizarea studiilor existente;

b) daca obiectivul de investitii publice nu va putea fi inclus in programul de investitii publice in anul bugetar urmator, in conditiile prevazute la alin. (9) .

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010