din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1901 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4134 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.

(2) Ministerul Finantelor Publice motiveaza, in anexa separata la raportul la legea bugetara anuala, orice abatere a previziunilor si prioritatilor privind veniturile si cheltuielile care rezulta din cadrul bugetar pe termen mediu prevazut la alin. (1) .

(3) In caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, in cadrul mandatului sau, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale prioritati, si va evidentia diferentele fata de cadrul bugetar pe termen mediu anterior.

SECTIUNEA 2: Calendarul bugetar

Art. 31: Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici

Prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali, in conformitate cu prevederile art. 28 lit. a) , se elaboreaza de catre Comisia Nationala de Prognoza, pana la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, dupa caz, pe parcursul desfasurarii procesului bugetar si vor fi publicate pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza.

Art. 311: Analiza cheltuielilor publice

(1) Guvernul aproba, prin memorandum, pana la data de 15 iulie a fiecarui an, cadrul, tema, rapoartele de analiza a cheltuielilor publice si masurile stabilite pentru realizarea acestor analize, derulate de Ministerul Finantelor si ordonatorii principali de credite.

(2) Ministerul Finantelor, pentru activitatea de analiza a cheltuielilor publice, are urmatoarele competente:

a) coordoneaza activitatea de analiza a cheltuielilor publice;

b) are acces neingradit la acte, documente si informatii necesare exercitarii atributiilor sale pentru analiza cheltuielilor publice.

(3) Ministerul Finantelor, in exercitarea competentelor prevazute la alin. (2) , indeplineste urmatoarele atributii:

a) elaboreaza strategia multianuala de analiza a cheltuielilor bugetare, care se aproba de Guvern, prin memorandum;

b) efectueaza, periodic, impreuna cu ordonatorii principali de credite, analize ale cheltuielilor institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) -h) , cu scopul de a identifica masuri care sa conduca la o eficienta sporita a utilizarii fondurilor publice de catre institutiile publice analizate;

c) solicita de la institutiile publice analizate rapoartele celorlalte organisme cu atributii de control financiar, fiscal, audit intern si inspectie bancara pentru a fi avute in vedere la realizarea analizei cheltuielilor publice;

d) pentru institutiile publice analizate, limitele de cheltuieli si, dupa caz, estimarile prevazute la art. 32 se stabilesc cu luarea in considerare a masurilor cuprinse in rapoartele de analiza a cheltuielilor publice, aprobate de catre Guvern;

e) urmareste stadiul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin rapoartele aprobate de Guvern, pe care il informeaza anual, pana la sfarsitul lunii iunie a fiecarui an.

(4) Ordonatorii principali de credite au urmatoarele obligatii:

a) sa nominalizeze, la cererea Ministerului Finantelor, personalul de conducere si de executie pentru constituirea grupurilor de lucru si sa asigure participarea acestora la intreg procesul de analiza a cheltuielilor publice;

b) sa transmita la cererea Ministerului Finantelor si sa puna la dispozitia grupurilor de lucru actele, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele si in structura stabilite de acesta, si sa sprijine activitatea de analiza a cheltuielilor;

c) sa colaboreze cu Ministerul Finantelor la stabilirea cadrului analizei cheltuielilor publice;

d) sa duca la indeplinire masurile cuprinse in rapoartele aprobate de Guvern.

Art. 32: Limitele de cheltuieli

Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Art. 33: Scrisoarea-cadru

(1) Ministrul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 1 august a fiecarui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

(2) Limitele de cheltuieli aprobate si stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza sau in cazul modificarii ulterioare a legislatiei din domeniu, in functie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului.

Art. 34: Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an, sa depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli si estimarile pentru urmatorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.

(2) Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat .

(3) Autoritatile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat .

(4) In situatia in care ordonatorii principali de credite nu isi aliniaza propunerea de buget la strategia fiscal-bugetara si metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finantelor Publice va proceda in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.

(5) Proiectele de buget si anexele la acesta, refacute, se depun la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.

Art. 35: Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament/Raportul anual la buget

(1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectura, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.

(2) Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice in contextul carora au fost elaborate proiectele de buget, precum si strategia Guvernului in domeniul investitiilor publice.

(3) Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetara a Guvernului, precum si alte informatii relevante in domeniu .

(31) Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza, definitiveaza proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite si al bugetului propriu si proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.

(4) Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la alin. (31) , acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai tarziu pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.

Art. 351: Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament in anii in care se organizeaza alegeri generale parlamentare in ultimele 3 luni ale anului

In cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, calendarul este urmatorul:

a) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor pe anul urmator, pe care le depune la Guvern in termen de 15 zile de la investirea noului Guvern, conform art. 103 din Constitutia Romaniei, republicata;

b) dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la art. 35 alin. (1) , acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tarziu in 20 de zile de la investire, fara a depasi data de 31 decembrie a anului in curs.

Art. 36: Aprobarea bugetului de catre Parlament

(1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni anuale si multianuale.

(2) Creditele bugetare si creditele de angajament estimate pentru urmatorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.

(3) Estimarile pentru urmatorii 3 ani reprezinta informatii privind necesarul de finantare pe termen mediu si nu vor face obiectul autorizarii pentru anii bugetari respectivi.

*) Aplicarea prevederilor art. 36 referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 37: Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de catre Parlament

(1) Daca legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, Guvernul indeplineste sarcinile prevazute in bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii principali de credite, sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010