din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2835 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008

Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008

  Publicat: 16 Mar 2009       3146 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 15/01/2009

(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni:
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banca Nationala a Romaniei

Avand in vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 405 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in temeiul art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului si al art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.

Art. I
Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul I, punctul 30, la punctul 1662 se introduc trei noi alineate cu urmatorul cuprins:
"Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia ca la receptionarea cecurilor sa stabileasca starea instrumentelor, in raport cu cerintele specifice aplicarii procedurii de trunchiere.
In situatia in care la receptionarea cecurilor se constata ca acestea prezinta motive pentru a fi refuzate tehnic in procedura de prelucrare electronica, respectiv alterari, indoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe aceste instrumente, institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie sa consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de catre acestea si clientii beneficiari ai sumelor inscrise pe respectivele cecuri si sa informeze clientii cu privire la modalitatile alternative de procesare si costurile aferente acestora, precum si cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest si de regres, in cazul in care acestia aleg o modalitate alternativa de procesare.
In situatia in care data receptionarii cecului este foarte apropiata de data-limita de prezentare la plata si, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depasi termenul in care beneficiarul ar putea sa dreseze protestul si regresul ca urmare a unui eventual refuz la plata din partea platitorului, la momentul receptionarii instrumentului institutia de credit a beneficiarului trebuie sa obtina acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plata a respectivului instrument ."
2. La articolul I, punctul 30, la punctul 1669 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"In cazul cecurilor receptionate care indeplinesc conditiile specifice aplicarii procedurii de trunchiere, institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia sa aplice trunchierea instrumentelor respective, institutiile de credit platitoare fiind singurele in masura sa refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevazute la pct. 1662 alin. 3, refuzul trebuind sa fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plati."
3. La articolul III, dupa punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 21-24, cu urmatorul cuprins:
"21. Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia sa transmita spre plata cecurile receptionate de la clientii lor pana cel tarziu in ziua bancara urmatoare datei receptionarii respectivelor cecuri.
22. Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor inscrise pe cecuri au obligatia sa crediteze conturile clientilor lor cu sumele incasate in aceeasi zi bancara in care le-au fost creditate conturile sau, in cazul in care cecurile au fost refuzate la plata, sa comunice in acelasi termen clientilor lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz.
23. Pana la inchiderea casei de compensare pe suport hartie, situata in municipiul Bucuresti, operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hartie si al casei de compensare automata are obligatia sa raporteze saptamanal Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea saptamanii pentru care se raporteaza, situatia privind numarul cecurilor procesate in saptamana respectiva prin casa de compensatie pe suport hartie, cu indicarea numarului de cecuri emise in baza Normei tehnice nr. 4/2008 privind cecul, individual pentru fiecare institutie de credit beneficiara.
In situatia in care din raportarile transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hartie si al casei de compensare automata se constata cazuri de recurgere repetata la procesarea unor instrumente in formatul prevazut de Norma tehnica nr. 4/2008 privind cecul prin intermediul casei de compensare pe suport hartie, Banca Nationala a Romaniei poate solicita institutiilor de credit in cauza justificarea cauzelor care au condus la optarea pentru aceasta modalitate de procesare.
24. Pentru nerespectarea de catre institutiile de credit a prevederilor prezentei norme, Banca Nationala a Romaniei poate sa aplice sanctiunile prevazute la art. 408 titlul VI cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga orice alte dispozitii contrare.


Afişează Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    File cec    Legea 59/1934    Legea 227/2007

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Emiterea unui bilet la ordin fara ca in cont sa existe disponibil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala, Decizia penala nr. 468 din 05.03.2012

Inselaciune cu fila CEC. Lipsa disponibilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta penala nr. 523 din data 08.03.2011

Respingere cerere de incuviintare a executarii silite
Pronuntaţă de: Judecatoria Ploiesti - Decizie din data 03.05.2010

Titlu executoriu. Procedura necontentcioasa
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Decizie nr. 3 din data 21.01.2011

Incident de plata. Introducerea in circuitul bancar a unui CEC fara acoperire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1327 din 9 martie 2012

Contract de comision. Deschiderea procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures - Comercial - Sentinta comerciala nr. 1475 din data 25.10.2007

Infractiunea de inselaciune. Recidiva postcondamnatorie
Pronuntaţă de: Judecatoria Gheorgheni - Sentinta penala nr. 94 din data 30.03.2009

Opozitie executare silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Tecuci - Sentinta civila nr, 86 din data 12.01.2011

Dubiu rezonabil. Achitare. Inselaciune prin file CEC
Pronuntaţă de: Curtea de apel PLOIESTI, Decizia Nr. 1086 din 29 octombrie 2010Articole Juridice

Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro