din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Inselaciune cu fila CEC. Lipsa disponibilului

Inselaciune cu fila CEC. Lipsa disponibilului

  Publicat: 20 Nov 2012       5657 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Legea asupra cecului
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prin sentinta penala nr.176 din 19 mai 2010 pronuntata de Judecatoria Alexandria, a fost condamnat inculpatul M.S in baza art.84 pct. 2 din Legea 59/1934 la pedeapsa inchisorii de 6 luni si, in baza art. 84 pct. 3 din aceeasi lege, la pedeapsa inchisorii de 6 luni.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(urmarea imediata). Este unul din elementele laturii obiective ale infractiunii si consta in rezultatul sau in schimbarea pe care o produce in lumea exterioara actiune sau inactiunea.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane


In baza art. 33-34 Cod penal au fost contopite cele doua pedepse aplicate, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta.


S-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal, in conditiile art.71 Cod penal.


In baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate pe un termen de incercare de 2 ani si 6 luni.


S-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor la art. 83 Cod penal.


In temeiul art.71 al.5 Cod penal s-a dispus suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.


S-a respins ca inadmisibila actiunea civila formulata de partea civila P.I.V. In baza art. 193 Cod pr.penala a fost obligat inculpatul sa plateasca partii vatamate P.I.V. suma de 190 lei reprezentand cheltuieli de judecata si, in baza art. 191 Cod pr.penala, a fost obligat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat .


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut, in fapt, ca, in luna februarie 2008, inculpatul, in calitate de reprezentant al SC Romden Impex SRL Alexandria, a emis fila CEC BF 302 nr.00413401, semnata si stampilata fara sa fie completata la celelalte rubrici si care, fiind introdusa la banca, a fost refuzata la plata pe motivul lipsei disponibilului, faptele inculpatului constituind infractiuni conform art.84 pct. 2 si art. 84 pct. 3 din Legea 59/1934.


Cat priveste actiunea civila formulata de partea civila P.I.V., de obligare a inculpatului la plata despagubirilor in suma de 40.888 lei, echivalentul a 10.000 euro imprumutati, cheltuieli de deplasare si daune morale de 10.000 lei, instanta de fond, in raport de decizia nr. 43/2008 a I.C.C.J., conform careia instanta investita cu judecarea infractiunilor prevazute de art. 84 din Leg. 59/1934 nu solutioneaza actiunea civila alaturata actiunii penale, a apreciat-o ca fiind inadmisibila.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel in termen legal partea civila P.I.V., criticand-o atat sub aspectul laturii penale, aratand ca s-a facut o gresita individualizare a pedepselor aplicate inculpatului, cat si sub aspectul laturii civile, sens in care a aratat ca faptele pentru care inculpatul a fost condamnat in prima instanta au fost producatoare de prejudicii si acesta nu a depus nici o diligenta pentru acoperirea daunelor.


Prin decizia penala nr.155/A din 26 octombrie 2010 pronuntata de Tribunalul Teleorman Sectia penala a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de parte civila P.I.V., cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare catre stat in suma de 300 lei.


Pentru a decide astfel, Tribunalul a constatat ca instanta de fond, fata de probatoriul administrat, a facut o apreciere corecta a situatiei de fapt si a dat o incadrare juridica corespunzatoare faptelor comise in cursul lunii februarie 2008, de catre inculpat, constand in emiterea filei CEC BF 302 nr. 00413401, semnata si stampilata, fara a fi completate si celelalte rubrici, si care, introdusa in banca la plata a fost refuzata pe motiv de lipsa disponibil .


De asemenea, tribunalul a apreciat ca, la individualizarea judiciara a pedepselor, prima instanta a facut o aplicare judicioasa a prevederilor art.72 Cod penal, aratand ca pedepsele de cate 6 luni inchisoare si aplicarea prevederilor art.81 Cod penal corespund scopului pedepsei, ca mijloc de constrangere si reeducare a inculpatului.


Instanta de apel a admis ca nu sunt motive de reformare a hotararii primei instante nici sub aspectul solutionarii actiunii civile - avand in vedere dispozitiile obligatorii ale deciziei nr.43/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in M.O., partea I nr.372/03.06.2009 data in recurs in interesul legii si prin care s-a decis ca instanta penala investita cu judecarea infractiunilor prevazute de art.84 din Legea 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, nu va solutiona actiunea civila alaturata actiunii penale.


Tribunalul a mai aratat ca apelantul isi poate recupera suma mentionata in fila CEC BF 302 nr. 00413401, care constituie titlu executoriu (chiar si in situatia in care acesta s-a emis cu nerespectarea conditiilor cerute de lege), prin punerea acestuia in executare silita.


Impotriva ambelor hotarari a formulat recurs partea civila P.I.V. criticand solutiile adoptate, atat pe latura penala cat si pe latura civila. Sub aspectul gresitei incadrari juridice data faptei retinute in sarcina inculpatului, a aratat ca, in cauza, sunt incidente dispozitiile art.215 alin.4 Cod penal, iar nu cele ale art.84 din Legea nr.58/1934, intrucat inculpatul nu a adus la cunostinta partii civile - in calitate de beneficiar - ca nu exista provizia sau acoperirea necesara pentru valorificarea cecului.


Examinand cauza prin prisma motivelor de casare invocate, precum si din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art.3859 alin.3 Cod pr.penala, Curtea constata ca recursul este nefondat.


Potrivit art.385/9 pct.17 C.p.p., hotararile sunt supuse casarii cand faptei savarsite i s-a dat o gresita incadrare juridica.


Curtea constata ca, in urma administrarii si analizei intregului material probator existent la dosarul cauzei, ambele instante de fond au stabilit in mod corect situatia de fapt dedusa judecatii si au dat o justa incadrare juridica faptei retinute in sarcina inculpatului.


Astfel, potrivit art.84 alin.1 pct.2 din Legea 59/1934 constituie infractiune fapta de a emite un cec fara a avea la tras disponibil suficient, precum si fapta de a dispune altfel, in total sau in parte, de disponibilul avut dupa ce cecul a fost tras si mai inainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare.


Totodata, constituie infractiune, potrivit art.84 alin.1 pct.3 din aceeasi lege, fapta de a emite un cec cu data falsa sau caruia ii lipseste unul din elementele esentiale cerute de alineatul 1(denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu), alineatul 2 (ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani), alineatul 3 (numele celui care trebuie sa plateasca -tras), alineatul 5 (aratarea datei si a locului emiterii) ale art. 1 si art. 11 (referitor la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca semnatura tragatorului).


Intr-adevar, fapta inculpatului M.S. de a inmana fila cec BF 302 nr.00413401- pe care a aplicat numai semnatura si stampila SC ROMDEN IMPEX SRL, instrument de plata care a fost refuzat la plata la data de 03.11.2008, pentru lipsa disponibil, constituie concurs de infractiuni intre infractiunile prev. de art.84 alin.1 pct.2 si prev. de art.84 alin.1 pct.3 din Legea 59/1934 deoarece la tras nu a existat disponibil suficient pentru onorarea platii, si totodata, la momentul emiterii, cecul nu a fost completat cu mentiunile privind data si locul emiterii.


Curtea considera ca fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prin cec, prev. de art.215 alin.4 C.p., intrucat cecul BF 302 nr.00413401 a fost dat cu titlu de garantie pentru imprumutul pe care inculpatul il avea de restituit partii vatamate. Sub acest aspect declaratia inculpatului se coroboreaza cu declaratia martorului D.M. (sustinuta inclusiv in fata instantei de judecata), care a perceput nemijlocit circumstantele in care inculpatul a primit banii cu imprumut de la partea vatamata, cat si pe cele ale emiterii cecului.


Imprejurarea ca cecul a fost dat cu titlu de garantie rezulta si din faptul ca suma consemnata pe cec a avut drept izvor imprumutul pe care inculpatul l-a primit in nume personal, in calitate de persoana fizica, de la partea vatamata, iar nu in numele si pentru SC ROMDEN IMPEX SRL (a carei stampila a fost aplicata pe cec), aceasta situatie fiind confirmata chiar si de partea vatamata prin declaratiile date . Ca urmare, plata pe care tragatorul SC ROMDEN IMPEX SRL, persoana juridica, o avea de facut catre beneficiarul - P.I.V., asa cum rezulta din fila cec, nu are la baza, in realitate, vreo relatie de afaceri (sau de alta natura) intre tragator si beneficiar, fapt care confirma titlul de garantie, cu care s-a emis cecul.


In materie penala, normele care reglementeaza relatia juridica intre persoana fizica ce semneaza cecul si societatea comerciala pentru care s-a indeplinit actul de dispozitie, respectiv efectuarea platii de catre tras, sunt specifice raportului inculpat - parte responsabila civilmente, astfel ca in caz de neplata, societatea comerciala raspunde solidar cu inculpatul.


Pentru aceleasi motive nu se poate admite nici ca cecul a fost emis in alb.


Fata de toate cele invederate, Curtea considera ca, la momentul emiterii, cecul nu a fost privit ca instrument de plata, ci ca o garantie, astfel ca lipseste elementul constitutiv al inducerii in eroare, cerut prin art. 215 alin. 1 din Codul penal, fapta constituind infractiunile prevazute de art. 84 alin. 1 pct. 2 si art.84 alin.1 pct.3 din Legea nr. 59/1934, iar nu infractiunea de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. 4 din Codul penal.


Infractiunile prevazute de art.84 alin.1 pct.2 si art.84 alin.1 pct.3 din Legea 59/1934 sunt infractiuni de pericol si nu infractiuni al caror rezultat sa-l reprezinte o vatamare materiala. La infractiunile formale, rezultatul consta dintr-o stare contrara celei existente anterior, stare de pericol sub imperiul careia valoarea sociala ocrotita de lege este amenintata prin comiterea faptei incriminate, iar relatiile create in jurul si datorita acestei valori nu se pot desfasura normal, rezultatul faptei nefiind materializat in schimbari determinate si cuantificabile.


In speta, nu sunt intrunite conditiile raspunderi civile delictuale, deoarece nu exista legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului - ce constituie infractiunile prevazute de Legea nr. 59/1934, si prejudiciu, care isi are izvorul in contractul incheiat de parti.


Din acest motiv, raspunderea civila a inculpatului nu poate fi angajata in conditiile art.14 si urm. Cod pr.penala, respectiv art.998, art.999 Cod civil, deoarece paguba creata isi are cauza in neexecutarea obligatiilor asumate printr-un contract . Deci, repararea pagubei nu se poate face pe calea unei actiuni civile alaturata actiunii penale, ci pe calea unei actiuni civile separate, in temeiul raspunderii contractuale.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta penala nr. 523 din data 08.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Alexandria    Executare silita    Raspundere civila delictuala    Raspundere civila contractuala    Titlu executoriu    Beneficiar    Titlu de garantie    Legea 59/1934    Pedeapsa rezultanta    Contopire pedepse    Termen de incercare    Suspendare conditionata executare pedeapsa    Daune morale    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Individualizare pedepse    Tribunalul Teleorman    Fila CEC
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu