din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1613 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

  Publicat: 28 Dec 2011       36477 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA nr. 30/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 627, din 2 septembrie 2011

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv;
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Termen din limba germana
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.

76. La titlul VII ``Accize si alte taxe speciale``, dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI ``Contraventii si sanctiuni``, cuprinzand articolele 221^3-221^5, cu urmatorul cuprins:
``CAPITOLUL VI

Contraventii si sanctiuni

Art. 221^3.

Contraventii si sanctiuni

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a situatiilor de raportare reglementate in prezentul titlu;

b) neanuntarea autoritatii competente in termenul legal, potrivit prezentului titlu, despre modificarile aduse datelor initiale avute in vedere la eliberarea autorizatiei;

c) schimbarea destinatiei produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize cu nerespectarea conditiilor prevazute de lege;

d) refuzul operatorilor economici de a prelua si de a distruge cantitatile confiscate de tutun prelucrat, in conditiile prevazute in prezentul titlu;

e) nerestituirea in vederea distrugerii a marcajelor neutilizate in termenul prevazut in prezentul titlu unitatii specializate pentru tiparirea acestora;

f) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 206 ^26 alin. (1) lit. f) si i).

(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii:

a) detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu prezentul titlu;

b) detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 296^1 alin. (1) lit. l) din titlul IX^1;

c) practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune;

d) neinscrierea distincta in facturi si in avize de insotire a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna, in cazurile prevazute in prezentul titlu;

e) neutilizarea documentelor fiscale prevazute in prezentul titlu;

f) neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor intre operatorii economici platitori de accize si operatorii economici cumparatori de produse accizabile, ca persoane juridice ce desfasoara operatiuni cu produse accizabile, cu exceptiile prevazute in prezentul titlu;

g) amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei alcoolice pentru alcool etilic si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in prezentul titlu;

h) nesesizarea autoritatii competente in cazul deteriorarii sigiliilor aplicate de catre aceasta;

i) transportul de produse accizabile in regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, dupa caz, de un alt document utilizat pentru acest regim prevazut in prezentul titlu ori cu nerespectarea procedurii in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie;

j) primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerintelor prevazute in prezentul titlu;

k) comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volum;

l) fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic;

m) denaturarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice cu nerespectarea conditiilor si procedurilor prevazute in prezentul titlu;

n) comercializarea in vrac, pe piata nationala, a alcoolului sanitar;

o) circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in prezentul titlu;

p) nerespectarea procedurii privind sigilarea si desigilarea instalatiilor de fabricatie a alcoolului si distilatelor, prevazuta in prezentul titlu;

q) vanzarea tigaretelor de catre orice persoana la un pret ce depaseste pretul de vanzare cu amanuntul declarat;

r) vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi de vanzare cu amanuntul;

s) desfasurarea activitatilor de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat cu nerespectarea obligatiilor si conditiilor prevazute in prezentul titlu;

s) desfasurarea activitatilor de comercializare in sistem angro si/sau en dA�tail a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - cu nerespectarea obligatiilor prevazute in acest sens in prezentul titlu;

t) comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor produse energetice decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor, petrolului lampant, precum si a biocombustibililor, care corespund standardelor nationale de calitate;

t) valorificarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal pentru care autorizatia a fost revocata sau anulata, fara notificarea autoritatii competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de stat;

u) vanzarea cu amanuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute de lege;

v) achizitionarea produselor accizabile de la persoane care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat, respectiv comercializare in sistem angro a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - si care nu respecta conditiile sau obligatiile prevazute la art. 206 ^69 alin. (2) si (4) din prezentul titlu, dupa caz;

w) detinerea in scopuri comerciale, cu neindeplinirea cerintelor prevazute in prezentul titlu, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un alt stat membru.

(3) Contraventiile prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si cu:

a) confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare, in cazurile prevazute la lit. a), b), c), e), i), j), k), l), m), n), o), r), s), s), t), t), u) si w);

b) confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazul prevazut la lit. i);

c) suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en dA�tail, pentru situatiile prevazute la lit. b), s), s) si t);

d) oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor, pentru situatiile prevazute la lit. h), n), o) si p).

(4) Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d) si alin. (2) lit. g), h), m), n), o) si p).

(5) Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si f), precum si la alin. (2) lit. u).
Art. 221^4.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

(1) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit art. 221^3 se fac de organele competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, cu exceptia sanctiunilor privind suspendarea sau revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat ori importator autorizat, care se dispune de autoritatea competenta, la propunerea organului de control .

(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la 221^3 se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 221^3, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Afişează OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul fiscal 2012    OG 30/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim