din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1040 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 09 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 09 mai 2017

  Publicat: 09 May 2017       1625 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 335, 336, 337, 338 si 339 din data de 09.05.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

M. Of. Partea I nr. 335 din 09 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 117 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 276 din 27-Aprilie-2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 si transmiterea unei parti din acesta si a imobilului 687, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 279 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii si descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale ``Administratia Porturilor Dunarii Maritime`` - S.A. Galati, din Portul Braila, Portul Comercial Galati, Portul Docuri Galati si Portul Bazinul Nou Galati, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 280 din 27-Aprilie-2017 privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea in administrare a unei parti din acest imobil Complexului Sportiv National ``Lia Manoliu``, institutie din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 643 din 02-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


MINISTERUL ENERGIEI


Ordin Nr. 56 din 29-Martie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 517 din 10-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


M. Of. Partea I nr. 336 din 09 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 257 din 27-Aprilie-2017 pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinte nr. 14, sc. A si B, din calea Marasesti, orasul Jimbolia, judetul Timis, construit prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aflat in administrarea Consiliului Local al Orasului Jimbolia, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vanzarea locuintelor


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 640 din 28-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice


M. Of. Partea I nr. 337 din 09 mai 2017


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 34 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 35 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii COM (2016)950


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 273 din 27-Aprilie-2017 pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 274 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii la un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 426 din 19-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Mischii, judetul Dolj


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 459 din 24-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea, innoirea si retragerea cardurilor de tahograf


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 636 din 27-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 551 din 13-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 34 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 35 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii COM (2016)950


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 273 din 27-Aprilie-2017 pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 274 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii la un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 426 din 19-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Mischii, judetul Dolj


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 459 din 24-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea, innoirea si retragerea cardurilor de tahograf


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 636 din 27-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 551 din 13-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


M. Of. Partea I nr. 338 din 09 mai 2017


Ministerul Apararii Nationale


Ordin Nr. M.38 din 03-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.84/2009


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 477 din 02-Mai-2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 520 din 05-Mai-2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora


M. Of. Partea I nr. 339 din 09 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 13 din 17-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 293 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale ``Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 294 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale ``Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 295 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ``C.F.R. - Marfa`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 296 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii ``Telecomunicatii C.F.R.`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 297 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului


Autoritatea Electorala Permanenta


Hotarare Nr. 18 din 05-Mai-2017 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene constituite la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017Citeşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 335 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 336 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 337 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 338 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 339 din 09.05.2017    Guvernul Romaniei    Curtea Constitutionala a Romaniei    Ministerul Finantelor Publice    Ministerul Energiei    Camera Deputatilor    Ministerul Apararii Nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 14509

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2318

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1374

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 1160

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 1147

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1825Articole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021