din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2246 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 15 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 15 mai 2017

  Publicat: 15 May 2017       1447 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 356, 357 si 358 din data de 15.05.2017, Partea I:

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Comune, orase, municipii si judete.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Confirmare intr-o anumita functie

M. Of. Partea I nr. 356 din 15 mai 2017


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 457 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 459 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 460 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 461 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 463 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 462 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 465 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 464 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 467 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 469 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 468 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 111 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative si ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 313 din 11-Mai-2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare durabila


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 409 din 10-Aprilie-2017 pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si a rectificarilor la acestea, precum si a rectificarilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva


Ministerul Afacerilor Externe


Ordin Nr. 600 din 21-Aprilie-2017 pentru aprobarea Licentei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul Romaniei de produse militare catre destinatari certificati, nr. LGTDC-RO-01


M. Of. Partea I nr. 357 din 15 mai 2017


Senatul Romaniei


HotarareNr. 51 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 52 din 09-Mai-2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 53 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 54 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 55 din 09-Mai-2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii - COM (2016) 950 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 56 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal si protectia acestora intr-o lume globalizata - COM 7 (2017) final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 57 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final


Guvernul Romaniei


HotarareNr. 307 din 05-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 235/2003


Guvernul Romaniei


HotarareNr. 308 din 05-Mai-2017 privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Focsani, judetul Vrancea, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Agentia Nationala pentru Resurse Minerale


OrdinNr. 102 din 28-Aprilie-2017 privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


OrdinNr. 406 din 15-Martie-2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediata/output si indicatori de impact, care sa fie utilizati de intreprinderile sociale/intreprinderile sociale de insertie in raportarile anuale


Ministerul Mediului


OrdinNr. 601 din 10-Aprilie-2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate de interes national Dealul Melcului (Firtus)


M. Of. Partea I nr. 358 din 15 mai 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 101 din 10-Mai-2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012


Protocol Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 131 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (16) si alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 456 din 10-Mai-2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 314 din 11-Mai-2017 pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 136 din 10-Mai-2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate


MINISTERUL ENERGIEI


Ordin Nr. 390 din 03-Mai-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 457 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritoriala Fantanele, judetul Prahova


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 458 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Baneasa, Branistea, Cuca, Fartanesti, Piscu, Tulucesti si Vladesti din judetul Galati


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 459 din 02-Mai-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate intr-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritoriala Lemnia, judetul Covasna


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 478 din 02-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016


Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene


Ordin Nr. 2940 din 09-Mai-2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea si operarea conductelor care transporta gazele naturale de la zacamintele situate in largul Marii Negre pana la conducta/conductele proiectelor de importanta nationala sau, dupa caz, pana la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse in planurile de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturaleCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 356 din 15.05.2017    Monitorul Oficial nr. 357 din 15.05.2017    Monitorul Oficial nr. 358 din 15.05.2017    Presedintele Romaniei    Guvernul Romaniei    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale    Ministerul Muncii si Justitiei Sociale    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 13919

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2227

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1333

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 1112

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 1103

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1772Articole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021