din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3150 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 30 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 30 mai 2017

  Publicat: 30 May 2017       1927 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 404, 405, 406 si 407 din data de 30.05.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(Fiduciary) Persoana fizica (de exemplu, administratorul unui cont de investitii) sau companie (de exemplu, o banca) careia i se incredinteaza spre administrare activele unui beneficiar.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.

M. Of. Partea I nr. 404 din 30 mai 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 117 din 26-Mai-2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 500 din 26-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 46 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 70 din 28-Februarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 102 din 07-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) si art. 348 din Codul de procedura penala


Primul-Ministru


Decizie Nr. 437 din 30-Mai-2017 privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale Anti-Doping


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 377 din 25-Mai-2017 privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei, in lei, la fondul fiduciar al Organizatiei Natiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegatiilor insulelor mici in curs de dezvoltare la Conferinta Organizatiei Natiunilor Unite la nivel inalt privind sprijinirea implementarii Obiectivului de dezvoltare durabila 14: conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si resurselor marine pentru dezvoltare durabila, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, in perioada 5-9 iunie 2017


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3904 din 17-Mai-2017 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare speciala a Universitatii ``Constantin Brancusi`` din Targu Jiu


M. Of. Partea I nr. 405 din 30 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 353 din 18-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 354 din 18-Mai-2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluarii


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 362 din 25-Mai-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de catre domnul Pop Claudiu Adrian


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 363 din 25-Mai-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de catre domnul Mihaiu Ioan


Ministerul Justitiei


Ordin Nr. 1288/C din 19-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor


M. Of. Partea I nr. 406 din 30 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 343 din 18-Mai-2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora


M. Of. Partea I nr. 407 din 30 mai 2017


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 41 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European si Consiliu - Cateva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 42 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Accelerarea inovarii in domeniul energiei curate - COM (2016) 763


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 43 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social si Economic European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Energie curata pentru toti europenii - COM (2016) 860 si la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 44 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de actiune reinnoit - COM (2017) 200, insotita de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnarilor in cadrul punerii in aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului - C (2017) 1600


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3885 din 10-Mai-2017 privind componenta Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continua pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 352 din 12-Mai-2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 14 din 15-Mai-2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informatii referitoare la pietele instrumentelor financiare derivate pe marfuri sau la pietele spot conexe in vederea definirii informatiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe marfuri


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 17 din 17-Mai-2017 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratoriCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 404 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 405 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 406 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 407 din 30.05.2017    Guvernul Romaniei    Ministerul Justitiei    Camera Deputatilor    Ministerul Educatiei Nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 13959

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2231

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1336

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 1115

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 1106

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1776Articole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021