din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 06 iunie 2017

Monitorul Oficial din data de 06 iunie 2017

  Publicat: 07 Jun 2017       1635 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 414, 415, 416 si 417 din data de 06.06.2017, Partea I:

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Puterile publice existente in stat.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Scrisoare comerciala care se difuzeaza la mai multi agenti economici.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

M. Of. Partea I nr. 414 din 06 iunie 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 365 din 25-Mai-2017 privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Regiei Autonome ``Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat``


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 373 din 25-Mai-2017 privind inscrierea unui imobil rezultat din investitii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Institutului National de Boli Infectioase ``Prof. Dr. Matei Bals``, unitate sanitara in subordinea Ministerului Sanatatii


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 374 din 25-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 384 din 31-Mai-2017 privind rechemarea unui consul general


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 385 din 31-Mai-2017 privind numirea unui consul general


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 386 din 31-Mai-2017 privind numirea unui consul general


Secretariatul de Stat pentru Culte


Ordin Nr. 24 din 25-Mai-2017 privind continutul, intocmirea si verificarea listelor originale cuprinzand adeziunile membrilor cetateni romani ai unei asociatii religioase ce solicita recunoasterea calitatii de cult, precum si procedura emiterii de catre Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoasterea calitatii de cult a unei asociatii religioase


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Ordin Nr. 37 din 25-Mai-2017 privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantitatilor de energie electrica produse in cogenerare de inalta eficienta in vederea certificarii prin garantii de origine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2015


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Ordin Nr. 38 din 25-Mai-2017 privind modificarea Contractului-cadru de vanzare/cumparare a energiei electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 2.667/2014


M. Of. Partea I nr. 415 din 06 iunie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 123 din 30-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 506 din 30-Mai-2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 124 din 30-Mai-2017 privind aprobarea participarii Romaniei ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor - initiat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 507 din 30-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea participarii Romaniei ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor - initiat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 125 din 30-Mai-2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 126 din 30-Mai-2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 508 din 30-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 195 din 23-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si (2) si art. 15 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 509 din 30-Mai-2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 239 din 06-Aprilie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^1 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura civila din 1865


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 382 din 31-Mai-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de catre domnul Bogdan Isabel


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 383 din 31-Mai-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de catre domnul Popica Eduard-Andrei


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 164 din 18-Mai-2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.1 ``Inovare`` din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 768 din 24-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale


M. Of. Partea I nr. 416 din 06 iunie 2017


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 45 din 30-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societatilor echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeana - COM (2016)682, Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) - COM (2016)683 si Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor - COM (2016)685


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 46 din 30-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 47 din 30-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor - Rolul valorificarii energetice a deseurilor in economia circulara COM (2017) 34


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 193 din 23-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Ordin Nr. 668 din 24-Mai-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


M. Of. Partea I nr. 417 din 06 iunie 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 330 din 18-Mai-2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 361 din 25-Mai-2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 387 din 31-Mai-2017 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia


Primul-Ministru


Decizie Nr. 442 din 06-Iunie-2017 pentru numirea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir in functia de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social


Primul-Ministru


Decizie Nr. 443 din 06-Iunie-2017 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului


Primul-Ministru


Rectificare Nr. 429 din 06-Iunie-2017 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 429/2017


Primul-Ministru


Decizie Nr. 444 din 06-Iunie-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Gabriela Angheloiu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului SanatatiiCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 414 din 06.06.2017    Monitorul Oficial nr. 415 din 06.06.2017    Monitorul Oficial nr. 416 din 06.06.2017    Monitorul Oficial nr. 417 din 06.06.2017    Parlamentul Romaniei    Primul-Ministru    Camera Deputatilor    Secretariatul de Stat pentru Culte

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 12886

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2115

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1275

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 1046

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 1053

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1703Articole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021