din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectul de acord privind crearea unui Tribunal pentru Brevete Europene si Comunitare nu este compatibil cu dreptul Uniunii Europene

Proiectul de acord privind crearea unui Tribunal pentru Brevete Europene si Comunitare nu este compatibil cu dreptul Uniunii Europene

  Publicat: 08 Mar 2011       3279 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consiliul Uniunii Europene a elaborat un proiect de acord international care ar urma sa fie incheiate intre statele membre, Uniunea Europeana si statele terte membre ale Conventiei privind brevetele europene [1] prin care se urmareste crearea unei instante competente pentru solutionarea litigiilor in materia brevetelor europene si a viitoarelor brevete comunitare.

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Articolul 48 (fostul Articol N) al Tratatului UE constituie baza legala care permite convocarea unei conferinte a reprezentantilor guvernelor Statelor Membre, in scopul amendarii tratatelor. Articolul stipuleaza ca orice Stat Membru sau Comisia pot inainta Consiliului propuneri pentru asemenea amendamente.

Acest proiect de acord face parte din cadrul mai general al crearii unui sistem integrat pentru brevetul european si comunitar care ar fi eliberat de Oficiul European pentru Brevete. In prezent, desi procedura de eliberare a acestui titlu este unica, brevetul european se compune dintr-un ansamblu de brevete nationale, reglementat fiecare de dreptul intern al statelor pe care titularul le-a desemnat. In schimb, brevetul comunitar s-ar deosebi prin caracterul sau unitar si autonom si ar produce aceleasi efecte in intreaga Uniune. Nu ar putea fi eliberat, transmis, revocat sau declarat caduc decat pentru acest spatiu teritorial.
Proiectul de acord international instituie un Tribunal pentru Brevete Europene si Comunitare care ar fi compus dintr-un Tribunal de Prima Instanta, cuprinzand o divizie centrala si divizii locale si regionale, precum si dintr-o Curte de Apel, cu o grefa comuna.
In acest context, Consiliul s-a adresat Curtii de Justitie pentru a obtine avizul acesteia cu privire la compatibilitatea acordului preconizat cu dreptul Uniunii [2].
Curtea subliniaza, mai intai, ca potrivit acestui acord, Tribunalul pentru Brevete Europene si Comunitare este o institutie care se afla in afara cadrului institutional si jurisdictional al Uniunii. Tribunalul pentru Brevete este un organism care are personalitate juridica proprie in temeiul dreptului international. Proiectul de acord ii confera competente exclusive in ceea ce priveste un numar important de actiuni formulate de particulari in domeniul brevetelor, in special actiuni in contrafacere sau privind riscul de contrafacere a brevetelor, actiuni in revocare si anumite actiuni in despagubire . Sub acest aspect, instantele statelor membre sunt private de aceste competente si nu pastreaza, in consecinta, decat atributii care nu intra in competentele exclusive ale Tribunalului pentru Brevete Europene si Comunitare.
Curtea adauga ca aceasta instanta, in exercitarea functiei sale, are sarcina de a interpreta si de a aplica dreptul Uniunii. Curtea a statuat, desigur, ca un acord international care prevede crearea unei instante care are sarcina sa interpreteze dispozitiile acestui acord, nu este, in principiu, incompatibil cu dreptul Uniunii. De asemenea, Curtea a admis ca un acord international poate produce efecte cu privire la propriile competente daca cerintele esentiale privind mentinerea naturii acestora sunt indeplinite si daca, prin urmare, nu se aduce atingere autonomiei ordinii juridice a Uniunii. Totusi, spre deosebire de alte sisteme jurisdictionale internationale cu privire la care Curtea s-a pronuntat pana in prezent3, Tribunalul pentru Brevete Europene si Comunitare are sarcina de a interpreta si de a aplica nu numai acordul international preconizat, ci si dispozitii din dreptul Uniunii.
In plus, Curtea constata ca prin crearea acestei jurisdictii, instantele nationale ar fi private de posibilitatea sau, dupa caz, de obligatia de a sesiza Curtea cu trimiteri preliminare in domeniul brevetelor, avand in vedere ca proiectul de acord prevede un mecanism de trimitere preliminara care rezerva doar Tribunalului pentru Brevete Europene si Comunitare posibilitatea unei trimiteri preliminare, lipsind instantele nationale de aceasta posibilitate.
Or, Curtea aminteste ca sistemul actual stabileste o cooperare directa intre Curte si instantele nationale, in cadrul careia acestea din urma participa indeaproape la corecta aplicare si la interpretarea uniforma a dreptului Uniunii, precum si la protectia drepturilor conferite de aceasta ordine juridica particularilor. Functiile atribuite instantelor nationale si, respectiv, Curtii sunt prin urmare esentiale pentru prezervarea naturii insesi a dreptului Uniunii.
In aceasta privinta, Curtea aminteste principiul conform caruia un stat membru este tinut sa repare prejudiciile cauzate particularilor prin incalcari ale dreptului Uniunii care ii sunt imputabile, indiferent care ar fi organul, inclusiv jurisdictional, apartinand statului respectiv care se afla la originea acestei incalcari. De asemenea, in cazul in care o incalcare a dreptului Uniunii este comisa de o instanta nationala, Curtea poate fi sesizata in scopul constatarii incalcarii obligatiilor in privinta statului membru in cauza.
Cu toate acestea, Curtea subliniaza ca o decizie pronuntata de Tribunalul pentru Brevete Europene si Comunitare care ar incalca dreptul Uniunii nu ar putea face obiectul unei proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor si nu ar putea atrage nici un fel de raspundere patrimoniala a unuia sau mai multor state membre.
In aceste conditii, Curtea considera ca prin faptul ca atribuie o competenta exclusiva de a solutiona un numar important de actiuni formulate de particulari in domeniul brevetului comunitar, precum si de a interpreta si de a aplica dreptul Uniunii in acest domeniu in favoarea unei instante internationale care se afla in afara cadrului institutional si jurisdictional al Uniunii, acordul preconizat ar priva instantele statelor membre de competentele privind interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii. Acordul ar avea de asemenea efecte cu privire la competenta Curtii de a raspunde, cu titlu preliminar, la intrebarile adresate de instantele nationale. Astfel, acordul ar denatura competentele pe care tratatele le confera institutiilor Uniunii si statelor membre si care sunt esentiale pentru prezervarea naturii insesi a dreptului Uniunii.

In consecinta, Curtea concluzioneaza ca acordul preconizat, prin care se creeaza un Tribunal pentru Brevete Europene si Comunitare, nu este compatibil cu dispozitiile dreptului Uniunii.MENTIUNE: Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obtine avizul Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozitiile tratatelor. In cazul unui aviz negativ al Curtii, acordul respectiv poate intra in vigoare numai dupa modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor .


3 Avizul 1/91 din 14 decembrie 1991 si Avizul 1/00 din 18 aprilie 2002.


1 Conventia privind brevetele europene, semnata la MA�nchen la 5 octombrie 1973, este un tratat la care sunt parti in prezent 38 de state, printre care toate statele membre ale Uniunii Europene (insa nu si Uniunea Europeana).2 In aceasta procedura au intervenit 21 de state membre.Citeşte mai multe despre:    Brevet de inventie    Comisia Europeana    Brevet european    Parlamentul European

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CJUE impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate
15 Dec 2023 | 307

Comisia Europeana: Liniile Directoare privind lucratorii sezonieri in contextul pandemiei COVID-19
23 Jul 2020 | 1382

Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
23 Mar 2020 | 1072

Romania va avea cel putin un hub de inovare digitala cu grad ridicat de specializare in inteligenta artificiala
20 Feb 2020 | 992

CE lanseaza o noua cerere de candidaturi pentru permisele de calatorie DiscoverEU
25 Nov 2019 | 1535

MFP a publicat, spre dezbatere publica, un proiect de lege pentru modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto
23 Sep 2019 | 1447Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov � Sentinta civila nr. 1425.25.06.2020

Anularea printr-o hotarare judecatoreasca a actului in baza caruia s-a facut plata. Prescriptie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 917 din 22 februarie 2013