din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2128 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 noiembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 noiembrie 2011

  Publicat: 24 Nov 2011       3336 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 24 noiembrie 2011

Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prevazuta in cap. II, t. VI, art. 260, alin. 2, C. pen., partea speciala, cauza de nepedepsire sau de reducere a pedepsei, in situatia in care martorul isi retrage marturia mincinoasa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Stabilirea caracterului penal al unei fapte,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1146 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ``Transgaz`` - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ``Transgaz`` - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1152 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind actualizarea valorii de inventar si darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile - constructii si terenuri, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ``Dealu Spirii`` al Municipiului Bucuresti, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de interes national ``Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Bucuresti-Ploiesti``
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. M.97 din 17 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru stabilirea conditiilor privind achizitiile de tehnica si echipament, in tara, in regim de urgenta, precum si de bunuri, lucrari si servicii, in afara teritoriului statului roman, necesare indeplinirii misiunilor si operatiilor de catre fortele armate
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 809 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobarii a doamnei Nedelea Mariana, persoana semnificativa/conducator executiv la Societatea Comerciala ``Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare`` - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 810 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind sanctionarea Societatii Comerciale ``Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare`` - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 811 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind aprobarea cererii de incetare a activitatii si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale ``OK Consulting Broker de Asigurare`` - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0834 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 812 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind sanctionarea Societatii Comerciale BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii
Monitorul Oficial nr. 0833 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1128 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ``Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D``, precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ``Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D``
Monitorul Oficial nr. 0833 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 2725 din 17 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.995/2011
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1124 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea stemei orasului Curtici, judetul AradMonitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1124 din 08 Noiembrie 2011
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTEROMEGA IFN - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1577 din 18 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2012, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 807 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 830 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 160 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala Antidoping
Ordin privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfasurarii activitatilor in salile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1185 din 11 Noiembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Stefan Voda, judetul Calarasi
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 860 din 01 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru aprobarea siglei Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile si a modelelor legitimatiei si insignei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 6281 din 10 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ``postliceal``, domeniul ``industrie alimentara``, calificarea profesionala ``tehnician controlul produselor agroalimentare`` si domeniul ``agricultura``, calificarea profesionala ``tehnician cadastru funciar - topograf``, limba de predare ``romana``, forma de invatamant ``zi`` din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara ``Vasile Adamachi`` din municipiul Iasi
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 2647 din 17 Octombrie 2011
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica ``B``, a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 2663 din 28 Octombrie 2011
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale MediasMonitorul Oficial nr. 0832 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 2662 din 28 Octombrie 2011
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin pentru acreditarea Muzeului de Arta Vizuala Galati
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1032 din 12 Octombrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea unor contraventii in domeniul aviatiei civile
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1118 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ``Refacere corp drum, refacere terasamente, consolidari maluri, refacere podete DN 2A km 141+500 - km 152+800``
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1119 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ``Consolidare sistem rutier, reconstructie pod, consolidari maluri, refacere podete DN 2A km 152+800 - km 162+500``
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1121 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ``Refacere sistem rutier cu asigurarea latimii corespunzatoare, consolidare maluri, refacere podete DN 2A km 124+000 - km 141+500``
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1122 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Cai Ferate ``C.F.R.`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 1123 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in municipiul Tulcea, judetul Tulcea, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Actul nr. 2689 din 10 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.450/2010Citeşte mai multe despre:    Legislatia    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1573

Soferii UBER au calitatea de salariati, ci nu de lucratori independenti
13 Sep 2021 | 1632

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 1177

13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
15 Jun 2021 | 1966

Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
27 Dec 2020 | 5052

Modificari aduse la Codul muncii si Legea pensiilor. Legi promulgate in data de 30 septembrie 2020
01 Oct 2020 | 2755Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenţă

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021