din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2175 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » SRL. Solicitare documente de gestiune primara

SRL. Solicitare documente de gestiune primara

  Publicat: 27 Nov 2012       3356 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea formulata la data de 16.11.2010, inregistrata sub nr. 55570/3/2010, reclamanta SC S. SRL a chemat in judecata parata SC K.I. SRL solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa ii permita accesul la actele societatii si sa predea catre reclamanta in copie urmatoarele acte: facturi emise de societatea parata din data de 01.12.2006 pana in prezent; contractele incheiate de parata privind vanzarea de marfuri; contractele si actele aditionale ale acestora, privind inchirierea spatiilor in care societatea parata isi desfasoara activitatea; bilanturile depuse la AFP la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009; situatia economico-patrimoniala a societatii parate, cu cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Prin sentinta comerciala nr. 7449/30.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, a fost admisa cererea formulata de SC S. SRL, in contradictoriu cu parata SC K.I. SRL si a fost obligata parata sa predea, in copie, catre reclamanta urmatoarele inscrisuri:- facturile emise de parata din 01.12.2006 pana la introducerea actiunii (15.11.2010);- contractele de vanzare marfuri incheiate de parata in aceiasi perioada;- contractele si actele aditionale privind inchirierea spatiilor in care parata isi desfasoara activitatea; - bilanturile depuse la AFP la 31.12.2007; 31.12.2008 si 31.12.2009 precum si situatia economica patrimoniala la 30.12.2009.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Reclamanta SC S. SRL este asociat al paratei, alaturi de SC N.T. SRL. In aceasta calitate, in datele de 4.07.2007, 19.06.2009, 19.11.2009 si 20.01.2010, i-a solicitat paratei sa ii puna la dispozitie contractele, comenzile, facturile, bilanturile si registrele contabile.
Din probele administrate, nu rezulta ca parata i-a pus la dispozitie reclamantei actele solicitate.
Parata este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata, reclamanta fiind asociat cu o participare la capitalul social de 49%.
In vederea exercitarii controlului asociatilor asupra societatii, partile au inserat in actul constitutiv dispozitiile art. 15, potrivit carora fiecare asociat are dreptul de a solicita administratorilor si de a primi situatii privind activitatea financiara, contabila si de gestiune a societatii, contacte, comenzi, facturi, bilanturi, balante, situatii financiare, situatia stocurilor, inventare, registre contabile si orice documente referitoare la activitatea societatii. Solicitarea se va face verbal sau in scris si va trebui sa fie indeplinita de administrator in maxim 24 de ore de la solicitare.
Asadar, partile contractului de societate au instituit un drept de control direct al asociatilor prin solicitarea si obtinerea documentelor de gestiune primara ale paratei. Potrivit dispozitiilor sus citate, oricare asociat are acces la aceste documente, chiar si numai in baza unei solicitari verbale.
In cauza, parata careia ii incumba sarcina probei faptului pozitiv - nu a dovedit ca a pus la dispozitia reclamantei actele solicitate, fiind astfel incalcat dreptul acesteia de control direct asupra gestiunii paratei.
Fata de aceasta imprejurarea, instanta de fond a constatat ca intemeiata cererea reclamantei.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel SC K.I. SRL, solicitand admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei atacate in sensul admiterii actiunii pentru urmatoarele considerente:
Intre S.C. N.T. S.R.L. si S.C. S. S.R.L.- Italia s-a incheiat Actul Constitutiv certificat sub nr. 35/20.11.2003, prin care cei doi asociati au hotarat infiintarea SC K.I. S.R.L. avand ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea ferestrelor.
Societatea a luat fiinta ca urmare a acordului de vointa al celor doi asociati tinand cont de puterea financiara a societatii S.C. N.T. S.R.L., societate care face parte din GRUP N., de experienta in domeniul ferestrelor a S.C. S. S.R.L.- Italia precum si de faptul ca GRUP N. detine o retea importanta de comercializare a produselor pentru amenajari imobiliare ( usi si accesorii de usi), astfel facilitand patrunderea pe piata din Romania sub un nume deja cunoscut, care detinea un portofoliu important de clienti .
Inca de la infiintare si pana la data sfarsitul anului 2006 S.C. S. S.R.L. - Italia, a condus si a gestionat intreaga activitate prin administrator M.C. si prin mandatar R.C. al S.C. S. S.R.L. in cadrul S.C. K.I. S.R.L.
Desi la finele anului 2006 madatarul S.C. S. S.R.L. - Italia, a hotarat sa renunte la mandatul acordat, celalalt reprezentant al acesteia a continuat sa faca parte din condunerea societatii inca o buna perioada de timp, respective pana la data de 22.10.2007.
Instanta de fond a considerat ca nu au fost puse la dispozitie documentele solicitate cu toate ca chiar in cadrul dezbaterilor l-au fost inmanate societatii reclamante un set complet de copii ale bilanturilor aferente anilor 2007, 2008, 2009 si copii ale rapoartelor de gestiune.
In ceea ce priveste solicitarea facturilor comerciale, a contractelor aferente desfasurarii activitatii si acestea au fost puse la dispozitia S.C. S. S.R.L. cu ocazia litigiilor initiate de aceasta prin care s-a incercat dizolvarea SC K.I. S.R.L.
De altfel, apelanta si actionarul majoritar, respective S.C. T. S.R.L. au tinut cu regulalitate Adunarile Generale ale Asociatilor, parcurgand intocmai procedura de convocare prevazuta de Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin comunicarea actelor ce urmau a se discuta in cadrul acestor adunari.
Inainte de convacarile ADUNARILOR GENERALE, - se intocmea ordinea de zi a adunarii si era pregatit si transmis intreg materialul ce urma a se dezbate pe ordinea de zi cu participarea tuturor persoanelor convocate in vederea, tinerii adunarii (asociati, administratori, cenzori).
Fata de aceasta imprejurare si cum documentele pe care le-a solicitat SC S. SRL au fost comunicate cu ocazia adunarilor generale de analiza si aprobare a bilantului, apelanta a solicitat admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei atacate in sensul respingerii actiunii.
Curtea, verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor invocate, a respins apelul ca nefondat.
Corect a obligat instanta de fond pe parata SC K.I. SRL la predarea actelor societatii catre reclamanta intrucat potrivit actului constitutiv fiecare asociat are dreptul de a solicita administratorilor situatiile privind activitatea financiara, contabila si de gestiune.
In cauza nu pot fi primite sustinerile apelantei intrucat din cuprinsul proceselor-verbale pe care le-a depus la dosarul de fond, (procese-verbale incheiate cu ocazia sedintelor adunarii generale) rezulta ca reclamantei intimate nu i s-a pus la dispozitie documentele solicitate, motiv pentru care aceasta a votat contra in toate hotararile AGA.
De altfel, reclamanta a notificat in repetate randuri societatea parata in sensul de a-i fi pus la dispozitie actele sus-citate, insa acestea au ramase fara nici un rezultat, motiv pentru care instanta de fond a admis actiunea, asa cum a fost formulata in temeiul articolelor 198 si 199 din Legea nr. 31/1990.
Potrivit textelor de lege mai sus-mentionate in cadrul societatii cu raspundere limitata, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, este indreptatit sa cerceteze registrul asociatilor si celelalte registre ale societatii si sa ia cunostinta de situatiile financiare anuale.
Fata de aceste imprejurari si avand in vedere calitatea intimatei de asociat al societatii apelante si dreptul acesteia de control asupra activitatii SC K.I. SRL, precum si refuzul acesteia de a-i preda actele spre verificare, Curtea in temeiul articolului 296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 479 din data 12.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    SRL    Asociat    Cenzor    Administrator    AGA    Adunarea Generala a Asociatilor    Societate cu Raspundere Limitata    Act constitutiv    Legea 31/1990    Mandat    Mandatar    Actionar majoritar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati