Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » O reglementare nationala poate stabili o limita temporala in privinta cumulului drepturilor la concediul anual platit neefectuat, dobandite intr-o perioada de incapacitate de munca

O reglementare nationala poate stabili o limita temporala in privinta cumulului drepturilor la concediul anual platit neefectuat, dobandite intr-o perioada de incapacitate de munca

  Publicat: 22 Nov 2011       3105 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Totusi, aceasta limita trebuie sa depaseasca in mod substantial perioada de referinta la care se raporteaza

Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Domnului Schulte, salariat al intreprinderii germane KHS AG din anul 1964, ii era aplicabila o conventie colectiva de munca potrivit careia dreptul la concediul anual platit este de 30 de zile pe an. Aceasta conventie permite acordarea unei indemnizatii pentru concediul anual platit neefectuat numai la incetarea raportului de munca si prevede stingerea dreptului la concediul anual platit neefectuat din cauze medicale pana la sfarsitul unei perioade de report de 15 luni de la expirarea perioadei de referinta (perioada de referinta fiind anul calendaristic).

In anul 2002, domnul Schulte a suferit un infarct in urma caruia a ramas cu un handicap grav si a fost declarat inapt de munca . El a primit o pensie ca urmare a invaliditatii sale totale pana in luna august 2008, data la care raportul de munca cu intreprinderea KHS a incetat.

In anul 2009, domnul Schulte a sesizat instantele germane pentru a obtine plata indemnizatiilor pentru concediul anual platit neefectuat in anii 2006, 2007 si 2008. Deoarece a fost in concediu medical in toate perioadele de referinta, acesta a fost lipsit de posibilitatea de a-si exercita dreptul la concediul anual platit.

Landesarbeitsgericht Hamm (tribunalul regional pentru litigiile de munca din Hamm, Germania), sesizat cu litigiul in apel, a aratat ca potrivit reglementarii germane si conventiei colective, dreptul la concediu pentru anul 2006 s-a pierdut ca urmare a expirarii perioadei de report. In aceste conditii, Landesarbeitsgericht Hamm ridica problema compatibilitatii cu Directiva privind organizarea timpului de lucru1 a unei reglementari nationale sau a practicilor nationale care prevad ca, in caz de incapacitate de munca, reportul drepturilor la concediul anual platit este limitat in timp .

Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea aminteste jurisprudenta sa2 potrivit careia dreptul fiecarui lucrator la concediul anual platit trebuie considerat un principiu de drept social al Uniunii de o importanta deosebita de la care nu se poate deroga si a carui punere in aplicare de catre autoritatile nationale competente poate fi efectuata numai in limitele prevazute in mod expres de dreptul Uniunii. Curtea subliniaza ca s-a pronuntat deja3 in sensul ca dreptul Uniunii nu se opune, totusi, unei reglementari nationale care implica pierderea dreptului la concediul anual la sfarsitul unei perioade de referinta sau al unei perioade de report, cu conditia ca lucratorul sa fi avut in mod efectiv posibilitatea de a-si exercita dreptul la concediu.

Curtea arata in continuare ca, in imprejurari specifice, precum cele din speta, un lucrator aflat in incapacitate de munca mai multe perioade de referinta consecutive ar fi indreptatit sa cumuleze, in mod nelimitat, toate drepturile la concediul anual platit dobandite in perioada in care a lipsit de la munca .

Or, un drept la un astfel de cumul nelimitat de drepturi la concediul anual platit, dobandite intr-o perioada de incapacitate de munca, nu ar mai raspunde finalitatii insesi a dreptului la concediul anual platit. Aceasta finalitate cuprinde doua aspecte in masura in care permite lucratorului sa se odihneasca dupa efectuarea muncii, cat si sa dispuna de o perioada de destindere si de recreere. Desi efectul pozitiv al concediului anual platit pentru securitatea si sanatatea lucratorului se realizeaza pe deplin daca acest concediu este efectuat in anul prevazut in acest scop, respectiv in anul in curs, aceasta perioada de odihna nu isi pierde importanta daca respectivul concediu este efectuat intr-o perioada ulterioara. Totusi, in masura in care reportul depaseste o anumita limita temporala, concediul anual este lipsit de efectul sau pozitiv pentru lucrator din perspectiva finalitatii sale de perioada de odihna, pastrandu-si numai finalitatea de perioada de destindere si de recreere.

In consecinta, tinand seama de insasi finalitatea dreptului la concediul anual platit, un lucrator aflat in incapacitate de munca mai multi ani consecutivi nu poate avea dreptul sa cumuleze in mod nelimitat drepturi la concediu anual platit dobandite in aceasta perioada .

In acest context, pentru a respecta dreptul la concediul anual platit, al carui obiectiv este protectia lucratorului, Curtea statueaza ca fiecare perioada de report trebuie sa tina seama de imprejurarile specifice in care se gaseste lucratorul aflat in incapacitate de munca mai multe perioade de referinta consecutive. Astfel, aceasta perioada trebuie sa garanteze lucratorului, printre altele, faptul ca poate sa dispuna, daca este necesar, de perioade de repaus care pot fi esalonate, planificate si disponibile pe termen mai lung. In plus, fiecare perioada de report trebuie sa depaseasca in mod substantial perioada de referinta pentru care este acordata.

Pe de alta parte, aceasta perioada trebuie sa protejeze de asemenea angajatorul impotriva riscului de cumul foarte mare de perioade de absenta a lucratorului si a dificultatilor pe care aceste absente le-ar putea implica pentru organizarea muncii.

Prin urmare, Curtea considera ca perioada de report, fiind in speta de 15 luni, poate fi calificata in mod rezonabil ca fiind o perioada ce nu incalca finalitatea dreptului la concediul anual in masura in care permite acestui drept sa isi mentina efectul pozitiv pentru lucrator in calitatea sa de perioada de odihna.

In consecinta, Curtea raspunde ca, in cazul unui lucrator aflat in incapacitate de munca mai multe perioade de referinta consecutive, dreptul Uniunii nu se opune unor dispozitii sau practici nationale, precum unele conventii colective, care limiteaza cumulul drepturilor la concediul anual platit prin instituirea unei perioade de report de 15 luni la expirarea careia dreptul se stinge.


Hotararea in cauza C-214/10 KHS AG/Winfried Schulte1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 3).
2 Hotararea Curtii din 26 iunie 2001, BECTU (C-173/99). A se vedea si CP 21/01.
3 Hotararea Curtii din 20 ianuarie 2009, Schultz-Hoff si altii (C-350/06). A se vedea si CP 04/09.

Citeşte mai multe despre:    Litigii de munca    Concediu    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Litigii de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Plata drepturilor salariale neacordate de catre angajator. Plata orelor de noapte si a sporului pentru activitatea desfasurata in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - SENTINtA CIVILa Nr. 4006 din 29 Octombrie 2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate peste programul de 4 ore/zi si a concediului de odihna
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL IASI - SENTINtA Nr. 907 din 22 Iulie 2020

Actiune in constatare incheiere contract de munca cu program normal de 8 ore/zi
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL IASI - SENTINtA CIVILa Nr. 143 din 05 Februarie 2020

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019