Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Termenul administrativ in Noul Cod de procedura civila

Termenul administrativ in Noul Cod de procedura civila

  Publicat: 08 Nov 2013       10908 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Noul cod de procedura civila stabileste o procedura administrativa detaliata de organizare a dosarelor, anterior judecarii cauzelor.
Astfel, sunt prevazute in mod clar etapele procedurii prealabile, atat in cazul judecatii in fond, cat si in cazul judecatii in calea de atac.

Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:

a) Procedura administrativa inaintea primei instante

Ulterior inregistrarii cererii de chemare in judecata formulate de reclamant, dosarul este repartizat in mod aleatoriu unui judecator (potrivit art. 199 alin. 2 C. proc. civ.), pentru verificarea indeplinirii cerintelor legale privitoare la cuprinsul cererii de chemare in judecata, numarul de exemplare si timbrarea cererii (art. 194-197 C. proc. civ.)
In vederea indeplinirii procedurii administrative, se vor acorda termene administrative.
Acestea nu reprezinta termene de judecata. Termenele administrative au in vedere etapele procedurale din faza prealabila judecatii.
In consecinta, partile nu vor fi citate. Nefiind vorba despre termene de judecata propriu-zise, nu are loc o sedinta de judecata si nu este necesara prezenta partilor.
In schimb partilor le vor fi trimise comunicarile prevazute de lege.
Astfel, daca cererea de chemare in judecata nu indeplineste cerintele prevazute de art. 194-197 C. proc. civ., completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza va proceda la comunicarea unei adrese privind lipsurile respectivei cereri.
Aceste lipsuri vor putea fi complinite in termen de 10 zile de la primirea comunicarii, sub sanctiunea anularii cererii.
Odata indeplinite conditiile prevazute de lege pentru validitatea cererii de chemare in judecata, judecatorul va dispune comunicarea acesteia catre parat, caruia i se va pune in vedere faptul ca are obligatia de a depune intampinare in termen de 25 de zile, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel.
Dupa ce paratul depune intampinare, aceasta este comunicata reclamantului, caruia ii revine obligatia sa depuna raspunsul la intampinare in termen de 10 zile de la comunicarea intampinarii.
Acest raspuns nu se va mai comunica paratului, ci va lua cunostinta despre el de la dosarul cauzei.
In termen de trei zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, sau de la data expirarii termenului in care paratul trebuia sa depuna intampinare, ori a termenului in care reclamantul trebuia sa depuna raspunsul la intampinare, judecatorul va fixa prin rezolutie primul termen de judecata, care nu va putea fi mai indepartat de 60 de zile de la data rezolutiei si va dispune citarea partilor.
In vederea unei bune evidentieri a dosarelor din punct de vedere statistic, in cadrul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti s-au infiintat complete administrative ce au acelasi numar ca si completele de sedinta publica.
Acestea au atributii in organizarea etapei prealabile a procesului civil.

b) Procedura administrativa inaintea instantei de control judiciar

La fel ca in cazul procedurii inaintea primei instante, si in cazul declararii apelului legiuitorul a prevazut o intreaga procedura prealabila judecarii caii de atac, ce presupune acordarea de termene administrative.
Astfel, potrivit art. 471 alin. 1 C. proc. civ., cererea de apel se depune la instanta a carei hotarare se ataca.
Cererea de apel trebuie sa indeplineasca aceleasi cerinte ca si cererea de chemare in judecata in ceea ce priveste numarul de exemplare.
Conform art. 471 alin. 3 C. proc. civ. atunci cand cererea de apel prezinta anumite lipsuri, presedintele instantei sau persoana desemnata sa primeasca cererea de apel va pune in vedere apelantului sa complineasca aceste lipsuri in cadrul termenului de apel. Daca intervalul ramas pana la expirarea termenului de apel nu este suficient, potrivit aprecierii presedintelui/persoanei desemnate, se va putea acorda un termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de apel pentru modificarea/completarea cererii.
Tot presedintele instantei care a pronuntat hotararea apelata va dispune comunicarea cererii de apel si a inscrisurilor aferente catre parat, ocazie cu care acestuia ii va fi pusa in vedere obligatia de a depune intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii cererii de apel.
De asemenea, intampinarea va fi comunicata apelantului, caruia ii revine obligatia de a depune raspuns la intampinare in cel mult 10 zile de la data comunicarii.
Raspunsul la intampinare nu se comunica, despre continutul acestuia paratul va lua cunostinta de la dosarul cauzei.
Ulterior acestei proceduri, dupa expirarea termenului de apel, respectiv a termenelor pentru depunerea intampinarii/ a raspunsului la intampinare, presedintele instantei care a pronuntat hotararea atacata sau persoana desemnata va proceda la inaintarea dosarului catre instanta de apel, impreuna cu cererile de apel, intampinarea, raspunsul la intampinare si dovezile de comunicare a acestor acte .
In ceea ce priveste declararea recursului, art. 490 C. proc. civ. stabileste aplicabilitatea expresa a dispozitiilor art. 471 referitoare la depunerea cererii de apel, cu diferenta ca in cazul recursului termenul pentru depunerea intampinarii este de 30 de zile de la data comunicarii cererii.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura
Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    Termen    Procedura    Apel    Recurs    Fond    Citare    ComunicareComentează: Termenul administrativ in Noul Cod de procedura civila
Alte Titluri

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea imediata a pedepsei dupa revocarea amanarii aplicarii pedepsei intre remediu si discriminare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

RIL Admis: Decizia nr. 5/2019 privind judecarea recursului in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 2.715/1/2018
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017