Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a transmiterii catre Facebook a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a transmiterii catre Facebook a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau

  Publicat: 16 Aug 2019       2149 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In schimb, acesta nu este, in principiu, operator in ceea ce priveste prelucrarea ulterioara a acestor date de catre Facebook singur


In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Fashion ID, intreprindere germana care comercializeaza online articole de moda, a inserat pe siteul sau internet butonul ``imi place`` al Facebook. Aceasta inserare pare sa fi avut drept consecinta faptul ca, atunci cand un vizitator consulta site-ul internet al Fashion ID, date cu caracter personal ale acestui vizitator sunt transmise catre Facebook Ireland. Se pare ca aceasta transmitere se realizeaza fara ca respectivul vizitator sa fie constient de ea si indiferent daca el este membru al retelei sociale Facebook sau daca a clicat pe butonul ``imi place``.


Verbraucherzentrale NRW, asociatie germana de utilitate publica pentru apararea intereselor consumatorilor, reproseaza societatii Fashion ID ca a transmis societatii Facebook Ireland date cu caracter personal apartinand vizitatorilor site-ului sau internet, pe de o parte, fara consimtamantul acestora din urma si, pe de alta parte, cu incalcarea obligatiilor de informare prevazute de dispozitiile referitoare la protectia datelor personale.


Sesizat cu litigiul, Oberlandesgericht DA¼sseldorf (Tribunalul Regional Superior din DA¼sseldorf, Germania) solicita Curtii sa interpreteze mai multe dispozitii ale vechii directive din 1995 privind protectia datelor1 (care ramane aplicabila acestei cauze si care a fost inlocuita de Regulamentul general din 2016 privind protectia datelor2 aplicabil de la 25 mai 2018).


In hotararea sa Curtea precizeaza, mai intai, ca vechea directiva privind protectia datelor nu se opune ca asociatiilor pentru apararea intereselor consumatorilor sa li se confere dreptul de a introduce actiuni in justitie impotriva autorului prezumat al unei atingeri aduse protectiei datelor cu caracter personal. Curtea arata ca noul regulament general privind protectia datelor prevede in prezent in mod expres o asemenea posibilitate.


Curtea constata in continuare ca Fashion ID pare sa nu poata fi considerata operator in privinta operatiunilor de prelucrare de date efectuate de Facebook Ireland dupa transmiterea lor catre aceasta din urma. Astfel, este exclus, la prima vedere, ca Fashion ID sa stabileasca scopurile si mijloacele acestor operatiuni .


In schimb, Fashion ID poate fi considerata operator impreuna cu Facebook Ireland in privinta operatiunilor de colectare si de dezvaluire prin transmitere catre Facebook Ireland a datelor in cauza, din moment ce se poate considera (sub rezerva verificarilor pe care urmeaza sa le efectueze Oberlandesgericht DA¼sseldorf) ca Fashion ID si Facebook Ireland le determina impreuna scopurile si mijloacele .


Se pare printre altele ca inserarea de catre Fashion ID a butonului ``imi place`` al Facebook pe siteul sau internet ii permite sa optimizeze publicitatea pentru produsele sale facandu-le mai vizibile pe reteaua sociala Facebook atunci cand un vizitator al site-ului sau internet clicheaza pe butonul respectiv. Tocmai pentru a putea beneficia de acest avantaj comercial, Fashion ID, prin inserarea unui asemenea buton pe site-ul sau internet, pare sa isi fi dat consimtamantul, cel putin implicit, pentru colectarea si dezvaluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau.


Astfel, aceste operatiuni de prelucrare par sa fie efectuate in interesul economic atat al Fashion ID, cat si al Facebook Ireland, pentru care posibilitatea de a dispune de aceste date in propriile scopuri comerciale constituie contrapartida avantajului oferit societatii Fashion ID. Curtea subliniaza ca administratorul unui site internet, cum este Fashion ID, in calitate de (co)operator in privinta anumitor operatiuni de prelucrare a datelor vizitatorilor site-ului sau, precum colectarea datelor si transmiterea lor catre Facebook Ireland, trebuie sa furnizeze, la momentul colectarii, anumite informatii acestor vizitatori, cum ar fi, de exemplu, identitatea sa si scopurile prelucrarii.


Curtea ofera de asemenea precizari in privinta a doua dintre cele sase cazuri de prelucrare legitima a datelor cu caracter personal, prevazute de directiva. Astfel, in ceea ce priveste cazul in care persoana vizata si-a dat consimtamantul, Curtea decide ca administratorul unui site internet, cum este Fashion ID, trebuie sa obtina acest consimtamant in prealabil (numai) pentru operatiunile in privinta carora este (co)operator, si anume colectarea si transmiterea datelor.


In ceea ce priveste cazurile in care prelucrarea de date este necesara pentru realizarea unui interes legitim, Curtea decide ca fiecare dintre persoanele care au calitatea de (co)operator in privinta prelucrarii, si anume administratorul site-ului internet si furnizorul modulului social, trebuie sa urmareasca, prin intermediul colectarii si al transmiterii datelor cu caracter personal, un interes legitim pentru ca aceste operatiuni sa fie justificate in privinta sa.


Hotararea in cauza C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV


1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Editie speciala, 13/vol. 17, p. 10).


2 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (JO 2016, L 119, p. 1).


3 Amintim ca, in Hotararea 5 iunie 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16; a se vedea si CP 81/18), Curtea a statuat ca administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are calitatea de operator impreuna cu Facebook in privinta prelucrarii datelor vizitatorilor paginii sale.

Citeşte mai multe despre:    Facebook    Protectia datelor    GDPR    Operator de date cu caracter personal    Cooperator    Consimtamant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Sanctionarea salariatului pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu. Masura legala si temeinica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2783 din 15.03.2016