Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”

  Publicat: 05 Jun 2021       9125 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Tesco Stores este un comerciant cu amanuntul care isi vinde produsele online si in magazine situate in Regatul Unit.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(CJCE) Curtea de Justitie este alcatuita din tot atatia judecatori cate state membre. In prezent sunt 25 de judecatori asistati de opt avocati generali care sunt numiti pe durata a sase ani cu acordul statelor membre. Curtea se poate reuni camere, in Marea Camera (treispezece judecatori) sau in plen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Raport juridic in cadrul caruia debitorul este tinut sa realizeze pentru creditor un anumit rezultat, de a preda un lucru, de a efectua un transport, de a livra anumite produse etc.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Exprima tendinta existenta in cazul tarilor cu productivitate mai mare in sectorul bunurilor comercializabile (T) comparativ cu sectorul bunurilor necomercializabile (NT) de a inregistra niveluri mai ridicate ale inflatiei si apreciere reala a monedei nationale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. II, t. VI, art. 260, alin. 2, C. pen., partea speciala, cauza de nepedepsire sau de reducere a pedepsei, in situatia in care martorul isi retrage marturia mincinoasa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.

Aceste magazine, avand o dimensiune variabila, numara aproximativ 250 000 de lucratori in total, care ocupa diferite tipuri de locuri de munca . Societatea mentionata dispune de asemenea de o retea de distributie cu aproximativ 11 000 de angajati, care ocupa diverse tipuri de locuri de munca .


Aproximativ 6 000 de angajati sau fosti angajati ai Tesco Stores, atat de sex feminin, cat si masculin, care lucreaza sau lucrau in cadrul magazinelor acestei societati, au chemat in justitie societatea respectiva in fata instantei de trimitere, Watford Employment Tribunal (Tribunalul pentru Litigii de Munca din Watford, Regatul Unit) incepand din luna februarie 2018, pentru motivul ca nu au beneficiat de egalitate de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin pentru o munca egala, cu incalcarea reglementarii nationale si a articolului 157 TFUE1 .


Aceasta instanta a suspendat judecarea cererilor formulate de lucratorii de sex masculin, apreciind ca solutionarea lor depindea de cea a cererilor reclamantelor din litigiul principal de sex feminin.


Or, acestea din urma arata ca munca lor si cea a lucratorilor de sex masculin angajati de Tesco Stores in centrele de distributie ale retelei sale au aceeasi valoare si ca au dreptul sa compare munca lor cu cea a lucratorilor respectivi, desi aceasta munca este efectuata in unitati diferite, in temeiul articolului 157 TFUE. Conform acestui articol, conditiile lor de munca si cele ale lucratorilor respectivi ar putea fi atribuite unei ``surse unice``, si anume Tesco Stores. Societatea mentionata considera, la randul sau, ca articolul 157 TFUE nu are efect direct in cadrul unor cereri intemeiate pe o munca de aceeasi valoare, astfel incat reclamantele din litigiul principal nu le pot invoca in fata instantei de trimitere.


In plus, aceasta contesta ca ar putea fi calificata drept ``sursa unica`` In ceea ce priveste articolul 157 TFUE, instanta de trimitere arata ca exista, in cadrul instantelor britanice, o incertitudine cu privire la efectul direct al acestui articol, care este legata in special de distinctia care a fost formulata de Curte intre discriminarile care pot fi constatate numai cu ajutorul criteriilor de identitate a muncii si de egalitate a remuneratiilor si cele care pot fi constatate numai in functie de dispozitii de aplicare mai explicite2 . Or, cererile in discutie in litigiul principal ar putea intra in aceasta a doua categorie, lipsita de efect direct.


In acest context, instanta de trimitere a sesizat Curtea . In hotararea sa, Curtea statueaza ca articolul 157 TFUE are efect direct in litigii intre particulari in care este invocata nerespectarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin pentru o ``munca de aceeasi valoare``, astfel cum este prevazuta la acest articol .


Aprecierea Curtii


Cu titlu introductiv, Curtea constata competenta sa, in temeiul articolului 86 din Acordul de retragere3 , de a raspunde la cererea de decizie preliminara, in pofida retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana.


Cu privire la fond, Curtea arata, mai intai, in ceea ce priveste modul de redactare a articolului 157 TFUE, ca acest articol impune, in mod clar si precis, o obligatie de rezultat si are un caracter imperativ atat in ceea ce priveste ``aceeasi munca``, cat si o ``munca de aceeasi valoare``. Ea aminteste in continuare ca, potrivit jurisprudentei sale constante, articolul 157 TFUE produce efecte directe prin crearea, in beneficiul particularilor, a unor drepturi pe care instantele nationale trebuie sa le protejeze, in special in cazul unor discriminari care izvorasc in mod direct din dispozitii legislative sau din conventii colective de munca, precum si in cazul in care munca este efectuata in cadrul aceleiasi unitati sau al aceluiasi serviciu, public sau privat. Curtea aminteste ca a precizat ca asemenea discriminari se numara printre cele care pot fi constatate numai cu ajutorul criteriilor de identitate a muncii si de egalitate a remunerarii furnizate la articolul 119 din Tratatul CEE si ca, intr-o asemenea situatie, instanta era in masura sa stabileasca toate elementele de fapt care ii permit sa aprecieze daca un lucrator de sex feminin primeste o remuneratie inferioara celei a unui lucrator de sex masculin care efectueaza aceeasi munca sau o munca de aceeasi valoare4 .


Astfel, reiese dintr-o jurisprudenta constanta ca, contrar celor sustinute de Tesco Stores, efectul direct al articolului 157 TFUE nu se limiteaza la situatiile in care lucratorii de sex diferit comparati efectueaza ``aceeasi munca``, ci include si situatiile de ``munca de aceeasi valoare``. In acest context, Curtea precizeaza ca problema daca lucratorii in cauza efectueaza ``aceeasi munca`` sau o ``munca de aceeasi valoare`` tine de o apreciere de fapt a instantei.


In plus, Curtea apreciaza ca obiectivul urmarit de articolul 157 TFUE, si anume eliminarea, pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare, a oricarei discriminari pe criterii de sex in ansamblul elementelor si al conditiilor de remunerare, confirma o astfel de interpretare. Curtea arata in aceasta privinta ca principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare, prevazut la articolul 157 TFUE, face parte dintre fundamentele Uniunii.


In sfarsit, Curtea subliniaza ca, atunci cand diferentele observate in conditiile de remunerare a lucratorilor care efectueaza aceeasi munca sau o munca de aceeasi valoare nu pot fi atribuite unei surse unice, nu exista o entitate care ar putea restabili egalitatea de tratament, astfel incat o asemenea situatie nu intra sub incidenta articolului 157 TFUE. In schimb, atunci cand astfel de conditii de remunerare pot fi atribuite unei surse unice, munca si remunerarea acestor lucratori pot fi comparate, chiar daca acestia din urma lucreaza in unitati diferite.


In consecinta, dispozitia mentionata poate fi invocata in fata instantelor nationale intr-un litigiu intemeiat pe o munca de aceeasi valoare realizata de lucratori de sex diferit care au acelasi angajator in unitati diferite ale acestui angajator, in cazul in care acesta constituie o astfel de sursa unica.


Hotararea in cauza C-624/19 Tesco Stores


1 Potrivit acestei dispozitii, ``[f]iecare stat membru asigura aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin, pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare``.


2 Instanta de trimitere se refera in aceasta privinta la punctul 18 din Hotararea din 8 aprilie 1976, Defrenne, 43/75.


3 A se vedea Decizia (UE) 2020/135 din 30 ianuarie 2020 referitoare la incheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA) (JO 2020, L 29, p. 1), prin care Consiliul Uniunii Europene a aprobat, in numele Uniunii Europene si al CEEA, acest acord, care a fost anexat la decizia mentionata (JO 2020, L 29, p. 7). Curtea arata ca din articolul 86 din acordul mentionat rezulta ca ea ramane competenta sa se pronunte cu titlu preliminar cu privire la cererile instantelor britanice prezentate inainte de sfarsitul perioadei de tranzitie, stabilit la 31 decembrie 2020, situatie care se regaseste in speta.


4 A se vedea in acest sens Hotararea din 8 aprilie 1976, Defrenne, 43/75, si Hotararea din 11 martie 1981, Lloyds Bank, 69/80, cu privire la articolul 119 din Tratatul CEE, devenit, dupa modificare, articolul 141 CE, el insusi devenit articolul 157 TFUE.

Citeşte mai multe despre:    egalitate de tratament    dialogurile mcp    codul muncii    avocat dreptul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Aplicarea sanctiunii disciplinare dupa incetarea raportului de munca. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 251/2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 88/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei