Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Procedura insolventei. Achitarea integrala a creantei pentru care creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii a formulat aceasta cerere

Procedura insolventei. Achitarea integrala a creantei pentru care creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii a formulat aceasta cerere

  Publicat: 30 Aug 2010       10181 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prin sentinta comerciala nr. 3141/C din 7 octombrie 2009, pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj, s-a dispus disjungerea petitului avand ca obiect instituire sechestru asigurator privind pe creditoarea SC R. SRL si pe debitorul M.D.I si s-a solutionat pe fond cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulata de catre creditoarea SC R. SRL.

Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Depasire a legalitatii,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Datoria persoanei creditate.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta capacitatea unei entitati de a-si onora datoriile pe termen scurt, prin detineri de active lichide (numerar, conturi la banci, investitii pe termen scurt, alte active foarte lichide).
Moment al procesului, care marcheaza terminarea discutiilor contradictorii ale partilor, intrucat constituie un moment de referinta
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

Astfel s-a respins, ca neintemeiata, contestatia formulata de debitoarea SC Z.T. SRL, impotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de SC R. SRL.S-a admis cererea formulata de creditoarea SC R. SRL impotriva debitoarei SC Z.T. SRL si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC Z.T. SRL.Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul sindic a retinut ca intre parti s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 110/30 noiembrie 2006 in temeiul caruia creditoarea, in calitate de vanzatoare, a vandut debitoarei cumparatoare diverse produse de natura petroliera, evidentiate in facturile emise in perioada februarie - iulie 2008. Pentru plata acestor facturi, debitoarea a emis la 12 septembrie 2008 un bilet la ordin, in valoare de 50172,72 lei, cu scadenta la 30 iunie 2009, refuzat pentru lipsa totala de disponibil in contul debitoarei la 13 iulie 2009. Data fiind natura cauzala a biletului la ordin, orice contestare a facturilor pentru plata carora a fost emis acest instrument devine inutila, biletul la ordin incorporand un drept de creanta autonom de dreptul de creanta rezultata din facturi. Mai mult, prin "angajamentul de plata" semnat si stampilat de administratorul debitoarei, debitoarea a recunoscut un debit de 93.442,68 lei care cuprinde si o parte din penalitatile de intarziere, superior valorii inscrise in biletul la ordin . Desi debitoarea s-a angajat sa plateasca aceasta suma in transe lunare de minim 10.000 lei, incepand cu luna iunie 2008, nici extrasul contului debitoarei si nici vreun alt act depus de debitoare la dosar nu fac dovada platii vreunei astfel de transe. Cat priveste extrasele din propria contabilitate a debitoarei, acestea nu au nicio valoare probatorie in favoarea afirmatiilor debitoarei, putand, cel mult, fi avute in vedere impotriva alegatiilor debitoarei, conform art. 1184 C. civ.Chiar daca, in absenta investirii cu formula executorie, biletul la ordin nu constituie titlu executoriu, verificarea sa se limiteaza la aspectele formale prevazute de art. 106 raportat la art. 2-19 din Legea nr. 58/1934, iar actul indeplineste toate aceste conditii . Oricum, biletul la ordin se coroboreaza cu actul recognitiv de datorie, ambele acte constatand creante certe, lichide si exigibile de mai mult de 30 de zile cu un cuantum superior valorii prag de 30.000 lei.Coroborand refuzul de plata constatat cu extrasul contului debitoarei, care atesta creditari si debitari de mica valoare, net inferioare si cu plata partiala a debitului in cuantum de 25.000 lei, efectuata dupa inchiderea dezbaterilor, prin ordinul de plata anexat cererii de redeschidere a dezbaterilor, judecatorul sindic concluzioneaza in sensul starii de insolventa a debitoarei, aceasta nefacand dovada capacitatii sale de a plati datoria scadenta de mai mult de 30 de zile catre creditoare.Cat priveste plata partiala de 25.000 lei ulterioara inchiderii dezbaterilor, aceasta nu poate conduce la respingerea cererii pentru neintrunirea valorii prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, deoarece potrivit acestei norme juridice valoarea prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului, neavand nicio semnificatie juridica o eventuala diminuare ulterioara a creantei, cu exceptia achitarii sale integrale. O eventuala interpretare contrara a acestor dispozitii legale ar conferi debitoarei posibilitatea de a plati oricand o suma care sa conduca creanta de care se prevaleaza creditoarea la o valoare imediat inferioara valorii prag, cu consecinta respingerii cererii introductive, aspect care ar constitui, desigur, un abuz de drept . In acelasi sens, judecatorul sindic a retinut ca nu este justificata repunerea pe rol a cauzei, in conditiile in care, asa cum s-a aratat mai sus, plata partiala a creantei este lipsita de semnificatie in plan juridic, motiv pentru care, in temeiul art. 1169 C. civ., a respins, ca neintemeiata.Judecatorul sindic a concluzionat in sensul realitatii starii de insolventa vadita a debitoarei in sensul art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, la dosar neexistand probe din care sa rezulte eventuale lichiditati ale debitoarei care sa acopere creanta invocata de creditoare, motiv pentru care, in temeiul art. 33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 1169 C. civ. si art. 129 alin. 1 C. proc. civ., a respins contestatia, ca neintemeiata.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs debitoarea S.C. Z.T. S.R.L., reprezentata prin M.D.I., in calitate de administrator special, solicitand admiterea acestuia, modificarea sentintei comerciale nr. 3141/C/2009, pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj, in sensul admiterii contestatiei formulate de debitoarea S.C. Z.T. S.R.L. si respingerii cererii creditoarei pentru deschiderea procedurii insolventei.In motivarea recursului arata ca prin cererea formulata de S.C. R. S.R.L., s-a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoare, pentru suma de 50.172,72 lei cu titlu de debit principal, la care se adauga suma datorata cu titlu de penalitati de intarziere conform contractului de vanzare-cumparare nr. 110/30.11.2006.Debitoarea a formulat contestatie prin care a sustinut ca nu exista o creanta certa, lichida si exigibila, care sa depaseasca valoarea prag prevazuta de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006.Sustine ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 304 pct. 9 si art. 312 din Codul de procedura civila pentru admiterea recursului si modificarea hotararii atacate, in sensul admiterii contestatiei si respingerii cererii de deschiderea procedurii insolventei. Nu exista o creanta certa, lichida si exigibila care sa depaseasca valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006.Din extrasul de cont anexat de creditoare la cererea de deschidere a insolventei rezulta ca la data de 30.06.2009 S.C. Z.T. S.R.L. figura in evidentele creditoarei cu suma de 50.172,72 lei. La data de 30.06.2009 creditoarea a completat biletul la ordin emis de S.C. Z.T. S.R.L. in data de 12.09.2008 cu suma de 50.172,72 lei, adica cu suma mentionata in extrasul de cont din data de 30.06.2009.Prin plata sumei de 25.000 lei, efectuata la data de 07.10.2009, debitul a ajuns la nivelul de 25.172,72 lei, adica cu 4827,28 lei mai mic decat valoarea prag de 30.000 lei stabilita la art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006. La acest nivel al creantei se impune admiterea contestatiei si respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.Creditoarea nu a mai livrat produse petroliere debitoarei dupa data de 30.06.2009, situatie in care prin plata efectuata la data de 07.10.2009 debitul a scazut sub valoarea prag prevazuta la art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006.S.C. R. S.R.L. a livrat societatii comerciale Z.T. S. R. L. produse petroliere in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 110/30.11.2006.Intre cantitatile de carburant inscrise in actele predate debitoarei si cantitatile inscrise in facturi au existat neconcordante, motiv pentru care, de mai multe ori a solicitat societatii comerciale R. S.R.L. sa prezinte dovezile alimentarii cu combustibil aferent debitului restant, desfasuratoarele cu specimenul de semnatura al persoanelor care au alimentat autovehiculele societatii si cantitatile aferente, dar aceasta nu a transmis informatiile solicitate. Chiar si in aceste conditii, a facut plata sumei de 25.000 lei si manifesta disponibilitate sa achite si alte sume in masura in care se dovedeste ca le datoreaza.Mai arata ca S.C. Z.T. S.R.L. nu este in stare de insolventa, in sensul definit de art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006. In cursul anului 2009, societatea si-a indeplinit obligatiile fata de alti furnizori de bunuri si/sau prestatori de servicii, a incasat sume de la alte societati comerciale, fapt probat cu inscrisurile anexate, precum si cu cele depuse la dosar.Considera ca refuzul justificat de a achita sumele pretinse de S.C. R. S.R.L. nu poate fi asimilat starii de insolventa. Din moment ce exista indoiala cu privire la cantitatile de produse petroliere livrate si suma datorata, nu se poate retine existenta unei creante certe, lichide si exigibile si nici a starii de insolventa. In aceste conditii, deschiderea procedurii insolventei pentru o datorie discutabila, a carei cuantum este in prezent inferioara valorii prag prevazute la art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 apare ca o masura drastica, cu efecte daunatoare nu numai pentru recurenta ci si pentru salariatii acesteia si bugetul statului.Deschiderea procedurii insolventei are efecte directe asupra beneficiarilor serviciilor contractate de catre S.C. Z.T. S.R.L., sens in care indica mai multe contracte in curs de derulare, anexate la recurs.Deschiderea procedurii insolventei determina diminuarea veniturilor la bugetul local si bugetele asigurarilor sociale, fiindca o societate in curs de lichidare ori radiata nu mai achita taxe si impozite, nu plateste salarii si cotele aferente.Sustine ca sunt indeplinite cerintele art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila pentru suspendarea executarii sentintei comerciale nr. 3141/C/2009, deoarece prin plata sumei de 25.000 lei, efectuata la data de 07.10.2009, debitul indicat de creditoare a scazut sub valoarea prag de 30.000 lei, S.C. Z.T. S.R.L. are in curs de executie numeroase contracte, acestea urmand a fi desfiintate ca urmare a deschiderii procedurii insolventei, acest lucru genereaza o multitudine de consecinte negative, atat in ce priveste posibilitatile de realizare a veniturilor necesare platii datoriilor fata de furnizori, bugetul statului si salariati, cat si asupra beneficiarilor serviciilor prestate de recurenta.Analizand recursul prin prisma motivelor invocate si avand in vedere dispozitiile art. 3041 C. proc. civ., Curtea de Apel constata urmatoarele:Creditoarea a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC Z.T. SRL pentru o creanta principala de 50172,72 lei la care se adauga accesorii constand in penalitati de intarziere al caror cuantum urma sa-l precizeze ulterior deschiderii procedurii, creanta ce rezida din incheierea contractului de vanzare-cumparare nr. 1130 din 30.11.2006 in temeiul caruia creditoarea, in calitate de vanzatoare a vandut debitoarei cumparatoare diverse produse de natura petroliera evidentiate in facturile depuse in dosarul de fond filele 6-10 si emise in perioada februarie - iulie 2009.In ceea ce priveste certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea acestei creante, creditoarea a facut dovada intrunirii conditiilor sus aratate, de altfel prin contestatia formulata debitoarea nu a negat existenta acesteia facand chiar si o plata partiala a debitului in cuantum de 25.000 lei insa dupa inchiderea dezbaterilor.Din aceasta perspectiva concluzia judecatorului sindic cu privire la intrunirea conditiei prevazuta de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 este una corecta in raport de verificarea normei juridice a valorii prag a cuantumului minim al creantei care se raporteaza la data introducerii cererii.Totodata judecatorul sindic la pronuntarea acestei solutii a avut in vedere si realitatea starii de insolventa vadita a debitoarei in sensul art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006.Cu toate acestea, ulterior pronuntarii solutiei dar inainte de declararea recursului, debitoarea achita integral cuantumul creantei pentru care creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii a formulat aceasta cerere si suplineste cu probele depuse la inscrisuri in recurs lichiditatile de care aceasta dispune si care sunt net superioare creantei invocate de creditoare motiv pentru care rastoarna prezumtia starii de insolventa vadita a acesteia.In aceste conditii se pune intrebarea de a sti daca in ipoteza achitarii integrale a creantei pentru care creditorul indreptatit a solicitat deschiderea procedurii si dovedirea starii de solvabilitate de catre debitor, se mai impune deschiderea acestei proceduri cu toate consecintele ce decurg din aceasta.Raspunsul nu poate fi decat acela al respingerii cererii de deschidere a procedurii si de admitere a contestatiei debitorului in situatia inexistentei la acest moment a vreunei creante certe, lichide si exigibile care sa impuna o atare masura .Concluzia care se desprinde este aceea ca in prezent debitoarea recurenta a achitat integral creanta pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii, aceasta nu mai are alti creditori iar prezumtia starii de insolventa vadita a fost rasturnata prin depunerea extraselor de cont din care rezulta ca aceasta dispune de lichiditati si isi desfasoara in continuare activitatea .Fata de cele mai sus expuse in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ. se impune admiterea recursului iar hotararea pronuntata va fi modificata in sensul admiterii contestatiei formulata de debitoarea SC Z.T. SRL potrivit art. 33 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 si se va respinge ca neintemeiata cererea de deschidere a procedurii de insolventa introdusa de creditoarea R.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj, sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 167 din 26 ianuarie 2010


Citeşte mai multe despre:    Faliment    Procedura insolventei    Insolventa    Legea 85/2006    Legea 169/2010
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim