Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt

  Publicat: 21 Jul 2011       7474 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Raspunderea pentru exercitarea, fara autorizatie, de catre o societate comerciala, a activitatilor de intermediere in domeniul asigurarilor apartine administratorilor acesteia, necunoasterea de catre aceste persoane, timp de aproape 2 ani, a obiectului de activitate al societatii reprezentand evident o culpa, astfel ca eroarea cu privire la aceasta stare nu mai poate conduce la inlaturarea caracterului penal al faptei, fiind imputabila faptuitorilor (art. 51 alin. 3 din Codul penal).

(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt . Conditii


Cod penal, art. 51
Legea nr. 32/2000, art. 39 alin. 8

Raspunderea pentru exercitarea, fara autorizatie, de catre o societate comerciala, a activitatilor de intermediere in domeniul asigurarilor apartine administratorilor acesteia, necunoasterea de catre aceste persoane, timp de aproape 2 ani, a obiectului de activitate al societatii reprezentand evident o culpa, astfel ca eroarea cu privire la aceasta stare nu mai poate conduce la inlaturarea caracterului penal al faptei, fiind imputabila faptuitorilor (art. 51 alin. 3 din Codul penal).

Asupra recursului penal de fata:
Prin sentinta penala nr. 223/15. 04. 2010 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr. 5050/301/2010, in baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cpp, s-a respins, ca nefondata plangerea formulata de petenta COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR, impotriva rezolutiei nr. 8266/P/2004 a Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 3 Bucuresti, in contradictoriu cu intimatul D. S. , si in consecinta:
S-a mentinut rezolutia atacata ca fiind legala si temeinica.
In baza art. 192 alin. 2 Cpp, a fost obligata petenta la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare avansate de stat .
Judecatoria a retinut ca, prin denuntul inregistrat la data de 17. 04. 2004, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, trimis ulterior la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, unde a fost inregistrat la data de 25. 08. 2004, sub nr. 8266/P/2004, petenta a solicitat efectuarea de cercetari fata de reprezentantii S. C. E. ASIGURARE - REASIGURARE S. A. pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 39 alin. 8 din Legea nr. 32/2000, intrucat, desi S. C. E. S. A. a fost reautorizata sa functioneze ca asigurator conform Legii nr. 32/2000 (decizia C. S. A. nr. 28/14. 11. 2001), cu obligatia de a exclude din obiectul sau de activitate toate activitatile care nu au legatura cu activitatea de asigurare, inclusiv operatiunile de intermediere in asigurari, in urma unui control efectuat in cursul lunii martie 2004 s-a constatat ca S. C. E. S. A. a continuat sa practice aceste intermedieri in domeniul asigurarilor, in calitate de agent de asigurare, pentru societatea G. A. R. G. A. S. S. A.
Instanta a apreciat ca in mod temeinic si legal s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de intimatul D. S. , director general al SOCIETATII DE ASIGURARI SI REASIGURARI E. S. A. Astfel, cu toate ca decizia CSA nr. 28/14. 11. 2001 a fost inmanata la data de 14. 11. 2001 numitului C. N. , membru al Consiliului de administratie al Societatii de Asigurari si Reasigurari E. S. A. , din actele dosarului nu rezulta ca aceasta a fost comunicata directorului general al societatii, intimatul D. S. , care a declarat ca a luat cunostinta de aceasta in urma semnarii notei de constatare intocmita de C. S. A. la data de 24. 03. 2003.
In concluzie, din probele administrate in cauza nu a rezultat ca intimatul a cunoscut interdictia de a desfasura activitati de intermediere cuprinse continutul deciziei nr. 28/14. 11. 2001 a C. S. A.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petenta Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, invocand in esenta aceleasi motive expuse in plangerea impotriva solutiei procurorului.
Examinand hotararea recurata, prin prisma motivelor invocate cat si din oficiu, conform art. 385/6 alin. 3 Cod pr. pen. , Tribunalul retine ca recursul este fondat.
Se constata, in prealabil, ca organul de urmarire penala a manifestat pasivitate, depasind durata rezonabila a procedurii initiate ca urmare a plangerii formulate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Astfel, plangerea a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, la data de 17. 04. 2004, iar cercetarile s-au finalizat in data de 16. 11. 2009, fiind nejustificata depasirea termenului rezonabil in care aceasta cauza, de complexitate redusa, trebuia solutionata.
Reevaluand materialul probator aflat la dosar, Tribunalul retine ca, prin decizia nr. 28/14. 11. 2001 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, a fost reautorizata sa functioneze ca asigurator, conform Legii nr. 32/2000, S. C. E. S. A. , cu obligatia de a exclude din obiectul sau de activitate toate activitatile care nu au legatura cu activitatea de asigurare, inclusiv operatiunile de intermediere in asigurari.
La data respectiva, din consiliul de administratie al S. C. E. . S. A facea parte si C. N. care, in calitate de administrator, a luat cunostinta de aceasta decizie, la 15. 11. 2001.
Potrivit art. 142 din Legea nr. 21/1990 republicata, consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii; asadar, una din principalele obligatii ale administratorilor consta in a administra societatea, adica de a face toate operatiile cerute pentru indeplinirea obiectului societatii.
Mai mult, in cazul pluralitatii de administratori, cum este cazul in speta de fata, se prevede raspunderea solidara a administratorilor pentru nerespectarea indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun (art. 73 din Legea nr. 31/1990 republicata).
Prin urmare, raspunderea pentru exercitarea, fara autorizatie, de catre S. C. E. S. A, a activitatilor de intermediere in domeniul asigurarilor, in perioada 01. 12. 2001-24. 03. 2004, apartine administratorilor societatii, necunoasterea de catre aceste persoane, timp de aproape 2 ani, a obiectului de activitate al societatii reprezentand evident o culpa, astfel ca eroarea cu privire la aceasta stare, retinuta de procuror, nu mai poate conduce la inlaturarea caracterului penal al faptei, fiind imputabila persoanelor susmentionate (art. 51alin. 3 din Codul penal).
Fata de considerentele ce preced, in baza art. 385/15 pct. 2 lit. d din Codul de procedura penala, Tribunalul va admite recursul declarat de petenta Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, va casa sentinta penala atacata si pe fond rejudecand:
Va admite plangerea formulata de petenta Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Va desfiinta rezolutia nr. 8266/P/2004 emisa la data de 16. 11. 2009 de Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti si va trimite cauza procurorului in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 39 alin. 8 din Legea nr. 32/2000, urmand sa fie audiati membrii consiliului de administratie al S. C. E. S. A, din perioada 15. 11. 2001-24. 03. 2004 si sa se verifice procesele verbale intocmite la sedintele consiliului, respectiv daca adresa prin care a fost trimisa decizia CSA nr. 28/14. 11. 2001, a fost inregistrata in evidentele societatii.
Conform art. 192 al. 3 Cod pr. pen. , cheltuielile judiciare din fond si recurs vor ramane in sarcina statului.
Pronuntata de: TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA


Citeşte mai multe despre:    Comisia de Supraveghere a Asigurarilor    Tribunalul Bucuresti    Eroare    Eroare de fapt    Legea 32/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Restituirea salariilor compensatorii dupa anularea deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. i1814/2019 din 27.03.2019

In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi salariati este necesara chemarea in judecata a tuturor angajatilor responsabili de producerea prejudiciului produs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizia civila nr. 2469 din data de 07 Mai 2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati