Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Incheiere in forma autentica contract de vanzare-cumparare

Incheiere in forma autentica contract de vanzare-cumparare

  Publicat: 08 Aug 2012       6703 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea formulata si inregistrata la aceasta instanta sub numarul de mai sus r. …/2009 din data de 2009, reclamantul L.I., domiciliat in comuna X, judetul Harghita a solicitat in contradictoriu cu parata B.M., domiciliata in municipiul Toplita, judetul Harghita, ca prin hotararea ce se va pronunta, parata sa fie obligata sa incheie in forma autentica contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect cota sa parte de 1/2 din imobilul in suprafata de 6081 mp, inscris in CF … Lazarea partea a II a Borsec, numar topografic …, iar in caz de refuz al acesteia hotararea pronuntata sa substituie actului autentic pentru ca respectiva cota-parte din imobil sa fie intabulata pe numele sau, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este un titlu ξn temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Act adoptat de organele de stat,
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie din limba latina \"intre parti\"
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea cererii, reclamantul arata ca la data de noiembrie 1956 mama sa, L.M., a cumparat de la vanzatorul D.P. suprafata de 0,72 ha teren faneata situat ``pe podis Capul Xlui unde megies - rasarit cu scoala biserica miazazi cu soseaua Borsec la apus cu M.G. cu L.M.``.
Pretul de 15500 lei s-a achitat in fata martorilor B.Y. si L.A. si s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata intitulat Conventie . De la acea data mama sa a intrat in folosinta terenului. Pe timpul cat traia mama sa a cedat o fasie din terenul de mai sus bisericii cu care se invecina pentru extinderea cimitirului. In anul 2008 s-a mai cedat o portiune cu latimea de 6 m tot pentru extinderea cimitirului, dar nu s-a ingradit decat partial. Mai arata ca este singurul mostenitor dupa mama sa, iar in succesiune sa inclus si terenul cumparat de la D.P..
La randul ei parata a mostenit pe D.P. prin Certificatul de mostenitor nr. a€¦/1992 si cum in cartea funciara nu a operat vanzarea din anul 1956, a fost inscrisa pe parata si cota de A½ parte din nr. top. a€¦/1 si a€¦, desi faptic reclamantul impreuna cu mama sa au folosit imobilul de peste 54 ani.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 21, 22 din Legea 7/1996 si 1088 Cod civil.
In probatiune, reclamantul a anexat cererii de chemare in judecata: extras CF, inscrisul sub semnatura privata incheiat intre parti, certificat de mostenitor nr. a€¦ din 1985 si certificat de la Registrul agricol.
Parata a declarat in sedinta publica din data de 2010 ca este de acord cu actiunea reclamantului.
In cauza au fost administrate si s-au incuviintat probe cu inscrisuri .
Analizand actiunea civila de fata, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate si a apararilor formulate, instanta retine urmatoarele:
La data de 1956 mama reclamantului, L.M., a cumparat de la vanzatorul D.P. suprafata de 0,72 ha teren faneata situat ``pe podis Capul Xlui unde megies- rasarit cu scoala biserica miazazi cu soseaua Borsec la apus cu M.G. cu L.M.``, la pretul de 15500 lei care s-a achitat in fata martorilor B.Y. si L.A. si s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata intitulat Conventie, aflat la fila 5. reclamantul este mostenitorul legal al defunctei L.M. conform Certificatului de mostenitor nr. a€¦ din 1985.
La randul ei parata a mostenit pe D.P. prin Certificatul de mostenitor nr. a€¦ si cum in cartea funciara nr. a€¦ Lazarea partea a II a nr. top. A ramas in cota de A½ parte inscris pe parata cu titlul de mostenire dupa D.P..
Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei prevede posibilitatea sesizarii instantei de catre partea ca si-a executat propria obligatie, pentru a se pronunta o hotarare care sa tina loc de contract, in situatia in care, dupa incheierea unui antecontract cu privire la un teren cu sau fara constructii, cealalta parte refuza sa incheie contractul .
Potrivit art. 20 din Legea 7/1996 - `` (1)Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabila€¦. (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor``.
Contractul incheiat sub forma inscrisului sub semnatura privata intruneste conditiile de fond de valabilitate, respectiv stabilirea pretului, identificarea bunului si acordul partilor exprimat prin semnaturile de pe inscris. Avand in vedere efectuarea prestatiilor reciproce de plata a pretului si de predare a posesiei, precum si neindeplinirea obligatiei de intabulare a imobilului in cartea funciara de catre promitentii - vanzatori, instanta apreciaza ca intemeiata cererea formulat de reclamant, motiv pentru care o va admite si va obliga parata sa incheie reclamantului act autentic de instrainare cu privire la imobilul identificat la Lotul nr. 1 cu numar topografic nou a€¦/a in suprafata de 6081 mp din raportul de expertiza topografica efectuat in cauza de domnul expert Imre Alexandru, in caz contrar, prezenta hotarare urmand a tine loc de act autentic de instrainare.
Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si pozitia procesuala exprimata de catre parata, instanta in temeiul art. 1073, 1077 Cod civil, il va obliga pe parata sa incheie reclamantului contract autentic de vanzare-cumparare, astfel incat dreptul real dobandit de reclamant, opozabil inter partes sa devina opozabil era omnes, in caz contrar hotararea pronuntata va tine loc de act autentic de instrainare.
In cauza s-a dispus efectuarea si a unei expertize din care rezulta ca suprafata de 6081 mp este in folosinta efectiva a reclamantului, diferenta este intabulata pe numele Bisericii Ortodoxe, si ca suprafata de 6081 mp este inscrisa in CF a€¦ Lazarea partea a II a Borsec, numar topografic a€¦/a intravilan la Capul Xlui.
Fara cheltuieli de judecata deoarece parata a recunoscut pretentiile reclamantului.
Instanta:
Admite actiunea civila formulata de reclamantul L.I., domiciliat in comuna X, judetul Harghita in contradictoriu cu parata B.M., domiciliata in municipiul Toplita, judetul Harghita si, in consecinta:
Obliga parata sa incheie reclamantului act autentic de instrainare in ceea ce priveste cota sa parte de 1/2 din imobilul in suprafata de 6081 mp, inscris in CF a€¦ Lazarea partea a II a Borsec, numar topografic a€¦/a, cuprins in Lotul nr. 1 din raportul de expertiza topografica efectuat in cauza de domnul expert Imre Alexandru, expertiza ce face parte integranta din prezenta hotarare judecatoreasca, in caz contrar prezenta hotarare va tine loc de act autentic de instrainare in vederea intabularii.
Fara cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Judecatoria Toplita - Hotarare nr. 216 din data 08.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Toplita    Contract de vanzare-cumparare    Legea 247/2005    Mostenitor    Mostenire    Succesiune    Certificat de mostenitor    Carte funciara    Legea 7/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 311 din 11 februarie 2016

Incheiere interlocutorie de respingere a exceptiei prescriptiei extinctive. Reiterarea exceptiei prin intampinarea depusa in calea de atac
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1248 din 28 iunie 2016

Consecinte neformularii unei cereri de repunere in situatia anterioara in cadrul unei actiuni privind rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 224 din 28 ianuarie 2015

Conventia de rezolutiune a unui contract de vanzare incheiata in temeiul prevederilor art. 1550 din Codul civil este un act de administrare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 525 din 17 februarie 2015

Consecintele neindeplinirii conditiei suspensive in cazul contractului de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 865 din 18 martie 2015Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro