Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Constatarea masei succesorale. Partajarea bunului imobil. Incetarea si radierea dreptului de uzufruct viager

Constatarea masei succesorale. Partajarea bunului imobil. Incetarea si radierea dreptului de uzufruct viager

  Publicat: 10 Aug 2012       7923 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Prin actiunea civila inregistrata pe rolul instantei sub dosar nr.26/174/2009 din data de 23.01.2009, reclamantele Z.A., dom. in .. si V. D., dom. in … au chemat in judecata pe paratii L. G., dom. in .., L. M.-A., dom. in .. L. C., dom. in … si L. I., cu domiciliul necunoscut, solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care:

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Rude in linie dreapta, din generatii ulterioare,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Persoana indreptatita la mostenire
Operatia juridica prin care inceteaza starea de coproprietate ori de indiviziune, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare devenind porprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
Vezi Coproprietate, Drept de proprietate comuna.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Criteriile de convergenta (cunoscute drept criteriile de la Maastricht) permit statelor membre ale Uniunii Europene sa intre in a treia etapa a Uniunii Economice si Monetare Europene (UME), etapa in care pot adopta moneda euro.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

1. sa se constate ca masa succesorala dupa defuncta L.A., cu ultimul domiciliu in orasul .., se compune din cota de 24/48 parti din imobilul gradina intravilan, situat in ., str. .. inscris in CF nra€¦ nr. topa€¦ in suprafata de 299 mp, iar mostenitori legali descendenti privilegiati acceptanti ai succesiunii sunt L. G., M. A. (mama reclamantelor - decedata), L. P. (decedat - sotul paratei L.C. si bunicul paratului L. M.-A.), in cota de 8/48 parti fiecare.
2. sa se constate ca masa succesorala dupa defuncta M. A., decedata la data de 7.06.1994, cu ultimul domiciliu in orasul Agnita, jud. Sibiu, se compune din cota de 14/48 parti din imobilul descris anterior, iar succesori legali acceptanti ai succesiunii sunt reclamantele Z. A. si V. D., in cota de 7/48 parti, in calitate de descendente (fiice) ale defunctei.
3. sa se constate ca masa succesorala dupa defunctul L. P., cu ultimul domiciliu in .., se compune din cota de 8/48 parti din imobilul inscris in CF nr.2568 Agnita, nr. top.392/1, iar succesori legali acceptanti ai succesiunii sunt paratii L. C., sotie supravietuitoare, in cota de 2/48 parti si L. M.-A., in calitate de nepot de fiu, descendent privilegiat, in cota de 6/48 parti.
4. sa se dispuna partajarea bunului imobil inscris in CF nra€¦, nr. topa€¦ - gradina intravilan in suprafata de 299 mp, in natura, prin atribuirea imobilului catre reclamanta Z. A. coproprietara in cota de 7/48 parti, cu obligarea sa la plata unor sulte corespunzatoare cotelor parti detinute de ceilalti copartasi, respectiv cota de 7/48 parti pentru reclamanta V.D., cota de 6/48 parti pentru paratul L. I., cota de 2/48 parti pentru parata L.C., cota de 14/48 parti pentru paratul L. G. si cota de 12/48 parti pentru paratul L. M.-A..
5. incetarea si radierea dreptului de uzufruct viager al paratei L. C.asupra cotei de 6/48 parti din imobilul mai sus mentionat, ca efect al partajului.
6. cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata corespunzatoare cotelor parti de proprietate pe care le detin din imobil.
In motivarea actiunii se arata ca numita L. A., coproprietara tabulara a imobilului este decedata. Aceasta a avut trei copii: L. G., L. P. si M.A., nascuta L.. De asemenea, numitul L. P.a decedat lasand ca succesori legali pe paratii L. C., sotie supravietuitoare si L. M.-A., nepot al fiului predecedat L. M..
La randul ei, numita M.A. (mama reclamantelor) a decedat lasand ca mostenitori legali pe fiicele Z. A. si V. D..
Reclamantele solicita partajarea imobilului din masa succesorala prin atribuirea in intregime a bunului catre reclamanta Z. A. cu plata catre ceilalti copartasi a unor sulte corespunzatoare cotelor parti. Acestea sustin ca partajarea in natura a imobilului prin atribuirea unor portiuni de teren catre fiecare coproprietar ar determina o fractionare excesiva a terenului, scazandu-i valoarea economica si lipsindu-l practic de functionalitate.
Reclamantele apreciaza valoarea de circulatie a imobilului la suma de 3.000 euro, aproximativ 13.000 lei.
In drept actiunea se intemeiaza pe dispozitiile art.650 si urm. C.civ., art.274 C.pr.civ., art.728 C.civ., art.6731 si urm. C.pr.civ.
In dovedirea actiunii au fost anexate urmatoarele inscrisuri: extrasul de carte funciara pentru informare nr.2568 Agnita, acte de stare civila, respectiv copii dupa certificatele de nastere si deces privind pe M. A., M. A., L.P., M. D., L. D., M. C., L. G., L.C., L. I., L. A., extras din registrul de deces privind pe L. A..
Actiunea civila a fost legal timbrata de reclamante cu suma de 88 lei taxa judiciara de timbru si 1,50 lei timbru judiciar.
Paratii L. G., L.C.si L. M.-A. au fost de acord in principiu cu admiterea actiunii formulata de reclamante.
Cu privire la paratul L. I.s-a dispus citarea acestuia prin publicitate, din declaratiile partilor rezultand ca acesta a plecat de mai mult timp in ..si nu cunosc adresa de domiciliu a acestuia. De asemenea, prin dispozitia Primarului or. a€¦ nr.911/ 26.12.2009 s-a desemnat un curator in persoana numitei S. A., dom. in .., pentru a reprezenta interesele paratului L. I. in prezenta cauza.
In probatiune au fost incuviintate inscrisurile depuse de reclamante si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice topografice avand ca obiective: identificarea topografica si pe proprietari a imobilului in litigiu; sa se verifice daca pe acest teren sunt amplasate constructii; sa se formuleze propuneri de partajare a imobilului si sa se stabileasca valoarea de circulatie a acestuia.
Analizand actele si lucrarile dosarului si solutionand cauza, instanta retine urmatoarele:
Imobilul inscris in CF nra€¦sub nr. topa€¦ - gradina intravilan in suprafata de 299 mp este proprietatea tabulara a numitilor L. A., nascuta N., in cota de 4/8 parti cu titlu de cumparare (incheierea nr.764/10.08.1925 c.f.), L. I., L. G. si M. A., nascuta L., in cota de 1/8 parti fiecare, cu titlu de mostenire (incheierea nr.3387/14.10.1974 c.f.) si L. M.-A. in cota de 1/8 parti, dobandita prin donatie (incheierea nr.3236/12.09.2008 c.f.).
Proprietara tabulara L.A. este decedata la data de 1.02.1966 si a avut ultimul domiciliu in a€¦ aceasta avand trei succesori legali acceptanti in calitate de copii, respectiv paratul L. G. si numitii L.P. si M. A., nascuta L..
Doi dintre succesorii legali ai defunctei L.A. sunt de asemenea decedati in prezent, respectiv L.P. a decedat la data de 19.08.1997, iar M.A. a decedat la data de 7.06.1994.
L. P. a decedat lasand ca succesori legali pe parata L. C. in calitate de sotie supravietuitoare si pe paratul L.M.-A., nepot al fiului predecedat L. M., iar defuncta M.A.este mama reclamantelor Z. A. si V. D., mostenitoarele legale ale acesteia.
Gradele de rudenie dintre parti, vocatia succesorala a acestora rezulta din actele de stare civila depuse la dosar, respectiv certificatele de nastere si de deces ale acestora.
Conform raportului de expertiza tehnica topografica intocmit de expertul tehnic ing. Iordan Ion (filele 86-96), imobilul in litigiu inscris in CF nra€¦ nr. topa€¦ este situat in orasul a€¦, la nr. administrativ 3 si 3A. Suprafata imobilului rezultata din masuratori este de 341 mp, mai mare decat cea inscrisa in CF. Pe terenul aferent nr. administrativ 3A este amplasata o casa si anexe gospodaresti, iar la nr. administrativ 3 exista doar fundatia unei case demolate.
In raportul de expertiza pentru formularea propunerilor de partajare s-a avut in vedere modul de folosinta actual si persoanele care au edificat constructiile existente la nr. administrativ 3A, casa si anexele gospodaresti fiind edificate de defunctul Latcu Petru, sotul paratei L. C.. Astfel, se propune modificarea suprafetei imobilului de sub nr. top.392/1 - gradina intravilan la suprafata de 341 mp rezultata din masuratori si apoi dezlipirea in doua parcele: nr. top. nou 392/1/1 - gradina intravilan de 199 mp si nr. top. nou 392/1/2 - gradina intravilan de 142 mp.
Valoarea de circulatie a imobilului in litigiu a fost apreciata de expertul desemnat in cauza la 10.230 lei (30 lei/mp), iar valoarea de circulatie a parcelelor rezultate in urma dezlipirii este de 5.970 lei pentru parcela cu nr. top. nou 392/1/1 si 4.260 lei pentru parcela cu nr. top. nou 392/1/2.
Dupa depunerea la dosar a raportului de expertiza, reclamantele au formulat o precizare la actiunea initiala (filele 103-104), prin care au fost mentinute petitele nr.1, 2 si 3, celelalte petite fiind precizate astfel:
4. rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF nra€¦ sub nr. top.. - gradina intravilan de la 299 mp la suprafata de 341 mp, suprafata reala rezultata din masuratori, conform expertizei tehnice.
5. sa se dispuna partajarea bunului imobil prin dezmembrarea imobilului in doua corpuri funciare: parcela cu nr. top. nou 392/1/1 - gradina intravilan in suprafata de 199 mp, din strada .. si parcela cu nr. top. nou 392/1/2 - gradina intravilan in suprafata de 142 mp, din strada .., prin atribuirea imobilului cu nr. top. nou 392/1/1 catre paratul L. M.-A. si a imobilului cu nr. top. nou .. catre reclamanta Z. A., cu obligarea acestora la plata unor sulte corespunzatoare cotelor parti detinute de ceilalti copartasi.
6. incetarea si radierea dreptului de uzufruct viager al paratei L. C.asupra cotei de 6/48 parti din imobil ca efect al partajului, cu mentinerea acestui drept de uzufruct viager doar asupra nr. top.392/1/1.
7. obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata corespunzatoare cotelor parti de proprietate pe care le detin din imobil.
In drept sunt incidente pentru petitele succesorale dispozitiile art.651 C.civ. care prevad ca succesiunile se deschid prin moarte, art.659 si urm. C.civ. privind regulile dupa care succesiunile sunt deferite mostenitorilor defunctului si clasele de mostenitori.
Cu privire la starea de indiviziune asupra imobilului, art.728 C.civ. prevede ca nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune, un coerede putand cere oricand imparteala succesiunii, chiar daca ar exista conventii sau prohibitii contrarii.
La formarea si atribuirea loturilor trebuie ca fiecare parte sa primeasca, pe cat se poate,
aceeasi cantitate de bunuri, de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare, iar inegalitatea loturilor date in natura se compenseaza prin bani, conform dispozitiilor art.741,
art.742 C.civ.
De asemenea, art.6731 si urm. C.pr.civ. cuprind dispozitiile procedurale dupa care se realizeaza partajarea bunurilor asupra carora exista un drept de coproprietate. La formarea si atribuirea loturilor instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecareia ori masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari au facut constructii, imbunatatiri sau alte asemenea criterii .
Avand in vedere starea de fapt retinuta de instanta raportata la dispozitiile legale enuntate anterior, actiunea civila formulata de reclamantele Z. A. si V. D. este intemeiata si va fi admisa astfel cum a fost precizata.
Succesiunea dupa proprietara tabulara L. A. s-a deschis la data de 1.02.1966 prin moartea acesteia, iar masa succesorala ramasa dupa aceasta se compune din cota de 24/48 parti din imobilul situat in a€¦, inscris in CF nra€¦, nr. topa€¦. Succesorii legali acceptanti dupa aceasta sunt descendentii L.Ghe., L. A. si L. P., care succed in parti egale, astfel ca fiecaruia ii revine cota de 8/48 parti.
Masa succesorala dupa defuncta M. A. (nascuta L.), decedata la data de 7.06.1994, se compune din cota de 14/48 parti din imobil (8/48 parti dobandita prin mostenire dupa M. A.si 1/8 parti mostenire prin actul nr.S .. inscrisa in CF .. Succesori legali acceptanti ai succesiunii dupa aceasta sunt reclamantele Z. A. si V. D. in calitate de fiice, fiecareia revenindu-i cota de 7/48 parti din imobil.
De asemenea, masa succesorala dupa defunctul L. P., decedat la data de 19.08.1997, se compune din cota de 8/48 parti din acelasi imobil, care se imparte succesorilor legali acceptanti L. C., sotie supravietuitoare, cota de 2/48 parti si L. M.-A., descendent privilegiat (nepot dupa fiul L.M. predecedat), cota de 6/48 parti.
Ca urmare a acestor succesiuni, starea de coproprietate asupra imobilului se prezinta astfel: reclamanta Z. A.cota de 7/48 parti, reclamanta V. D. cota de 7/48 parti, paratul L.I. cota de 6/48 parti, parata L. C. cota de 2/48 parti, paratul L. Ghe. cota de 14/48 parti, iar paratul L. M.-A. cota de 12/48 parti.
Intrucat suprafata reala a imobilului teren inscris in CF nra€¦ nr. topa€¦ - gradina intravilan, rezultata din masuratori, conform raportului de expertiza topografica intocmit in cauza, este de 341 mp (fata de 299 mp inscrisa in CF), se va dispune rectificarea suprafetei imobilului.
Pentru dezmembrarea imobilului instanta va avea in vedere propunerea facuta prin raportul de expertiza, propunere cu care partile au fost de acord . Astfel, se vor forma doua corpuri funciare distincte:
- parcela cu nr. topa€¦ - gradina intravilan in suprafata de 199 mp, situata in ..
- parcela cu nr. top.. - gradina intravilan in suprafata de 142 mp, situata in ..
Imobilul se va partaja in natura prin atribuirea parcelei cu nr. top..catre paratul L. M.-A., iar parcela cu nr. topa€¦ se va atribui reclamantei Z. A.
Reclamanta Z. A. si paratul L. M.-A., carora li s-a atribuit imobilul in natura, vor fi obligati sa plateasca celorlalti coproprietari cate o sulta corespunzatoare cotei lor de proprietate si valorii de circulatie a imobilului stabilita prin raportul de expertiza.
Reclamanta Z. A. va plati reclamantei V. D. suma de 1.492 lei corespunzatoare cotei sale de 7/48 parti din imobil si paratului L. I. o sulta de 1.279 lei pentru cota de 6/48 parti din imobil.
Paratul L.M.-A. va fi obligat sa plateasca cu titlu de sulta urmatoarele sume: 2.984 lei catre paratul L. G. aferenta cotei de 14/48 parti si 426 lei catre
parata L.C.pentru cota de 2/48 parti din imobil.
Urmare a partajului, dreptul de uzufruct viager inscris in favoarea paratei L.C. asupra cotei de 1/8 parti din intregul imobil se va radia, cu mentinerea acestui drept de uzufruct viager asupra imobilului cu nr. top.392/1/1, ce a fost atribuit paratului L. M.-A..
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, tinand cont de cotele de proprietate detinute de fiecare parte, ii va obliga pe parati la plata acestor cheltuieli catre reclamante, dupa cum urmeaza: paratul L. M.-A. suma de 192 lei, paratul L.Ghe. suma de 224 lei, iar parata L. C. suma de 32 lei, la calcularea acestor sume fiind avute in vedere doar taxa judiciara de timbru si onorariul de avocat, onorariul de expertiza fiind suportat atat de reclamante, cat si de parati.
Pronuntata de: Judecatoria Agnita - Sentinta civila nr. 22 din data 21.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Agnita    Masa succesorala    Descendenti    Indiviziune    Succesori legali acceptanti    Raport de expertiza tehnica topografica    Drept de coproprietate    Ascendenti    Vocatie succesorala    Carte funciara    Extras de carte funciara    Mostenitori    Succesiune    Partaj    Dreptul de uzufruct viager
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
Pronuntaţă de: Judecatoria Intorsura Buzaului, Sentinta civila nr. 124 din 02.03.2011

Acord de mediere privind modalitatea de partaj a masei succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1156 din 23.03.2011

Acord de mediere privind constatarea masei succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1162/2011

Acord de mediere privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Orastie, Sentinta civila nr. X din 15.02.2011

Rectificarea titularului de rol fiscal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2592 din data 07.11.2011

Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 7 din data 11.01.2011

Anulare certificat de mostenitor. Renuntare la succesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1204 din data 20.05.2010

Societate cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Deschidere procedura insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 538 din data 08.02.2011

Obligare deschidere rol fiscal, incasare impozit pentru suprafata teren
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.901 din data 29.10.2009

Cerere de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 83 din data 14.02.2012Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul cod civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Transmisiunea mostenirii (Art. 1100-1134)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala
Sursa: EuroAvocatura.ro